Revitalizace Podhradského rybníka pokračuje

Revitalizace Podhradského rybníka pokračuje
ilustrační foto

Podhradský rybník v Plumlově je opět v centru zájmu. Kdo čekal čirou vodu lákající ke koupání, ten zklamaně krčí rameny. Voda opět rozkvetla sinicemi a okolo rybníka zavládl pracovní ruch.

Zhoršená kvalita vody v Podhradském rybníku se vyskytla stejně jako na řadě jiných vodních nádržích v republice důsledkem velmi vysokých teplot v kombinaci s minimálním přítokem řeky Hloučely. Situaci navíc komplikuje stálé znečištění splaškovými vodami ze samotného Plumlova, ale rovněž bohatá dotace živinami z Roudníku a z polních splachů.

„Samotné odtěžení sedimentů nemá na udržení kvality vody zásadní význam. Kvalitnější vodu v Podhradském rybníku zajistí až kombinace dalších opatření, bagrování dna bylo jedním z nich. Kvalitu vody nyní negativně ovlivňuje stálé vypouštění splašků neukázněnými občany. Odtěžení dna je proto nutné doplnit dalšími opatřeními ke zlepšení kvality vody. Správce nádrže tak zahájí v nejbližší době přípravné práce na vytvoření litorálních pásem a sedimentačních zdrží,“ upozornil generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík. 

Důrazně odmítl tvrzení některých médií, že miliony korun na tuto akci byly vynaloženy zbytečně. Těžba sedimentů v rybníku byla totiž jedním z uvažovaných dílčích kroků, které na sebe budou navazovat. „Plánujeme další opatření, která až ve svém komplexu a spolu s fungující kanalizací v okolních obcích přinesou žádaný efekt,“ uvedl Radim Světlík s tím, že mezi největší kritiky mohou patřit zároveň i největší znečišťovatelé vody. Podle něj navíc jen samotná těžba prodloužila zdejší sezónu o jeden až dva měsíce. Co nejdříve nyní začne příprava na revitalizaci Podhradského rybníka, což je jedním z dalších kroků ke konečnému zlepšení kvality vody v této nádrži. 

„Obdrželi jsme již rozhodnutí ze Státního fondu životního prostředí a přípravné práce zahájíme neprodleně,“ řekl vedoucí závodu Horní Morava - Povodí Moravy, s.p. David Fína. Jedná se o vytvoření litorálních pásem a sedimentačních zdrží na přítoku Hloučely, které přirozeně podpoří samočisticí schopnost vody. Nyní by se mělo připravit výběrové řízení na zhotovitele. Celý projekt je podle Davida Fíny nastavený správně, podobně jako dosud velmi úspěšná opatření na Brněnské přehradě, jen je třeba jednotlivá opatření skloubit.     

(red)

 

Základní informace o revitalizaci Podhradského rybníka

Zahájení akce: červenec 2011

Náklady: 23,3 milionu Kč bez DPH

Plocha rybníka: 14, 5 hektaru

Největší hloubka: 3,2 metru

Odtěženo sedimentů: přes 59.000 m3

Komentáře

pokud se nepletu, tak tam máte k vydání článku amerikánský styl datumu... Tak teď nevím, jestli jsme v ČR, nebo v Emerice??

Poslat nový komentář