102. prapor

Vojáci pomohli Verunce! Děkujeme!

Foto: rtm. Michal Bureš, des. Roman Štarha

 

Prostějovské letiště se dne 12. září 2013 stalo kolbištěm pro šest desetičlenných družstev 102. průzkumného praporu, která v rámci charitativní akce s názvem Sportovní desetiboj zápolila pro dobrou věc. Cílem nebylo vyhrát, ale podpořit finanční sbírku k zakoupení polohovacího zařízení pro Verunku.

V letošním roce si stodvojkaři ve spolupráci se Střediskem rané péče SPRP Olomouc vybrali pětiletou holčičku z Konice. Verunka Vévodová trpí od narození kvadruparézou, dětskou mozkovou obrnou a vadou dolních končetin. Židlička pro děti se speciálními potřebami by měla být běžnou součástí Verunčina života, ale její pořízení je nad finanční možnosti rodinného rozpočtu. A tak se vojáci 102. průzkumného praporu dohodli, že výtěžek pátého jubilejního ročníku charitativní akce poputuje do Konice.

Charitativní akce 102. průzkumného praporu pro pětiletou holčičku

ilustrační foto army.cz

 

Dnes se na letišti Prostějov uskuteční v pořadí již pátá Charitativní akce 102. průzkumného praporu s názvem Sportovní desetiboj. Tato akce je organizována na podporu sbírky finančních prostředků vojáků 102. průzkumného praporu a hostů, ze které bude následně pořízena speciální polohovací židlička pro Verunku Vévodovou. 

Verunka je pětiletá holčička z Konice, která si ve svém krátkém životě již zažila spoustu útrap. Po běžném porodu se u Verunky vyskytly první komplikace a následná diagnóza kvadruparéza, dětská mozková obrna a vada dolních končetin obrátily rodině Vévodových život vzhůru nohama. Polovina Verunčina příběhu se odehrává v nemocničním prostředí. Přes veškerou péči lékařů a rehabilitačních sester je vyhlídka na zlepšení téměř mizivá. Ovšem naděje umírá poslední a motem 102. průzkumného praporu je„SpemRetine“, podrž si naději.