Zemřela Nina Škottová, bývalá europoslankyně z Bedihoště

Zemřela Nina Škottová, bývalá europoslankyně z Bedihoště
ilustrační foto CojeCo

Ve věku jednasedmdesáti let zemřela v minulých dnech ve svém domě v Bedihošti Doc. RNDr. Nina Škottová, CSc., která v letech 2004 až 2009 zastupovala nejenom náš region, ale celou Českou republiku jako poslankyně v Evropském parlamentu. 

Bývalá česká europoslankyně Nina Škottová se narodila 6. října 1946 v Prostějově. Po vystudování Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě pokračovala v postgraduálním vzdělávání a zároveň působila jako akademický vědecký pracovník. V letech 1972-1982 byla zaměstnancem Ústavu experimentální endokrinologie Slovenské akademie věd. Od roku 1982 byla pracovníkem Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Působila zde jako odborný asistent, později docent lékařské biochemie a od roku 1999 jako přednosta Ústavu farmakologie UP. 

Od roku 1994 byla členkou ODS v Bedihošti. Od roku 1998 zasedala v Oblastní radě ODS Prostějov, jejíž byla do roku 2002 místopředsedkyní. V roce 2004 byla zvolena poslankyní Evropského parlamentu. V rámci EP pracovala mimo jiné v rozpočtovém a kulturním výboru. V poslaneckém klubu ODS zastávala funkci rezortní mluvčí pro oblasti kultury a vzdělávání, práv žen a rovnost pohlaví.

Čest její památce! (red)

Poslat nový komentář