značení kol

Cyklisté, radujme se. Forenzní značení kol bude pokračovat

ilustrační foto MPP

V Prostějově bude i v letošním roce pokračovat forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků. Značení majiteli zajišťuje lepší ochranu před krádeží.

"Máme za sebou už pět etap forenzního značení, kdy bylo označeno více než 1120 kusů jízdních kol a invalidních vozíků v celkové hodnotě přesahující 21 milionů korun. V rámci šesté etapy bude označeno dalších 100 až 200 kusů jízdních kol a v případě zájmu také invalidní vozíky,“ uvedla náměstkyně primátora Prostějova Alena Rašková.

Forenzní značení kol pro letošek skončilo, hlásí strážníci

ilustrační foto MPP

Ve středu 15. 9. 2021 byla zdařile ukončena pátá etapa forenzního značení jízdních kol, koloběžek a kompenzačních pomůcek, kterou realizovala městská policie Prostějov.

Značení proběhlo v Kolářových sadech u hvězdárny a i pro tentokrát vzbudilo zájem u občanů. Při mobilní značení není nutné se objednávat předem. Přálo zájemcům i hezké počasí, a tak strážníci od 14 do 18 hodin označili 36 lidem jejich kolo a také jednu koloběžku. "Celkem jich bylo za odpoledne označeno 37," doplnil strážník Petr Zapletal. (red) 

Strážníci označili pětatřicet kol. Forenzní značení pokračuje

Foto MPP

Ve čtvrtek 2. září strážníci městské policie Prostějov uskutečnili značení jízdních kol, koloběžek a kompenzačních pomůcek pro veřejnost před kinem Metro 70. Akce pro veřejnost proběhla v době od 14 do 18 hodin a celkem bylo označeno 35 jízdních kol.

Výhodou mobilního značení je to, že zájemci se předem nemusí nikde objednávat a i kolem jedoucí cyklisté si mohou nechat označit své kolo. Další venkovní značení bude realizováno 15. 9. 2021 v čase od 14 do 18 hodin v Kolářových sadech u hvězdárny. "Případné zájemce o značení žádáme, aby své kole před značením očistili. Pokud bude špatné počasí – déšť, značení se z technologických důvodů konat nebude," doplnil strážník Petr Zapletal. (red)

Značení kol syntetickou DNA pokračuje od čtvrtka

ilustrační foto MPP

Ve čtvrtek 2. 9. 2021 budou mít cyklisté, kteří pojedou okolo kina Metra 70, šanci nechat si označit a zaregistrovat do celostátní evidence své jízdní kolo.

Strážníci zde pro případné zájemce budou připraveni v době od 14 do 18 hodin. Značení bude probíhat v modrém stanu městské policie, na zpevněné ploše před kinem Metro 70. Poslední značení se pro zájemce uskuteční dne 15. 9. 2021 v Kolářových sadech, také v době od 14 do 18 hodin. (Zdroj MPP)

Značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA pokračuje, vzkazují strážníci

ilustrační foto Městská policie

Probíhat bude každé pondělí a středu na služebně Městské policie Prostějov, a to vždy v době od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 16:00 hodin.

Městská policie Prostějov bude v rámci Programu prevence kriminality v měsících červnu a červenci pokračovat v páté etapě značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA. Pro zájemce je tato služba zdarma.

Značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA se bude konat u Metra 70. V září

Foto Městská policie

V rámci projektů prevence kriminality ve městě Prostějově, které byly v roce 2020 podpořeny státní účelovou dotací Ministerstva vnitra ČR a částečně i z rozpočtu statutárního města Prostějově, se uskutečnila již 4. etapa značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA. Značení probíhalo na služebně Městské policie Prostějov v měsících červnu a červenci. V průběhu těchto dvou měsíců strážníci označili 150 kusů předmětů.

 

Poslední šancí v letošním roce, kdy si budou moci zájemci o značení nechat své jízdní kolo nebo invalidní vozík označit, bude mobilní značení, které proběhne ve dnech 3. a 7. září, na zpevněné ploše před kinem Metro 70. V čase od 15:00 do 19:00 hodin zde bude postaven stan městské policie, kde bude samotné značení a registrace jízdních kol probíhat.

Forenzní značení syntetickou DNA je v kurzu

ilustrační foto MP

V září a říjnu byl Městskou policií Prostějov realizován projekt Forenzní identifikační značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek, a to prostřednictvím syntetické DNA. Jedná se o novou metodu ochrany majetku, především s preventivním účinkem.

Během dvou měsíců strážníci skupiny prevence označili celkem 219 předmětů v celkové hodnotě 3 220 890 Kč.