O zámek ve Ptení se zajímají dva kupci. Opět

O zámek ve Ptení se zajímají dva kupci. Opět
foto Magistrát města Prostějova

Zámek ve Ptení patří k nemovitostem, se kterými si majitel, město Prostějov, již několik let láme hlavu. Objekt nabídlo obci Ptení, několikrát se ho pokoušelo prodat. K prodeji zámku ale nikdy nedošlo, a to vždy z důvodů na straně zájemců, kteří od svého záměru odstoupili.  Nyní se o něj opět zajímají dva kupci.

„Při stanovení výše kupní ceny za zámek musíme postupovat v souladu s § 39 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. V roce 2019 byl zpracován znalecký posudek, dle kterého byla obvyklá cena zámku a přilehlých pozemků zjištěna ve výši 2,9 mil. Kč,“ uvádí Odbor správy a údržby majetku města Prostějova. V současné době odbor eviduje dvě žádosti o odkoupení zámku. Zároveň je řešen požadavek Obce Ptení o převod některých pozemků v okolí zámku, za účelem zajištění další průchodnosti daného území pro obyvatele obce. Evidované dvě žádosti o odkoupení zámku budou předloženy příslušným orgánům statutárního města Prostějova následně po dořešení požadavku Obce Ptení.

Zámek ve Ptení je ve správě společnosti Lesy města Prostějova, s.r.o., která zajišťuje jeho nejnutnější údržbu. Zámek je památkově chráněn jako nemovitá kulturní památka a zásadnější stavební úpravy zámku je tak nutné si předem odsouhlasit s příslušným orgánem památkové péče. „V současné době statutární město Prostějov neplánuje, že by za své finanční prostředky provedlo jeho opravu. Záměrem je i nadále objekt prodat do vlastnictví nového majitele, který by zajistil opravu a další využití ke vhodnému účelu,“ doplnil odbor.  

Zámek je situován v centrální části obce Ptení, je čtyřkřídlý, jednopodlažní až dvoupodlažní, částečně podsklepený, postavený původně v renesančním stylu. V každém rohu stavby se nachází věž, objekt je umístěn na návrší jako samostatně stojící objekt s přístupem po nezpevněné komunikaci ve vlastnictví Statutárního města Prostějova. Areál zámku je oplocen, v části je cihlová zídka. Jižně od zámku se nachází bývalá konírna. Vstupní brána je v severním traktu, ve kterém je umístěno rovněž schodiště na půdu a do sklepa. V západním traktu byly v minulosti byty, v jižním traktu se kromě bytových jednotek nacházel rovněž sklad civilní obrany. Východní trakt byl využíván původně jako kinosál a jako hospodářské místnosti. V současné době nejsou žádné prostory zámku využívány. (ber)

Komentáře

Do Ptení se může stěhovat jen blázen.Ani se nedivím,že to nikdo nechce.

Do Ptení se může stěhovat jen blázen.Ani se nedivím,že to nikdo nechce.

Poslat nový komentář