průzkum

Prostějov se zapojí do prestižního Mezinárodního výzkumu dospělých PIAAC

foto Magistrát města Prostějova

Během září 2022 až července 2023 bude v Prostějově probíhat prestižní Mezinárodní výzkum dospělých PIAAC, který pořádá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Česká republika se výzkumu účastní společně s více než 30 zeměmi z celého světa. Výzkum realizuje Národní pedagogický institut ČR z pověření Ministerstva školství.

Na vybrané domácnosti se v této době obrátí tazatelé výzkumných společností STEM/MARK a MEDIAN. Rozhovor s tazatelem bude trvat přibližně dvě hodiny. Každý respondent obdrží za účast ve výzkumu finanční odměnu 800 Kč. Pro úspěch výzkumu je zásadní, aby se co nejvíce oslovených domácností do výzkumu zapojilo, neboť jsou vybrané právě ony a podle mezinárodní metodiky nemohou být nahrazeny. Data budou uchována jako přísně důvěrná, budou zpracována hromadně a použita výhradně pro účely výzkumu.

Stavebně historický průzkum budovy muzea provede specialistka

Ilustrační foto ber

Rada města Prostějova schválila rozpočtové opatření ve výši 92 tisíc korun na zajištění Stavebně historického průzkumu budovy muzea.

„Průzkum povede specialistka Lucie Augustinková, která naváže na již vypracovaný dokument z roku 2020, ve kterém byla podobně zpracován stavebně historický průzkum sousední budovy fary u kostela Povýšení svatého Kříže. Oba objekty jsou stavebně navzájem propojené. Průzkum muzea (tj. staré pernštejnské radnice) bude dokončen do 30. listopadu letošního roku a poslouží jako základní východisko a památková směrnice pro všechny budoucí stavební a restaurátorské úpravy objektu," upřesnil náměstek primátora Jiří Rozehnal. (red)

Průzkum zjistí spokojenost lidí s internetem. Výsledky využije také Olomoucký kraj

ilustrační foto Olomoucký kraj

Pouze pět minut zabere lidem vyplnění dotazníku, jehož předmětem je průzkum spokojenosti internetového pokrytí v Olomouckém kraji. Šetření probíhá na základě zájmu Ministerstva průmyslu a obchodu, které chce touto cestou zjistit informace o využití internetu v domácnostech. Zajímá se také o to, jaký vliv má na využívání internetového připojení a spokojenost s ním pandemie COVID-19. Dotazník je anonymní.

„Lepší a rychlejší internetové pokrytí Olomouckého kraje je jednou z priorit jeho nového vedení. Proto je velmi důležité, aby se do průzkumu zapojilo co nejvíce respondentů. Data, která tak získáme, nám napoví, kam přesně máme svoji pozornost směřovat,“ vysvětlila Zdeňka Dvořáková Kocourková, radní Olomouckého kraje pro oblast IT.

Zajímá nás Váš názor, vzkazuje radnice

Ilustrační foto ber

Po celé měsíce červenec, srpen a září probíhá městský průzkum spokojenosti a očekávání občanů jako klientů magistrátu, a to se zaměřením na ty oblasti, které se přímo dotýkají jeho činnosti. Zpětnou vazbu považuje vedení magistrátu za důležitý nástroj řízení kvality.

Smyslem tohoto šetření bude zjistit, jak občané jako klienti magistrátu vnímají jeho dostupnost, transparentnost, poskytované služby. Občané díky tomu dostanou prostor pro vyjádření svých názorů, připomínek i podnětů. 

Dotazník mohou dotazník vyplnit i elektronicky na stránkách města (hodnocení jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší) na https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/zajima-nas-vas-nazor-2.html.

Náš kraj moc pro život není, říká průzkum

ilustrační foto

Nejlépe se žije lidem v Královéhradeckém kraji, potvrdil to výzkum Místo pro život. Na druhém místě se umístil kraj Zlínský, bronz bere Praha. Hodnotily se především podmínky na pracovním trhu, vzdělání v regionu či kulturní a společenské vyžití. Olomoucký kraj skončil na desátém místě ze čtrnácti.

V celorepublikovém srovnání zaznamenal Královéhradecký kraj vysoce nadprůměrný výsledek v hodnocení pracovních podmínek. Místní obyvatelé jsou spokojeni se mzdami, nízkou nezaměstnaností i širokou nabídkou pracovních míst. Oceňují také kvalitní podmínky pro vzdělávání a péči o děti, kde je zahrnuta například dostupnost mateřských škol i dětských hřišť. Kladné body získal kraj v očích místních i rozvojem infrastruktury a širokými možnostmi sportovního a kulturního vyžití v místě bydliště.