V Cenách kraje za přínos v oblasti životního prostředí bojují lidé a projekty z Prostějovska

V Cenách kraje za přínos v oblasti životního prostředí bojují lidé a projekty z Prostějovska
Foto olkraj.cz
Další fotky: 
V Cenách kraje za přínos v oblasti životního prostředí bojují lidé a projekty z Prostějovska
V Cenách kraje za přínos v oblasti životního prostředí bojují lidé a projekty z Prostějovska

Životní prostředí, to je voda, vzduch, půda, veškerá fauna a flóra, krajina. Životní prostředí je všudypřítomné, a přesto nebo právě proto, je občas přehlíženo. Jenže čistý vzduch, dostatek vody, životodárná půda, či rozmanitost živočichů a rostlin nejsou samozřejmostí. O to víc je potřeba ocenit ty, kteří si toto všechno uvědomují a své myšlenky mění v činy. V Olomouckém kraji je letos můžete podpořit hlasy v pěti kategoriích., Prostějovska pak rovnou tři. Hlasovat pro ně můžete na https://cenykraje.cz/…edi.

O Cenu za významný počin v ochraně životního prostředí (obec) soutěží Statutární město Prostějov s projektem komunitního sázení stromů a keřů. Na základě aktuálně připravovaného osazovacího plánu je stanoveno kolik a jaké stromy se budou sázet a lidé, kteří se do akce zapojí, si mohou vysadit „svůj“ strom. Stromy zakupuje město Prostějov a pro sázející má vždy připraveno i příslušné nářadí.

O Cenu za významný počin v ochraně životního prostředí (právnická osoba) je to Bělecký Mlýn s.r.o.. Zemědělský a lesnický podnik zaměřený na agroturistiku hospodaří na 95 ha půdy. Maso živočišné výroby je využíváno pouze ve vlastních restauračních provozech. V oboře (105 ha) farma chová jelena Dybowského a daňka skvrnitého, ve vlastní honitbě (1.000 ha) černou zvěř a srnčí. Farma je součástí výletiště Bělecký Mlýn. V lesích klade důraz na meliorační zpevňující dřeviny, došlo k vymýcení smrků, krajová pásma lesů jsou zpevněna keřovými porosty. Došlo k výstavbě 5 velkých retenčních nádrží, 2 jsou ve výstavbě a 2 jsou ve stádiu platného stavebního povolení, krajinu doplňuje cca 20 tůní. Činnost je zaměřena na minimální produkci odpadů.

Eva Zatloukalová se dlouhodobě věnuje ochraně přírody a ekologické osvětě. Jako učitelka vedla deset let na škole kroužek ochránců přírody, třicet let je členkou Českého svazu ochránců přírody, kde již 17 let působí jako předsedkyně Regionálního sdružení Iris. Od roku 2009 vede i ZO ČSOP Bělozářka. V rámci ČSOP se věnuje osvětové činnosti, vzdělávání dospělých i dětí, pořádá exkurze a vycházky do přírody. Díky aktivitám Regionálního sdružení Iris a ZO ČSOP Bělozářka došlo k rekonstrukci a záchraně několika desítek studánek na Prostějovsku. Kromě těchto aktivit se věnuje i editování publikací o přírodě regionu a fotografování přírody. Koordinovala vydání mnoha tištěných publikací o přírodě v okolí Prostějova, realizaci dvou naučných stezek a umístění informačních panelů na chráněná území. Přes dvacet let je i členkou komise životního prostředí v Prostějově. Podílí se na vzdělávání dětí, aby si vytvořily vztah k životnímu prostředí, ve kterém žijí. Je nominována na Cenu Olomouckého kraje za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí. (ber)

Poslat nový komentář