úřad

Matrika je stále uzavřena!

ilustrační foto

Oddělení matriky Magistrátu města Prostějova zůstává ještě v týdnu od 2. 11. do 6. 11. 2020 pro veřejnost uzavřeno. 

Telefonické dotazy a požadavky směřující na matriku řeší odbor občanských záležitostí. Pro ověření podpisu či listiny můžete v nezbytných případech využít pracoviště na Turistickém informačním centru, resp. Czech Pointu. Provozní doba je shodná s provozní dobou úřadu tedy v pondělí od 8:00 do 13:00, středa 12:00 - 17:00. (red)

Zajímá nás Váš názor, vzkazuje radnice

Ilustrační foto ber

Po celé měsíce červenec, srpen a září probíhá městský průzkum spokojenosti a očekávání občanů jako klientů magistrátu, a to se zaměřením na ty oblasti, které se přímo dotýkají jeho činnosti. Zpětnou vazbu považuje vedení magistrátu za důležitý nástroj řízení kvality.

Smyslem tohoto šetření bude zjistit, jak občané jako klienti magistrátu vnímají jeho dostupnost, transparentnost, poskytované služby. Občané díky tomu dostanou prostor pro vyjádření svých názorů, připomínek i podnětů. 

Dotazník mohou dotazník vyplnit i elektronicky na stránkách města (hodnocení jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší) na https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/zajima-nas-vas-nazor-2.html.

Centrální registr vozidel zkolaboval

Kdepak úředníci udělali chybu? Ilustrační foto

Pokud jste si dnes po desetidenní přestávce chtěli vyřídit záležitosti ohledně svého vozidla nebo řidičáku, na odbor dopravy dnes nemá cenu chodit. Nový systém po několika minutách zkolaboval.

Kdy bude registr dostupný, zatím podle ministerstva dopravy není jasné, může to být v řádu hodin, ale i dnů. Za nefunkční systém nemohou úředníci na jednotlivých pracovištích, těm nespílejte. Registr funguje na bázi internetu a když je přetížený, prostě "spadne." 

(red)

Dočasné přerušení provozu evidence vozidel

ilustrační foto

Jak jsme vás již informovali, ministerstvo dopravy připravuje od 1. července do provozu nový informační systém centrálního registru vozidel. Z tohoto důvodu nastane výluka na všech pracovištích registru v republice.

Ministerstvo dopravy dne 29. června odpojí všechny registry vozidel v ČR a využije pro přenos dat do nového centrálního registru vozidel období státních svátků a volných dnů na začátku července. Služba registrace vozidel tak bude veřejnosti nedostupná pouze ve třech pracovních dnech prvního týdne v červenci 2012. Nový systém bude v provozu od pondělí 9. 7. 2012.

V období od 29. 6. do 8. 7. 2012 tedy nebude možné na evidenci vozidel provést přihlášení ani žádnou jinou změnu v registru silničních vozidel.

(red)

VÍME PRVNÍ: v centru vzniká úřednické ghetto

Radní schválili odkup budovy v ulici Demelova 6, kterou dosud užívala Domovní správa Prostějov. Město platilo vlastníkovi - Židovské obci - roční nájem ve výši 140 tisíc korun. Do konce roku by měla být podepsána kupní smlouva a objekt převeden do majetku města. Spolu se sousední vysokou budovou, kterou město vlastní, a přístavbou do dvora vytvoří komplex pro celý odbor dopravy.
Město zahájilo jednání se Židovskou obcí o odkupu a dosáhlo shody. Do majetku města přejde budova v Demelově ulici č. 6 za 4,200 milionů korun.