názvy ulic

Zastupitelé budou schvalovat pojmenování nových ulic

Ilustrační foto okrouhlice.cz

V městě Prostějově vznikají nové lokality pro výstavbu rodinných domů. První mezi ulicemi Josefa Lady a Za velodromem, druhá v Domamyslicích mezi ulicemi Domamyslická a Ořechová a třetí v Krasicích mezi ulicemi Krasická a Gen.Kraváka, ve vnitrobloku bytových domů. Pro potřeby evidence obyvatel je nutné zvolit názvy těchto nově vznikajících ulic. A to udělají v úterý zastupitelé.

Pro pojmenování nových ulic v Prostějově doporučuje Rada města Prostějova zachovat stávající způsob pojmenování inspirovaný geograficky, vlastenecky, botanicky apod. V tomto případě jsou ulice v těchto lokalitách pojmenovány podle národopisných oblastí (Beskydská, Šumavská, Slovácká, Chodská), dřevin (Ořechová, Vrbová, Kaštanová, Olšová, Akátová, Lísková) a podle obcí (Vícovská, Brodecká, Dětkovická, Kelčická, Javoříčská).

První ulice by se měla podle návrhu jmenovat Krkonošská, druhá Modřínová a třetí Otaslavická.