Koncert v muzeu kočárů ve znamení tří králů

Koncert v muzeu kočárů ve znamení tří králů
flétnový soubor Black Ladies ze ZUŠ Žerotín-Olomouc

V Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem završil Tříkrálový koncert sérii setkání, které od prvního adventního víkendu zpříjemňoval milovníkům historie a hudby sobotní večery v předvánoční období. Originální a jedinečná podívaná a poslech při svitu kočárových luceren završil nejkrásnější svátky roku.

Tříkrálový koncert v Muzeu kočárů připravil Václav Obr a jeho spolupracovníci jako poděkování všem, kdo projevují muzeu svou přízeň, pomáhají při zajišťování provozu muzea a při stavbě nového depozitáře, všem, kdo se podílejí na restaurování kočárů a všem mecenášům, díky nimž muzeum vzniklo a prospívá.

„Náplní tříkrálového koncertu navazujeme na večery adventní. Je to jakési vyvrcholení a tomu jsme přizpůsobili i výběr hudby. Pozvání tentokrát přijali hosté velmi vzácní a jsem rád, že si jejich vystoupení můžete užít společně se mnou a v těchto prostorách. Že vás hudba pohladí po duši a naplní vás pocitem, které vyjadřuje motto tohoto muzea – vírou, nadějí a láskou,“ uvedl Václav Obr flétnový soubor Black Ladies ze ZUŠ Žerotín-Olomouc. 

Koncert byl složen z orchestrálních skladeb a árií pro soprán, zaznělo například známé Bachovo Air a Ave Marie, Bingeho Alžbětínská serenáda, vánoční pastorely a skladby velikánů klasické hudby Vivaldiho, Händela, Mascagniho. Hudební zážitky doplnilo zajímavé vyprávění majitele muzea Václava Obra o historii kočárů, o starých řemeslech. Vše se točilo převážně kolem velkého Brožíkova smutečního kočáru, který právě v muzeu prochází rozsáhlou restaurací. A stejně jako v předcházejících koncertních setkáních mohli návštěvníci i tentokrát obdivovat vynikající řezbářskou práci současných tvůrců. Ti oživili a vdechli duši nalezeným padlým andělům, kteří budou jednou z ozdob obnoveného Brožíkova kočáru.    

(jap)

Poslat nový komentář