Seminář v Prostějově: co je to ekoškola?

Seminář v Prostějově: co je to ekoškola?
Výstavbě ekozahrady věnovali žáci i svůj volný čas.

Základní škola E. Valenty v Prostějově uspořádala seminář s workshopem pro koordinátory programu Ekoškola a žáky ekotýmů spolupracujících škol z Olomouckého kraje. Uskutečnil se pod názvem „Seminář dobré praxe O krok dál aneb nové materiály Ekoškoly“.

V úterý 13. března se sešlo v ZŠ E. Valenty osm zástupců ekoškol z celého Olomouckého kraje. Hostitelská škola prezentovala své aktivity v mezinárodním programu Ekoškola a připravila seminář s workshopem.

„Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. V rámci programu probíhá projekt Síť Ekoškol v České republice, ve kterém se zúčastnění partneři vzájemně informují o pokroku ve svých školách,“ vysvětlil učitel Radomír Palát ze ZŠ E. Valenty. Zajímavého ekodne se zúčastnilo zástupců z osmi škol z Litovle, Lobodic, Hrabové, Přerova, Troubek, Šumperka, Starého Města a také z nedalekého Pivína. Osm učitelů s devatenácti žáky čekal zajímavý program, po úvodním setkání s ředitelem školy Josefem Fialou a předsedkyní Okrašlovacího spolku města Prostějova Miladou Sokolovou, která ekoprojekt ZŠ E. Valenty podporuje, se členové ekotýmů seznámili s aktivitami v ekologické výchově.

„Provedli jsme všechny školní budovou a ukázali pokroky ve dvou tématech ekoškoly - odpady a prostředí školy. Pracovali jsme v počítačové učebně, seznámili jsme se s aplikací „Stopy mé ekoškoly“ na internetu. Vzájemně jsme sdíleli zkušenosti při řešení problémů při realizaci programu a prodiskutovali náměty k tématům Voda a Energie. Naši hosté si nakonec prohlédli i na naši ekozahradu, kde budeme brzy realizovat další z našich projektů – pocitovou stezku pro naše mladší žáky,“ přiblížil program workshopu Radomír Palát. Projekt vybudování ekozahrady, který podpořila  grantem Nadace Partnerství, využil část školního pozemku, kde vznikla přírodní učebna se záhony léčivých i jedovatých rostlin a bylin a také byl vysazen stromoskop.

Inspirativní setkání všechny zaujalo, a proto budou další následovat v některé ze zapojených partnerských škol.

(jap)

Poslat nový komentář