jízdné

Od 1. dubna zdražuje jízdné v MHD

ilustrační foto ceník

S platností od 1. dubna 2021 dojde k úpravě tarifu Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, dále jen IDSOK, jehož součástí je i městská hromadná doprava v Prostějově - v rámci IDSOK se jedná o zónu 41.

V rámci zóny 41 – Prostějov dojde ke zvýšení jízdného, což se dotkne i městské hromadné dopravy.

Procentuálně nejnižší zvýšení je u dlouhodobých předplatných jízdenek a zlevněných jízdenek. Nadále zůstává v platnosti bezplatná doprava vybraných skupin cestujících, např. cestujících nad 70 let. Podrobnosti viz přiložená tabulka.

Důvodem úpravy jízdného je eliminace každoročního zvyšování ceny vstupů při zachování současného rozsahu dopravy. (red)

V autobusech již bankovky či mince nepotřebujete!

ilustrační foto

Ať už cestujete do zaměstnání, za nákupem nebo jedete na výlet, můžete v autobusech Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK) využít pohodlných bezkontaktních plateb.

„Běžné platební karty vydávané bankami je možné využívat jak k úhradě jízdného přímo ve vozidlech, tak i jako nosiče časových jízdenek. Ty lze zakoupit v e-shopu případně na předprodejních místech,“ upozornila ředitelka Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Kateřina Suchánková.

Studenti a senioři dostanou na vlak a bus slevu 75 procent

ilustrační foto FTL

Senioři nad 65 let a školáci a studenti od šesti do šestadvaceti let budou mít od 10. června nárok na slevu ve výši 75 procent z jízdného nejen ve všech vlacích, ale i v autobusech.

Seniorům bude ke slevě stačit prokázat se jen občanským průkazem, nebudou potřebovat žádnou další registraci. Sleva 75 procent bude poskytnuta z obyčejného jízdného. Dopravcům ale ministerstvo dopravy umožní, aby některé spoje, které jsou hlavně ve špičkách přetížené, z této slevy vyloučili. 

Vzhledem k tomu, že jde o vládní vyhlášku, není k tomu třeba měnit zákon. Slevu bude možné využít u všech přepravců. Přepravci slevu budou prokazovat prodanými jízdenkami, stejně jako to prokazují u stávajících studentských slev. 

Od 1. ledna mohou cestující platit v autobusech kartou

ilustrační foto FTL

Veřejná autobusová doprava má od 1. ledna významnou změnu. Cestující mohou ve všech autobusech objednávaných Olomouckým krajem platit kartou. Bezkontaktní karty zároveň začnou sloužit jako nosiče časových jízdenek, například týdenní či měsíční. 

Bezkontaktní placení je k dispozici v příměstských autobusech objednávaných krajem a ve vozidlech městské hromadné dopravy v Prostějově, Šumperku, Zábřehu a Přerově. Výjimkou je Dopravní podnik města Olomouce, kde cestující jízdné tímto způsobem prozatím nezaplatí, nicméně i ten bude akceptovat časové jízdenky na platebních kartách. Pro tyto účely proto vybaví své revizory příslušnými čtečkami. 

Přes stoupající náklady město nezvýší cenu jízdného

ilustrační foto ftl.cz

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit v rozpočtu města Prostějova na rok 2014 částku 18,902 milionu korun jako úhradu prokazatelné ztráty v městské hromadné dopravě. Oproti roku 2013 dochází k navýšení odhadu prokazatelné ztráty o 250 tisíc korun. Patnáct autobusových linek MHD v Prostějově provozuje společnost FTL – First Transport Lines na základě rámcové smlouvy. I když náklady stoupají, město hodlá i v příštím roce zachovat cenu jízdného na stávající úrovni.

Prokazatelná ztráta je na základě zákona o veřejných službách v přepravě cestujících rozdílem mezi ekonomicky oprávněnými náklady včetně přiměřeného zisku a tržbami. Skutečná částka prokazatelné ztráty bude zúčtována po uplynutí smluvního období a v případě přeplatku ze strany města bude vrácena. "Dopravce podložil svoji žádost o navýšení kvalifikovanými předpoklady. Je skutečností, že dlouhodobě neuplatňuje inflaci a v tomto roce, kdy nedošlo k navýšení příspěvku města, nám vyšel nám vstříc a zavedl dvě nové linky do Žešova. Dále byla zlepšena obslužnost průmyslové zóny.