Víkend otevřených zahrad

Bělecký Mlýn vracejí majitelé do minulosti. Pomocí starých odrůd ovoce

Foto ber

Letos poprvé se k Víkendu otevřených zahrad připojil i Bělecký Mlýn. Areál získali před dvaceti lety Richard a Yvona Benýškovi a od té doby se věnují jeho zvelebování. Po samotném objektu, kde dnes funguje vyhledávaná restaurace, soustředili své síly na okolní pozemky. Průvodcem rozlehlou zahradou byl samotný majitel. Richard Benýšek, plynně přecházející z češtiny do angličtiny, se svého úkolu zhostil s evidentním potěšením.

První na řadě byl zdejší rybník, který před dvaceti lety prakticky neexistoval. Dnes se pod jeho hladinou prohání osádka složená, mimo jiné, z amurů a kaprů a stavidlo obhospodařuje vodník. Tomu sekunduje velkolepá plastika olomouckého umělce Jana Dostála. „Matka dozírá,“ podotkl s úsměvem při představování Vetřelce Richard Benýšek.

Víkend otevřel botanickou zahradu a Spitznerovy sady. A nabídl Libora Marčana

Foto L. Marčan

V letošním roce se k celostátní akci Víkend otevřených zahrad připojil i Prostějov. V neděli nabídlo zájemcům komentované prohlídky botanické zahrady a Spitznerových sadů. Jako průvodce se představil Libor Marčan, muž, který se svého úkolu zhostil s velkou profesionalitou. 

Ve Spitznrových sadech naleznete třeba jinan dvojlaločný neboli ginkgo bilobu a také jeden z pěti nejvyšších stromů světa, douglasku tisolistou. „S tímto stromem v současné době experimentujeme i v České republice. Vzhledem ke své odolnost by mohla nahradit smrkové porosty,“ zmínil málo známou skutečnost průvodce.

Další částí prohlídky byla Botanická zahrada Petra Albrechta, založená v roce 1934. Skrývá řadu vzácných rostlin a stromů, mezi nimi třeba nyní kvetoucí, impozantní tulipánovník liliový.

Město Prostějov se letos poprvé připojí k Víkendu otevřených zahrad

Ilustrační foto Botanická zahrada

Je to opět jedna z akcí, kterou chce město  podpořit jak cestovní ruch, tak přilákat místní obyvatele do prostějovských parků a zahrad.

„A nejen to, chceme jim nabídnout i komentovanou prohlídku, v jejímž rámci se dovědí něco o dřevinách a květeně daného parku. Pro letošní rok jsme připravili komentovanou prohlídku Spitznerových sadů a Botanické zahrady Petra Albrechta, a to v neděli 11. 6. 2023 ve 14:00 Spitznerovy sady a od 15:00 hodin botanickou zahradu. Fundovaným průvodcem návštěvníkům bude Libor Marčan a sraz je před kostelem sv. Petra a Pavla ve 14:00.