MHD

Od 1. dubna zdražuje jízdné v MHD

ilustrační foto ceník

S platností od 1. dubna 2021 dojde k úpravě tarifu Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, dále jen IDSOK, jehož součástí je i městská hromadná doprava v Prostějově - v rámci IDSOK se jedná o zónu 41.

V rámci zóny 41 – Prostějov dojde ke zvýšení jízdného, což se dotkne i městské hromadné dopravy.

Procentuálně nejnižší zvýšení je u dlouhodobých předplatných jízdenek a zlevněných jízdenek. Nadále zůstává v platnosti bezplatná doprava vybraných skupin cestujících, např. cestujících nad 70 let. Podrobnosti viz přiložená tabulka.

Důvodem úpravy jízdného je eliminace každoročního zvyšování ceny vstupů při zachování současného rozsahu dopravy. (red)

MHD opět pojede v prázdninovém režimu. Do odvolání!

ilustrační foto FTL

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a uzavření škol začne od středy 28. října opět platit prázdninový jízdní řád městské hromadné dopravy.

Prázdninový jízdní řád nyní platí až do odvolání. (red)

FTL informuje. Provoz MHD zůstane jako v prázdninový čas

ilustrační foto FTL

Od 1. září až do konce roku zůstává provoz MHD v Prostějově zachován v letním prázdninovém režimu. Tato informace bude zveřejněna na zastávkách i na internetových stránkách FTL.

Další informace cestující zjistí v Informační kanceláři FTL na Svatoplukově ulici 59 nebo na telefonu 582 333 181.

Oproti prázdninovým jízdním řádům MHD v Prostějově budou od 1. září přidány spoje na linkách MHD 11 z Žešova v 7:20 hod., MHD 4 z Domamyslic 7:25 hod. a MHD 5 z Čechůvek 7:25 hod. (red)

Při prudkém brzdění se v autobusu zranili dva cestující

ilustrační foto ber

V pondělí 4. července 2016, krátce po desáté hodině dopoledne, došlo ke zranění dvou cestujících linky prostějovské městské hromadné dopravy. 

"Pětapadesátiletý řidič autobusu při jízdě v Letecké ulici v Prostějově na odbočující vozidlo jedoucí před autobusem reagoval prudkým brzděním. Srážce s vozidlem se mu zabránit podařilo, ale vlivem brzdění v autobuse upadli cestující. Došlo ke zranění dvou osob, které upadly ze sedaček. Zraněna žena a muž byli k ošetření převezeni do prostějovské nemocnice," informoval policejní mluvčí František Kořínek s tím, že zranění byla kvalifikována jako lehká. Ke hmotné škodě při havárii nedošlo. Alkohol byl u řidiče i cestujících vyloučen provedenými dechovými zkouškami.

Prostějov bude mít inteligentní zastávky MHD

ilustrační foto kodis.cz

Vybudování inteligentních zastávek městské hromadné dopravy a podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu projednala Rada města Prostějova. Vzniknout by jich mělo 53.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlásilo dne 11. 2. 2016 výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

MHD bude mít novou zastávku. Nedaleko KFC

ilustrační foto ftl.cz

Autobusová zastávka Městské hromadné dopravy Prostějov Arkáda bude nově zařazena do trasy linky č.16  Domamyslice – Tesco. Autobusy na ni budou zajíždět od 6. března.

Podnět obyvatel Domu s pečovatelskou službou v ulici Hacarova č. 2 Prostějov, projednali zástupci města Prostějova s dopravcem FTL-First Transport Lines,a.s.. „Jednalo se hlavně o zařazení zastávky Prostějov - Arkáda do trasy linky MHD č. 16  Domamyslice – Tesco. Se zástupci dopravce jsme dohodli, že uživatelé této linky budou moci nově od 6.3. 2016 vystoupit i nastoupit, ve směru Tesco, na zastávce Prostějov, Arkáda – nedaleko KFC a obchodního domu Kaufland,“ uvedl náměstek primátorky Pavel Smetana. Časové polohy spojů se nemění. (red)

Patříte též mezi spokojené se službami MHD?

ilustrační foto MMP

 

Lidé v Prostějově jsou výrazně spokojeni se službami MHD. Hovoří o tom, mimo jiné, výsledek letošního Průzkumu spokojenosti TIMUR 2015. Jsme totiž jediné město v republice, které má provoz Městské hromadné dopravy zcela ekologický.

V hodnocení spokojenosti se základními veřejnými službami dali lidé zcela největší počet hlasů právě této hromadné dopravě. „Naše autobusy jezdí na stlačený zemní plyn. Jedná se o plně ekologické palivo. Životní prostředí se tím zcela jistě nezatěžuje,“ zdůraznila první náměstkyně Alena Rašková, která má dopravu ve své gesci.

Autobusy prostějovské MHD jsou jediné v republice

ilustrační foto ftl.cz

 

Nízkopodlažní autobusy pro 88 cestujících, které brázdí ulice města, jsou poháněny zemním plynem. Mimo ekologického přínosu pro životní prostředí ale umožňují bezproblémovou přepravu dětského kočárku i vozíku pro invalidy, mají výklopnou plošinu pro osoby se sníženou pohyblivostí a automatizované hlášení zastávek. Vozidla jsou vybavena také informačním systémem pro nevidomé a slabozraké. 

"Prostějov je jediným městem v České republice této velikosti, kde je městská hromadná doprava zajišťována výhradně nízkopodlažními autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn splňujícími nejpřísnější emisní limity. Tento pohon je velmi ekologický, spalováním zemního plynu nedochází k absolutně žádným emisím síry, karcinogenních látek a hlavně pevných částic, obdobně emise oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého jsou zcela minimální. Cestující jistě zaznamenali, že kouřivost u plynových motorů oproti vznětovým motorům je naprosto eliminována," zdůraznila Alena Rašková.

Práce na komunikacích jsou v poslední fázi

Nedávno jsme vás informovali o pracích probíhajících na místním nádraží, ty se nyní zdárně blíží ke svému konci. Obyvatelé využívající hromadné autobusové dopravy se mohou těšit. Od 1. září bude zprovozněna jak komunikace Sladkovského a Martinákova tak i autobusová doprava na nově vybudovaných zastávkách.

Bez omezení stavebními pracemi projedete za týden ulicemi Sladkovského a Martinákova a využijete i nové autobusové zastávky. "Stávající provizorní zastávky na ulici Kostelecké budou zrušeny.

Realizace zastávek: další krok zpět

Již dříve jsme vás informovali o dotacích, které město získalo na opravy pozemních komunikací, které by měly vést ke zvýšení bezpečnosti provozu. Jedná se o vybudování zálivů pro autobusy na ulici Na Hrázi.