Více světel pro město

Více světel pro město
ilustrační foto
Další fotky: 
Více světel pro město
Více světel pro město

Radní předkládají zastupitelům k odsouhlasení trojici rozpočtových opatření, které povedou k novému nasvícení přechodů pro chodce v Prostějově a veřejnému osvětlení v Čechůvkách u točny.

První zmíněnou akcí je osvětlení přechodu na Jiráskově náměstí.

„Tady jsme žádali o dotační peníze, které nám byly na realizaci projektu schváleny z rozpočtu Olomouckého kraje, a to ve výši přes 180 tisíc korun. Projektovou dokumentací pak byla stanovena částka na realizaci ve výši 360 tisíc korun, včetně DPH,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Jako druhou akci radní zastupitelům předkládají k odsouhlasení osvětlení přechodů okružní křižovatky ulice Plumlovská.

„I tady nám byla schválena dotace z Olomouckého kraje v částce přes 156 tisíc korun. Projekt pak na realizaci stanovil částku 600 tisíc korun, včetně DPH,“ okomentoval druhou akci náměstek Fišer.

Jako třetí předkládají radní zastupitelům k odsouhlasení vybudování veřejného osvětlení v Čechůvkách u točny.

„Tato akce je, lidově řečeno, vynucená. V současnosti má totiž tato společnost E.ON projekčně připravenou a stavebně povolenou překládku nadzemního vedení nízkého napětí v Čechůvkách, což znamená, že stávající vedení na sloupech a na konzolách i na fasádách domů bude přeloženo do země. Tato překládka se ale dotkne našeho stávajícího veřejného osvětlení, které se rovněž nachází na těchto konzolách a sloupech. Po přeložce by naše veřejné osvětlení již nebylo funkční. Proto je tato akce v souběhu s akcí E.ONu nezbytná,“ vysvětlil Fišer. Projektovou dokumentací byla stanovena částka na realizaci ve výši 360 tisíc korun včetně DPH. (red)

 

Poslat nový komentář