Rondel u Rodenů se začne stavět v květnu

Rondel u Rodenů se začne stavět v květnu
ilustrační foto

 

V minulém týdnu se uskutečnila poslední jednání se zástupci Správy silnic Olomouckého kraje ohledně realizace rekonstrukce křižovatky v Dolní ulici. Stavět se začne v květnu.

„Rada města na své schůzi 18. března schválila smlouvu o společném postupu zadavatelů na rekonstrukci křižovatky u Rodenů v návaznosti na opravu komunikace Dolní v ulici s vybudováním odbočovacího pruhu do ulice Šárka. Statutární město Prostějov bude realizovat ochranné ostrůvky, osvětlení přechodů, přeložku nutných inženýrských sítí, Olomoucký kraj pak rozšíření komunikace, opravu stávajících asfaltových ploch a vybudování okružní křižovatky,“ uvedla náměstkyně primátora Alena Rašková.

Rada zároveň schválila vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Předběžný rozpočtovaný celkový objem prací je 5,5 mil. Kč bez DPH, přičemž předběžný rozpočtovaný objem prací pro Statutární město Prostějov činí 1,2 mil. Kč bez DPH. Kompletní administraci této veřejné zakázky provede Správa silnic Olomouckého kraje. Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky s dílčí kritérii - nabídkovou cenou s váhou 80% a dobou realizace stavby v kalendářních dnech s váhou 20 %. „Předpokládaný termín stavby je stanoven na měsíce květen a červen tohoto roku,“ dodala Rašková. (red).

Poslat nový komentář