Kraj řešil problémy s opožděnou platbou pro sociální služby

ilustrační foto
ilustrační foto

Problémy způsobené ministerstvem práce a sociálních věcí zasahují od začátku letošního roku nejen do sféry sociálních dávek vyplácených občanům, nyní se vyskytl problém i v prodlevě se zasláním první splátky pro neinvestiční dotace určené poskytovatelům sociálních služeb pod správou kraje. Dorovnání chybně vyplacené částky mělo dvoutýdenní zpoždění. 

Olomoucký kraj obdržel už na začátku února od ministerstva práce a sociálních věcí zprávu o výši první splátky neinvestiční dotace pro letošní rok určené poskytovatelům sociálních služeb v regionu. Tato první splátka dotace měla být na účet kraje připsána do 31. března. Při jejím vyplacení však došlo ze strany ministerstva k technickým problémům, které kraji znemožnily zaslání dotace na účet poskytovatelů sociálních služeb v řádném termínu. Hejtmanství participovalo na řešení problému vzniklého ze strany ministerstva, aby dopad na poskytovatele sociálních služeb byl co nejmenší a peníze mohly být vyplaceny v co možná nejkratším termínu.

„Ministerstvo posílá jednotlivé splátky dotace na poskytování sociálních služeb na účet Olomouckého kraje. My je ihned po přijetí přeposíláme příjemcům dotace. Letos však na náš účet nepřišly všechny platby tak, jak je ministerstvo avizovalo,“ uvedla náměstkyně hejtmana Yvona Kubjátová. Některé platby nebyly na účet kraje připsány, některé nebylo možno identifikovat a pro některé příjemce přišly peníze v chybné výši. Kraj proto ihned požádal ministerstvo o nápravu a poškozené poskytovatele neprodleně o této situaci informoval. Částky, které bylo možno vyplatit,  ihned po jejich identifikaci zaslal na účet příjemců. Až v pondělí 16. dubna, tedy s dvoutýdenním zpožděním, přišlo na účet kraje dorovnání chybně vyplacené částky z ministerstva. Příslušné částky dotací byly obratem zaslány na účty příjemců. „Pevně věřím, že se podobná situace nebude v budoucnu opakovat,“ dodala Yvona Kubjátová.    

(red)

Poslat nový komentář