místo

Magistrát hledá správce informačních technologií

Ilustrační foto ber

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou správce informačních technologií na Odboru informačních technologií Magistrátu města Prostějova.

Vznik pracovního poměru je podmíněn splněním předpokladů, kdy fyzická osoba, mimo jiné, je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům.

Magistrát hledá referenta Stavebního úřadu

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent-technik Stavebního úřadu pro výkon stavebního úřadu na oddělení územního a stavebního řízení pro přičleněné obce Magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je: a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví.

Magistrát hledá vedoucího odboru dopravy

Ilustrační foto ber

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na dobu neurčitou vedoucí Odboru dopravy magistrátu města Prostějova.

Požadavkem je, mimo jiné, vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a praxe v řídící pozici minimálně 2 roky. Výhodou pak zaměření studia na dopravu, strojní a stavební inženýrství, veřejnou správu (správní činnost), ekonomii nebo právo.