spokojenost

Zajímá nás Váš názor, vzkazuje radnice

Ilustrační foto ber

Po celé měsíce červenec, srpen a září probíhá městský průzkum spokojenosti a očekávání občanů jako klientů magistrátu, a to se zaměřením na ty oblasti, které se přímo dotýkají jeho činnosti. Zpětnou vazbu považuje vedení magistrátu za důležitý nástroj řízení kvality.

Smyslem tohoto šetření bude zjistit, jak občané jako klienti magistrátu vnímají jeho dostupnost, transparentnost, poskytované služby. Občané díky tomu dostanou prostor pro vyjádření svých názorů, připomínek i podnětů. 

Dotazník mohou dotazník vyplnit i elektronicky na stránkách města (hodnocení jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší) na https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/zajima-nas-vas-nazor-2.html.

S životem v Prostějově je spokojeno 80 % lidí

ilustrační foto Jakub Bureš

 

Lidé jsou se životem v Prostějově dlouhodobě spokojeni. Nejlépe jsou hodnoceny možnosti realizace vlastních zálib a mezilidské vztahy. To je výsledek letošního Průzkumu spokojenosti obyvatel Timur 2015. Například v loňském roce označilo „maximální spokojenost“ deseti body 33 respondentů, letos to bylo jednou tolik tedy celkem 66 respondentů.

Výsledek průzkumu bezprostředně odráží pocit kvality života, který presentuje důležitou součást udržitelné společnosti. „Lidé jsou se životem v Prostějově dlouhodobě spokojeni, i když u některých kritérií došlo k poklesu ve srovnání s rokem 2014 a to vzhledem k celospolečenské situaci,“ zdůraznila fakt první náměstkyně Alena Rašková a doplnila, že osm z deseti oslovených občanů je spokojeno. Respondenti svůj názor vyjadřovali ve škále od 1 do 10 bodů. Čím vyšší hodnota, tím je vyšší míra spokojenosti.

Prostějov - celkem spokojení občané

ilustrační foto internet

 

CSP neboli Celkem Spokojený Prostějov. Tak by se daly nazvat výsledky průzkumu, který pro magistrát i letos dělali studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu.

 

Vzorek osmi set obyvatel se vesměs shodl na tom, že ve srovnání s uplynulým rokem došlo v mnoha oblastech ke zlepšení. Oslovení konstatovali zlepšení fungování magistrátu, knihovny i komunálních služeb. Jediným kritériem, ve kterém si podle lidí pohoršilo, je městská hromadná doprava."

Míra spokojenosti je 84% a tak se Prostějov blíží k nejlépe hodnoceným městům v republice," nechala se slyšet náměstkyně primátora Alena Rašková. (ber) 

Vodárny sondují spokojenost zákazníků

ilustrační foto internet

 

"Jste spokojeni s dodávkami pitné vody a službami vodáren?" Tak zní otázka, kterou vám prostřednictvím výzkumné agentury může položit Moravská vodárenská. Telefonicky osloví v období od 2. září do 15. října v rámci Prostějovska kolem dvou stovek zákazníků. 

Průzkum se týká spokojenosti zákazníků se službami vodáren, zákaznickým centrem ale i kvalitou dodávané vody. Na Olomoucku, Zlínsku a Prostějovsku bude osloveno asi 700 zákazníků, z toho 600 domácností, 50 firem a 50 správců bytových domů nebo zástupců bytových družstev.

"Názory našich zákazníků jsou pro nás velmi důležitou zpětnou vazbou. Vítáme každou možnost dozvědět se, s čím jsou spokojeni, a kde máme podle nich rezervy," uvedla

Jsme spokojeni s prací magistrátu? Odpověděla anketa.

ilustrační foto

Každým rokem magistrát zjišťuje, jak se lidé dívají na práci jeho úředníků. I letos se mohli všichni ti, co si přichází na úřad vyřizovat své záležitosti, vyjádřit k nabízené kvalitě práce zaměstnanců radnice.

Jsme spokojeni s prací magistrátu nebo se najdou skulinky nezájmu ze strany úředníků radnice? Na položené otázky odpověděl každoroční průzkum. Práci magistrátu občané ohodnotili známkou 1,76. V loni to byla trošku horší dvojka - známka 2,12 a předloni, v podzimním šetření, známka 1,65. Letošní průzkum oslovil celkem 897 občanů.