osobnost

Vzpomeňte na významnou osobnost prostějovské kultury. Zemřel Vojtěch Zatloukal

Foto Vojtěch Zatloukal

11. března 2020 zemřel pan Vojtěch Zatloukal. Řada obyvatel města Prostějova jej poznala jako ředitele závodního klubu OP či KaSCentra.

Vojtěch Zatloukal byl velmi činný. Připravoval společenské a kulturní akce, například společenské večery, filmová představení, loutková představení v sokolovně, taneční zábavy v prostorách klubu. V Městském divadle pravidelně dvakrát do roka uskutečnil setkání s prostějovskou vojenskou posádkovou hudbou a se zpěváky z brněnského divadla.

Zemřela Nina Škottová, bývalá europoslankyně z Bedihoště

ilustrační foto CojeCo

Ve věku jednasedmdesáti let zemřela v minulých dnech ve svém domě v Bedihošti Doc. RNDr. Nina Škottová, CSc., která v letech 2004 až 2009 zastupovala nejenom náš region, ale celou Českou republiku jako poslankyně v Evropském parlamentu. 

Bývalá česká europoslankyně Nina Škottová se narodila 6. října 1946 v Prostějově. Po vystudování Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě pokračovala v postgraduálním vzdělávání a zároveň působila jako akademický vědecký pracovník. V letech 1972-1982 byla zaměstnancem Ústavu experimentální endokrinologie Slovenské akademie věd. Od roku 1982 byla pracovníkem Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Působila zde jako odborný asistent, později docent lékařské biochemie a od roku 1999 jako přednosta Ústavu farmakologie UP. 

Zemřel profesor Jan Lasovský

ilustrační foto

Ve věku 75 let zemřel v minulých dnech profesor Jan Lasovský. V roce 2014 obdržel významný fyzikální chemik Cenu města Prostějova, v kterém žil od narození až dosud.

Profesor Jan Lasovský se narodil v Prostějově v roce 1943, na základní školu chodil na Palackého ulici, vystudoval Jedenáctiletou střední školu na Rejskové ulici. Profesor Lasovský je absolventem Přírodovědecké fakulty Palackého Univerzity v Olomouci, obor Analytická chemie, kde získal titul „doktor přírodních věd“. V roce 1977 zpracoval dizertační práci, a získal vědecký titul CSc.

Rozloučení s válečným veteránem Alfredem Jánským se uskuteční v pondělí

ilustrační foto MMP

V Den válečných veteránů, 11. listopadu 2015, zemřel Alfred Jánský, plukovník ve výslužbě (1914 - 2015). S tímto vzácným člověkem, nositelem Ceny města Prostějova za rok 2008, legionářem a bojovníkem za svobodu a demokracii se rozloučíme v pondělí 23. 11. 2015 v 11.00 hodin ve Smuteční síni prostějovského hřbitova.

„Bratr plukovník Jánský svými skutky v době německé okupace naplnil slova přísahy československého vojáka. Od roku 1939 byl vězněn v nacistických koncentračních táborech. Po útěku z Osvětimi bojoval od února do května 1945 jako velitel roty 1. čs. armádního sboru za osvobození naší vlasti. Plukovník Jánský je nositelem Ceny města Prostějova a řady československých, českých a zahraničních vyznamenání,“ uvedl zastupitel města Prostějova Miroslav Pišťák. Doplňme, že Cenu města Prostějova z roku 2008 obdržel Alfred Jánský, plk. v.v.

Divadelní sbormistryně Irena Pluháčková Prostějovákům přeje Županiče

Irena Pluháčková tráví divadelní prázdniny na Hané, snímek z olomouckého Dolního
Irena Pluháčková tráví divadelní prázdniny na Hané, snímek z olomouckého Dolního náměstí.

Narodila se v Prostějově, po studiu pedagogiky odešla k hudebnímu divadlu. Stala se jednou z nejvýznamnějších osobností českého muzikálu a operety. Irena Pluháčková se i po letech na Hanou ráda vrací.

Její práci divák v hledišti nevidí. Ovšem muzikálové produkce mají její jméno v adresáři na jednom z prvních míst. Irena Pluháčková stojí u zrodu muzikálů, vede jejich přípravu od samého začátku až po slavnostní premiéru. Oslovují ji často i samotní zpěváci, když potřebují nacvičit své vystoupení, paní Irena je totiž také korepetitorkou. To je ten člověk, který sedí za klavírem, při zkoušce nahrazuje orchestr, a naučí zpívat přesně podle notového partu. „Nejsem ale učitelkou zpěvu, ke mně chodí už hotoví zpěváci,“ podotýká Irena Pluháčková. 

