Vandalismus a dopravní nehody ničí městský majetek

Vandalismus a dopravní nehody ničí městský majetek
ilustrační foto MMP

Pojišťovny každým rokem vydávají za poškozený městský majetek nemalé finanční částky. Letos to bylo téměř 100 tisíc.

Odbor správy a údržby majetku města předkládá Radě města Prostějova každoročně informaci o pojistném plnění pojišťoven za poničený městský majetek.

„Opravy poškozeného nebo zničeného majetku, které vznikly stářím či opotřebením, si město hradí ze svého. Pojišťovny nám naopak refundují poškození vzniklá dopravními nehodami nebo vandalismem,“ vysvětlil 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil a přidal výčet škod:

- poškození el. rozvodné skříně veřejného osvětlení (dopravní nehoda) 33.801 Kč

- poškozené veřejné osvětlení ul. Družstevní (dopravní nehoda) 5.148 Kč

- poškozené veřejné osvětlení ul. Okružní (dopravní nehoda) 18.716 Kč

- zničené odpadkové koše 18 ks (vandalismus) 31.571 Kč

- poškozená skleněná výplň zastávky MHD ul. Vrahovická (vandalismus) 5.557 Kč

- poškozené kontejnery na tříděný odpad 3 ks (vandalismus) 4.068 Kč. (red)

Poslat nový komentář