Soud pátrá po datu úmrtí muže z Prostějova

Soud pátrá po datu úmrtí muže z Prostějova
Ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti zemřelého Petra Hanzelky, narozeného 1949, posledně bytem Janáčkova 2518/5, Prostějov, nebo které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu Okresnímu soudu v Prostějově. Lhůta končí dne 1. března 2023.

Soud současně vyzývá každého, kdo o zemřelém Petru Hanzelkovi ví, aby o něm v téže lhůtě podal zprávu Okresnímu soudu v Prostějově. Petr Hanzelka byl nalezen mrtev dne 28. října 2022 kolem 16.00 hod v místě svého bydliště. Na místě provedla šetření Policie ČR a zemřelého ohledal lékař Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, který dne 28. října 2022 v 16.52 hod konstatoval smrt, datum smrti určil odhadem na den 26. října 2022 v 18.00 hod a nařídil provedení zdravotní pitvy, která se nezabývá stanovením data smrti. Přesné datum smrti Petra Hanzelky nebylo prováděným šetřením zjištěno. Ve věci byly Policií ČR zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti. Policie ČR, oddělení obecné kriminality, Prostějov, usnesením ze dne 8. ledna 2023 věc odložila, neboť ve věci nejde o podezření z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak. Podle dosavadních zjištění policie k úmrtí mělo dojít v době od 20. října 2022 18.00 hod do 28. října 2022 15.56 hod. Petr Hanzelka žil sám, děti neměl, pobíral starobní důchod. Měl problémy s pohybem, s nákupy mu pomáhal kamarád. Naposledy byl spatřen živý 20. října 2022 asi v 14.00 hod. Po uplynutí výše uvedené lhůty soud rozhodne o určení data smrti. „Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné,“ doplnila samosoudkyně  Šárka Dušková. (red)

Poslat nový komentář