Němčický Pantlék opět složil hold patronu vodáků. Na Navalis v Praze

Němčický Pantlék opět složil hold patronu vodáků. Na Navalis v Praze
Foto Zuzana Baričíková
Další fotky: 
Němčický Pantlék opět složil hold patronu vodáků. Na Navalis v Praze
Němčický Pantlék opět složil hold patronu vodáků. Na Navalis v Praze
Němčický Pantlék opět složil hold patronu vodáků. Na Navalis v Praze
Němčický Pantlék opět složil hold patronu vodáků. Na Navalis v Praze
Němčický Pantlék opět složil hold patronu vodáků. Na Navalis v Praze
Němčický Pantlék opět složil hold patronu vodáků. Na Navalis v Praze

Stalo se již několikaletou tradicí, že zástupci souboru Pantlék z Němčic nad Hanou se v polovině května vydávají na Navalis do Prahy. Je to nejslavnostnější a nejdůstojnější slavnost patrona vodáků sv. Jana Nepomuckého, který je výrazně uctíván v mnoha zemích světa. Narodil se mezi lety 1340 a 1350 v Pomuku, dnešním Nepomuku a zemřel 20. března 1393 v Praze. Byl generálním vikářem pražského arcibiskupa, později uctívaný jako svatý Jan Nepomucký, mučedník katolické církve a jeden z českých zemských patronů.

V letošním roce se konal 16. ročník této slavnosti za účasti velkého množství návštěvníků nejen z české republiky, ale i jiných států. „Naše příprava na tuto akci trvala poměrně dlouho, protože jsme si chtěli připravit kroje v co nejslavnostnější podobě. Vyrazili jsme ve středu ráno s plně naloženým autem krojů a krojových doplňků, abychom se před Muzeem u Karlova mostu setkali s naší druhou skupinou," uvedla vedoucí Pantléku Jana Otáhalová.

Bývá zvykem, že účastníci Navalisu obdrží, jako poděkování, volné vstupenky na různé zajímavosti kolem Karlova mostu. Jako každoročně byla umožněna i vyjížďka na lodi po Vltavě. „My jsme byli navštívit Staroměstské náměstí a pak jsme se již v krojích vydali na Pražský hrad, abychom mohli sledovat zdobení koní spojené s žehnáním. Koně vedli průvod z hradu až ke Karlovu mostu. Slavnostní mše svatá, která se konala za účasti velké spousty krojovaných z Kunovic, Strážnice, Němčic nad Hanou a hlavně také krojovaných z různých částí Čech začala v půl šesté. Nejdříve se po stranách oltáře postavili zástupci všech vodáků z Itálie, Chorvatska, České republiky a jiných společenství, kterým je Jan Nepomucký patronem. Po té následoval nástup hradní stráže a vyšel průvod kněží v čele s pražským arcibiskupem Janem Graubnerem," popsala Jana Otáhalová. 

Po slavnostní mši následoval velkolepý průvod z chrámu sv. Víta na Karlův most v čele s jezdci a koních a jejich folklorního doprovodu, symboly Jana Nepomuckého a dlouhou řadou krojovaných a zástupců horníků, sokolů, vodáků a samozřejmě kněží. "Nás velice překvapilo pozvání naší členky Jany oděné ve slavnostním kroji s pantlékem, aby spolu s vedoucí souboru z Kunovic doprovázela v kočáře arcibiskupa Dominika Duku. Byla to pro nás obrovská čest," dodala.

Na Karlově mostě byla pronesena modlitba a do řeky bylo vhozeno pět hvězd. Chytili je otužilci, kteří vytvořili symbolický kruh. Po té následovala plavba regat a seskok parašutistů a závěr patřil koncertu na Vltavě. 

Byl to pro nás neobyčejný zážitek, který nás naplnil obrovskou radostí a úctou k Janu Nepomuckému.

Kdo byl Jan Nepomucký

Stal se patronem zpovědníků, mlynářů, vorařů, loďařů a mostů. Jeho atributy tvoří kanovnické roucho, biret, krucifix v pravé ruce, palma, kniha, prst na ústech a pět hvězd kolem hlavy. Byl velice vzdělaný, vystudoval bakaláře práv na pražské univerzitě a získal doktorát práv na univerzitě v Padově, byl zvolen rektorem zaalpských studentů padovské univerzity. 

 Po návratu z Itálie byl jmenován kanovníkem královské kapituly na Vyšehradě (1389-1393) a zároveň vykonával u pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna úřad generálního vikáře. Vztah mezi arcibiskupem a českým panovníkem Václavem IV. byl však velice napjatý, jednalo se neustále o spor mezi mocí církevní a světskou. Jan z Nepomuku byl na straně arcibiskupa, a tak byl zatčen spolu se svou skupinou. Protože se ale prokázalo, že králův postup byl protiprávní, a tak musel všechny propustit. Mimo Jana z Nepomuka, kterého 20. března 1393 nechal utopit ve Vltavě. (Jana Otáhalová, Pantlék)

Poslat nový komentář