Motoristé pozor! Silnice ze Žárovic do Drahan bude uzavřena!

Motoristé pozor! Silnice ze Žárovic do Drahan bude uzavřena!
Foto plakát

Ve dnech 25. července 2023 a 27. července 2023 bude úplně uzavřena silnice II/377 v jejím úseku od křižovatky se silnicí III/37744 v Žárovicích po křižovatku se silnicí III/37742 v Drahanech. Důvodem je výcviková činnost ve vojenském prostoru. Objížďka bude vedena z Plumlova po III/37349 směrem na Vícov, dále po II/150 směrem na Protivanov, před Protivanovem po III/37742 do Drahan a opačně.

Časy uzavírek budou po oba dny:

 8:00 – 9:00 závory uzavřeny, umožněn průjezd již projíždějících vozidel;

 9:00 – 15:00 uzavřeno pro všechna vozidla mimo vozidel dle níže uvedených výjimek.

Bude umožněn průjezd držitelům průkazky vydané přednostou Újezdního úřadu VÚ Březina, a to v době uvedené na průkazce.

Bude umožněn průjezd autobusům pravidelné autobusové dopravy na lince 780431, a to u všech spojů mimo spojů uvedených v bodě změny v dopravě (viz výše).

Bude umožněn průjezd vozidel Integrovaného záchranného systému okresu Prostějov, jedoucích k zásahu, a vozidel Střediska údržby Jih, odstraňujících závady ve sjízdnosti.

Změny v dopravě: spoje č. 5, 7, 9, 19, 14, 16 a 22 autobusové linky 780431 budou vedeny následovně: z Plumlova po II/377 do Žárovic, dále po III/37744 a III/37349 do Vícova a dále po trase objížďky, ostatní spoje autobusové linky 780431 budou vedeny po II/377.1 (red)

Poslat nový komentář