Prodá Kraj zámek v Čechách pod Kosířem?

Prodá Kraj zámek v Čechách pod Kosířem?

O rekonstrukci zámku v Čechách pod Kosířem už toho bylo napsáno velmi mnoho. Některé informace byly pravdivé, některé spekulativní, jiné zcela zavádějící. Situace se totiž mění každým okamžikem. I zde je to otázka peněz. Původní odhady počítaly s dvěstě padesáti miliony korun na rekonstrukci celého zámeckého areálu včetně parku. Momentálně asi nikdo neví, kde takovou částku sehnat.
"Je to skutečně obrovský balík peněz. Co se ví a co vím i já, je skutečnost, že k 18. září ukončila svoji činnost Pamětní síň Josefa Mánesa, která zde byla umístěna od poloviny 50. let a kterou provozovalo Muzeum Prostějovska. Tyto prostory mají být opraveny jako první a rozšířená expozice by měla být zpřístupněna veřejnosti v červnu 2012. Měla by být, jak doufám, opět věnována Josefu Mánesovi a v mnohem větší míře hraběcímu rodu Silva Tarouců," řekl starosta Čech pod Kosířem Milan Kiebel.
Následně by mělo dojít k opravě tzv. skleníku a k jeho proměně v letní kavárnu a v zimoviště tropických rostlin. V budoucnu by v objektu zámku měly být instalovány i jiné expozice, zaměřené např. na tradiční řemesla Hané, měly by zde být umístěny archeologické sbírky a studovny. V části objektu se počítá s ubytovacími kapacitami a s restauračním zařízením. Konkrétní náplň jednotlivých prostor se bude jistě nadále utvářet a vyvíjet. Ať už zde bude cokoliv, je důležité, aby zámek a celý zámecký areál byl i nadále přístupný veřejnosti a aby zůstal v majetku Olomouckého kraje.
"V nedávné minulosti se objevily názory, že by celý areál mohl změnit majitele. Já osobně tomu nevěřím, ale víte, jak to je. Na každém šprochu pravdy trochu. Já osobně mám jedno velké přání, kterým je zbudování trvalé expozice řemeslníků a umělců Hané. Tato expozice by mladé a nejen mladé generaci ukazovala tradice našich předků včetně tradičních a dnes již vymírajících řemesel. Za tímto účelem bylo založeno občanské sdružení Letokruhy. Součástí takovéto expozice by mohla být i trvalá výstava z díla našeho občana, mistra Miroslava Srostlíka Moravského, který se rozhodl své celoživotní dílo darovat obci. A kde jinde by jeho tvorba našla důstojné místo, než na zámku. Zda se toto mé přání podaří prosadit a uskutečnit, ukáže čas," uzavřel Kiebel.
(haž)

Poslat nový komentář