Soud pátrá po datu úmrtí muže v Čelčicích

Soud pátrá po datu úmrtí muže v Čelčicích
ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti zemřelého Vojtěcha Konečného, narozeného 1954, posledně bytem Čelčice 88, nebo které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu Okresnímu soudu v Prostějově. Lhůta končí dne 11. února 2022.

Soud současně vyzývá každého, kdo o zemřelém ví, aby o něm v téže lhůtě podal zprávu Okresnímu soudu v Prostějově. Vojtěch Konečný byl nalezen mrtev na adrese svého bydliště dne 1. listopadu 2021 kolem 16.00 hod. Na místě provedla šetření Policie ČR a zemřelého ohledal lékař Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, který dne 1. listopadu 2021 v 18.55 hod konstatoval smrt a datum smrti určil odhadem na den 24. října 2021 v 16.00 hod a nařídil provedení zdravotní pitvy, která se nezabývá stanovením data smrti. Přesné datum smrti Vojtěcha Konečného nebylo prováděným šetřením zjištěno. Ve věci byly Policií ČR zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti. Podle dosavadních zjištění policie k úmrtí mělo dojít v době od 19. 10. 2021 16.00 hod do 1. 11. 2021 16.18 hod. Vojtěch Konečný byl naposledy spatřen živý pravděpodobně dne 22. 10. 2021 sousedem, který dne 1. 11. 2021 kolem 16.00 hod kontaktoval Policii ČR s tím, že nejméně týden souseda neviděl.

„Po uplynutí výše uvedené lhůty soud rozhodne o určení data smrti,“ doplnila samosoudkyně Šárka Dušková. (red)

Komentáře

Obraťte se s Vaším zjištěním na soud, jedná se o zprávu vyvěšenou Okresním soudem v Prostějově. Děkujeme. Redakce

Vy a Vaše noviny nejste normální. Píšete jednu blbost za druhou. Jednou se někdo oběsil a druhý den zase napíšete, že jste se spletli a tady podobné. Zemřel zřejmě mezi 19.10-21.11 víte o čas ale živý byl Vídeň 22.10. Jděte házet lopatou s Vašim IQ!!!

Poslat nový komentář