Soud pátrá po datu úmrtí muže z Vícova

Soud pátrá po datu úmrtí muže z Vícova
Ilustrační foto pohrebnictvi.cz

Okresní soud v Prostějově vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti zemřelého Radomíra Marka, narozeného 1964, posledně trvale bytem Vícov 21, okres Prostějov, nebo které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu Okresnímu soudu v Prostějově. Lhůta končí 8. dubna 2024.

Radomír Marek byl nalezen mrtvý v pondělí 16. října 2023 v posteli v rodinném domě na adrese Vícov 21 svým bratrem. Na místo přivolaný lékař Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, p. o., stanovil datum smrti odhadem na přelom září a října; do listu o prohlídce zemřelého uvedl den 30. září 2023. Následně lékař nařídil provedení zdravotní pitvy, která se ale nezabývá stanovení data smrti.

Ve věci byly Policií ČR zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti, věc ale byla následně usnesením odložena, neboť nebyly zjištěny poznatky, které by poukazovaly na cizí zavinění na smrti Radomíra Marka.

Podle dosavadních zjištění Radomír Marek bydlel sám v domě vedle domu své matky, která ho asi měsíc neviděla. Bratr jej viděl naposled přibližně 14 dní před nálezem jeho těla. Rodina se s Radomírem Markem příliš nestýkala, jednalo se o chronického alkoholika. V obci byl Radomír Marek viděn rovněž asi měsíc před nálezem těla. „Po uplynutí výše uvedené lhůty soud rozhodne o určení data smrti. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné,“ doplnila samosoudkyně Kateřina Raušerová. (red)

Poslat nový komentář