Nelegální vypouštění splašků maří investice za stamiliony

Čistička odpadních vod v Plumlově je součástí řešení. Ilustrační foto
Čistička odpadních vod v Plumlově je součástí řešení. Ilustrační foto

Vícov,  Žárovice, Soběsuky – to jsou nejbližší obce na přítoku Podhradského rybníka v Plumlově, odkud stále nekontrolovaně přitékají nečistoty a zamořují jak rybník, tak i přehradu. Ani v samotném Plumlově není všechno v pořádku, tam teprve koncem loňského roku zahájili poslední etapu dostavby kanalizace a čističky odpadních vod. Lidé se oprávněně ptají – proč se při revitalizaci Plumlovské přehrady i Podhradského rybníka postupuje zdánlivě opačným směrem? 

Finančně komplikované vybudování odkanalizování se snaží obce na přítoku do vodních nádrží řešit už několik let. Povodí Moravy s.p. monitoruje řeky Roudník, Hloučela, Osina, Kleštínek, Čubernice, nejhorší situace je právě v obcích Hamry, Soběsuky, Vícov a Plumlov. Poslední dvě jmenované obce přitom na zlepšení kvality vody a budování čistírny odpadních vod intenzivně pracují. 

„Bohužel asi desítka jednotlivců, na které jsme přišli a které identifikujeme, neustále znečišťují řeky například přečerpáváním své žumpy do dešťové kanalizace a značně tím  znečišťují přítok do Podhradského rybníku,“ informoval vedoucí provozu Přerov -Povodí Moravy, s.p.- David Čížek. Obecně však podle něj lze říci, že starostové zmíněných obcí mají velkou snahu problém řešit, ale někteří občané jsou neukáznění. Nelegální vypouštění splašků do vody kritizoval v minulých letech také biologický dozor Petr Loyka.

Na obou vodních nádržích se za poslední rok odehrálo několik významných opatření, která mají zlepšit kvalitu vody. Z obou míst bylo vytěženo a odvezeno téměř 300 tisíc m3 nánosů plných živin pro sinice. Při průběžném vyhodnocování účinnosti čištění nádrží v povodí Hloučely opakovali odborníci nutnost navazujících akcí, které umožní udržet kvalitní jakost vody. Ani letos revitalizační akce na Podhradském rybníku a Plumlovské nádrži nekončí. „Na rybníku počítáme s realizací projektu revitalizace konce vzdutí rybníka, jejímž cílem je odbourání živin na přítoku a zamezení jejich dalšího nadměrného přísunu do nádrže. Součástí stavby bude i sedimentační nádrž s litorálním pásmem,“ uvedl ředitel Fína. Dosavadní monitoring a sběr biomasy z vodní hladiny bude sloužit pro minimalizaci přísunu živin, a to především do doby stoprocentního fungování kanalizací. 

První etapa revitalizace Podhradského rybníka vyvrcholila vloni, kdy z něj zhotovitel vyvezl téměř 60 tisíc m3 nánosů plných živin pro sinice. Poté dostalo dno rybníka ještě finální ozdravnou kůru v podobě vápnění a následného promrznutí. Na kvalitu vody má dále vliv i rybí obsádka, na což reagovali odborníci z útvaru rybářství Povodí Moravy snížením počtu takzvané bílé ryby, která se do rybníka dostává z povodí. Nepočítá se také rovněž s pokračováním poplatkového sportovního rybolovu z minulých let. 

I po vybudování všech opatření bude na Podhradském rybníku i v přehradní nádrži, stejně jako na všech vodních plochách, jakost vody vždy závislá především na teplotách, velikosti průtoků a kázni znečišťovatelů. Cílem je zajistit po celou sezónu přijatelnou kvalitu vody v nádržích pro možnost rozvoje rekreace. A pro tento cíl, který není jednoduchý, dělá Povodí Moravy, s.p. maximum.   

(red)

Poslat nový komentář