den osvobození

Dnes je 8. květen – Den vítězství

Foto SOkA

Na 8. května připadá jedna z hlavních událostí historie nejen ČR, ale i Evropy – ukončení 2. světové války v roce 1945.

V tento den si nejen v České republice připomínáme konec 2. světové války, za který se z pohledu historických pramenů považuje kapitulace německých vojsk, vstoupivší v platnost 8. května, ve 23:01 hodin středoevropského času.

V minulosti se svátek nazýval Den osvobození či Den osvobození od fašismu a slavil se až 9. května, jak je tomu dodnes v zemích někdejšího Sovětského svazu.