Ikona prostějovské žurnalistiky bude psát pro vás

Olga Katolická
Olga Katolická

Na stránkách Prostějovských Novinek se budete setkávat s články Olgy Katolické. Novinářská legenda Prostějovska pro vás bude přinášet glosy, komentáře, zamyšlení i články na aktuální témata.

Zažila a spoluvytvářela éru nejúspěšnějších let Prostějovského týdne, kdy se každou středu prodávalo na pětadvacet tisíc výtisků. S těmito novinami byl spojen vrchol její kariéry. Novinařinu Olga Katolická poprvé zkusila v OP Prostějov, kam nastoupila nejprve jako sekretářka ředitele závodu 11, posléze jako pracovnice propagačního oddělení na úseku závodního rozhlasu a závodních novin. V roce 1976 přešla do Městského kulturního střediska jako redaktorka rozhlasu po drátě. Potom se stala vedoucí obchodní politiky v OD Prior.

Máte zájem o kalendář prostějovských osobností?

Kalendář Osobnosti Prostějovska na rok 2012

V závěru loňského roku vydal Okrašlovací spolek města Prostějova ve spolupráci se Státním okresním archivem Prostějov stolní kalendář pro rok 2012 s medailonky osobností, které ovlivnily rozvoj života v Prostějově a na tento rok připadá výročí jejich narození či úmrtí. Pro velký zájem veřejnosti nabízí vydavatelé možnost dotisku.

„Kalendář jsme vydali nákladem 200 kusů a zbývá nám několik posledních kusů. Stále se mi však ozývají lidé, kteří by kalendář rádi získali a uschovali si ho jako zdroj cenných informací. Pokud tedy bude dostatečný zájem, pokusíme se zajistit dotisk. Prosíme tedy vážné zájemce, aby se přihlásili v Regionálním informačním centru v prostějovském zámku na Pernštýnském náměstí nejpozději do 10. února a nechali zde na sebe kontakt. Poté zvážíme dotisk kalendáře,“ informovala předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada Sokolová.   

(red)

Nominujte osobnosti na Ceny Města Prostějova za rok 2011!

ilustrační foto

Město Prostějov bude v letošním roce znovu udělovat významným osobnostem Ceny města. Do 29. února 2012 mohou občané, organizace nebo občanská sdružení nominovat jakoukoli významnou osobnost, jejíž práce znamená přínos pro město Prostějov.

„Osobnosti, které výrazně napomohly ke zvýšení prestiže města v jakékoli oblasti své činnosti, budou opět slavnostně oceněny. Přitom oblast jejich přínosu nijak striktně nevymezujeme, abychom tím nezúžili výběr nominovaných. Mohou to být lidé, kteří vynikli v hudbě, divadelnictví, obecně v kultuře, práci s mládeží či seniory nebo například ti, kteří se významně zasloužili o rozvoj demokracie,“ nastínila vedoucí Odboru kanceláře starosty Městského úřadu Prostějov Jaroslava Tatarkovičová.

Miroslav Donutil natáčel pořad v Prostějově

Miroslav Donutil v prostějovském Národním domě

V neděli večer natáčela Česká televize v Národním domě v Prostějově další díl úspěšného pořadu Trumfy Miroslava Donutila. Hosty byli tentokrát úspěšní tenisté Petra Kvitová a Tomáš Berdych.

V přednáškovém sále Národního domu probíhalo v neděli večer natáčení jednoho z dílů nového pořadu České televize Trumfy Miroslava Donutila. Talk show oblíbeného herce a baviče představuje osobnosti, které patří mezi špičku ve svém oboru, jsou oblíbení a jsou jakýmsi českým trumfem.  

Starosta Pišťák pokřtil kalendář prostějovských osobností

Starosta Miroslav Pišťák, Dagmar Roháčková a Milada Sokolová při křtu kalendáře. S mikrofonem moderátor Josef Melen.

Víte kdo byl Arnošt Rolný? Václav Spitzner? Ondřej Přikryl? Jaroslav Mathon? Jsou to osobnosti úzce spjaté s Prostějovem. Jejich jména se často objevují v názvosloví ulic, o jejich životě a významu však ví málokterý z jejich obyvatel.