Dřevo poputuje do Sportcentra. Na opravu dopravního hřiště

Dřevo poputuje do Sportcentra. Na opravu dopravního hřiště
Ilustrační foto ber

Vytěžené dřevo z pokácených stromů v majetku města poslouží při opravě stávajícího mobiliáře dopravního hřiště v ulici Bratří Čapků. Vytěžené dřevo tak nezůstane ležet ladem, ale bude dál sloužit při úpravách hřiště. Jako bezúplatný převod z vlastnictví města Prostějova do vlastnictví příspěvkové organizace Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, radní odsouhlasili 3 m3 dřeva v hodnotě 2.100 Kč (s DPH).

„Obrátil se na nás ředitel Sportcentra se žádostí o zmíněné dřevo. To by mělo být zpracováno při opravách stávajícího mobiliáře v prostorách dopravního hřiště. Radní tento krok odsouhlasili,“ uvedl 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že dřevo z pokácených stromů na pozemcích v majetku města je vždy uskladněno na úložišti společnosti FCC Prostějov, s.r.o., a dále prodáváno případným zájemcům jako palivové dřevo za 700 Kč (s DPH) za 1 m3.

„Radní s tímto krokem souhlasili, protože Sportcentrum je střediskem volného času určeným pro širokou veřejnost a jeho náplní je zejména realizovat úkoly školského zařízení pro aktivní a účelné využívání volného času dětí a mládeže, kdy děti nenásilnou formou zkušenostního učení získávají praktické dovednosti malého chodce i cyklisty. Bez nebezpečí dopravních nehod se seznamují se základními pravidly bezpečného chování v provozu na pozemních komunikacích. Toto je možno považovat za nakládání s majetkem obce, jímž jsou sledovány jiné důležité zájmy obce – tj. zajištění péče o všestranný rozvoj, o potřeby svých občanů, zejména potřeby výchovy a vzdělávání, a také ochrana veřejného zájmu, kterými je možno odůvodnit právě tento bezúplatný převod předmětného majetku,“ uzavřel Pospíšil. (red)

Poslat nový komentář