Do oprav Národního domu se investují miliony korun

Do oprav Národního domu se investují miliony korun
foto Magistrát města Prostějova

Prostějovský Národní dům, významná kulturní památka České republiky, patří mezi architektonické dominanty města a je též jeho hlavním kulturním a společenským centrem. Byl postaven v letech 1905–1907 podle návrhu architekta Jana Kotěry, předního představitele české secese. Památka, na kterou můžeme být právem hrdí, postupně prochází obnovou.

Stavební investice do Národního domu se (od roku 1997) pohybují ročně v milionech korun. K těmto částkám můžeme uvést i ty za práce na obnovách interiérových vitráží. Zde šlo o specifickou graficky i umělecky významnou práci, kdy dva z deseti původních a následně zazděných světlíků znovu získaly prokreslenou secesní vitrážovou výplň. Tato interiérová okna umožňovala přirozené osvětlení a dodávala prostoru velkorysý objem. Dalších osm půlkruhových oken se nacházelo v lunetách nad postranními lóžemi divadelního sálu. Ty zatím zůstávají zazděny. Součástí prací bylo i obnovené stropní eliptické okno, zatím jen s mléčným zasklením, které ve vestibulu vítá návštěvníky divadla.

Za zmínku jistě stojí i práce, které se dotýkaly například velké rekonstrukce kuchyně a gastro vybavení kdy následně došlo, mimo jiné, také k nezanedbatelným úsporám energií.

Jako současnou novinku můžeme například zmínit připravované restaurátorské práce maleb v Kyselových salóncích. Práce budou konkrétně probíhat v jižním a severním proscéniovém salonku.  (red)

Poslat nový komentář