pivovarský rybníček

Revitalizace pivovarského rybníčku je dokončena

ilustrační foto

Záměrem akce byla rekonstrukce stávající vodní nádrže, která byla zanesena sedimenty a rekonstrukce objektů (hradící objekt a výpustné zařízení), které byly v havarijním stavu. Rekonstrukcí došlo k obnově funkcí nádrže. Jedná se o zajištění bezpečné akumulace vody, zajištění stability břehů, možnost částečného vypuštění nádrže a doplnění prvků pro zvýšení rekreačního potenciálu území a zřízení litorální zóny.

"Zadržování vody v krajině je v poslední době důležitým tématem. V případě pivovarského rybníčku bude mít vodní plocha navíc i rekreační účely," takže jsme spojili dvě důležité funkce do jednoho projektu," říká primátor František Jura.

Stavba obsahovala: hradící objekt s tělesem přelivu (předpráh, vývar a opevnění koryta, požerák, ocelové zábradlí), zátopu (odbahnění, opevnění břehů a litorál, přístup k vodě – schody, přístup k vodě – mělká zóna), mobiliář, kácení a náhradní výsadbu.

Pivovarský rybníček nabírá finální podobu

ilustrační foto

Prostějov v roce 2018 odkoupil od soukromé firmy pivovarský rybníček a přilehlé pozemky ve Vrahovicích. Jeho revitalizace začala v letošním roce, Prostějov přijde na 12 milionů.

Rybníček bude mít nový výtok včetně výpustného zařízení, byl odtěžen sediment z celé plochy nádrže a obnoveno opevnění břehů rovnaninou z lomového kamene. V prostoru zátopy je vytvořeno brouzdaliště se zpevněným dnem, přístup k němu bude umožněn po betonových schodech. Zóna bude zarostlá rostlinným společenstvím, které poslouží jako náhradní stanoviště pro vodní živočichy. „K dispozici bude i nový mobiliář, lavičky, odpadkové koše, přibude stezka zdraví.

Neznámí vandalové řádili na vrahovickém rybníčku

Foto MMP

Neznámí vandalové ucpali odtok vrahovického rybníčku, čímž došlo k jeho opětovnému zavodnění. Dále došlo k poškození ochrany stromů, ze kterého si nepřizpůsobivá mládež udělala posezení.

„Okolí pivovarského rybníčku, který prochází rekonstrukcí, bude nyní častěji kontrolovat městská policie,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal. (red)

Revitalizace Pivovarského rybníčku pokračuje

Foto MMP

V rámci revitalizace je třeba zrekonstruovat výpustné zařízení, odtěžit sedimenty z celé plochy nádrže a obnovit opevnění břehů rovnaninou z lomového kamene.

„V současné době probíhá odtěžování sedimentů, práce pokračuje dle harmonogramu. Jak vyplývá z fotodokumentace, nános sedimentů je obrovský. Za celou dobu téměř 40 let provozu nebylo odbagrování provedeno,“ říká náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Pro zvýšení rekreačního potenciálu území bude dále v lokalitě vytvořena mělká zóna (brouzdaliště) se zpevněným dnem a s nášlapnými kameny vystupujícími nad vodní hladinu. Vytvořena bude také mělká zóna, která bude zarostlá rostlinným společenstvím.

Pivovarský rybníček získává novou podobu

Foto MMP

Město v roce 2018 odkoupilo od soukromé firmy pivovarský rybníček a přilehlé pozemky ve Vrahovicích. Jeho revitalizace začala před časem, Prostějov přijde na 12 milionů.

"Bude opraven výtok nádrže, včetně výpustného zařízení, odtěžen sediment z celé plochy nádrže a obnoveno opevnění břehů rovnaninou z lomového kamene. V prostoru zátopy bude vytvořeno mělká zóna (brouzdaliště) se zpevněným dnem a s nášlapnými kameny vystupujícími nad vodní hladinu. Přístup k mělké zóně bude umožněn po betonových schodech. Zóna bude zarostlá rostlinným společenstvím, které poslouží jako náhradní stanoviště pro vodní živočichy," uvedl před časem náměstek primátora Jiří Rozehnal.

OBRAZEM: Revitalizace Pivovarského rybníčku je v plném proudu

Foto ber

Město v roce 2018 odkoupilo od soukromé firmy pivovarský rybníček a přilehlé pozemky ve Vrahovicích. Jeho revitalizace začala před časem, Prostějov přijde na dvanáct milionů.

Bude opraven výtok nádrže, včetně výpustného zařízení, odtěžen sediment z celé plochy nádrže a obnoveno opevnění břehů rovnaninou z lomového kamene. V prostoru zátopy bude vytvořeno mělká zóna (brouzdaliště) se zpevněným dnem a s nášlapnými kameny vystupujícími nad vodní hladinu. Přístup k mělké zóně bude umožněn po betonových schodech. Zóna bude zarostlá rostlinným společenstvím, které poslouží jako náhradní stanoviště pro vodní živočichy.

Revitalizace Pivovarského rybníčku ve Vrahovicích má dodavatele

ilustrační foto ber

Radní již mají jasné rozhodnutí o tom, která firma bude provádět obnovu Pivovarského rybníčku. Jde o celkovou revitalizaci vodní nádrže a postarat se o ni má, jako dodavatel veřejné zakázky, firma Rovina stavební a.s. z Hulína. Rozhodnutí radních se opíralo o hodnocení komise, která prověřovala dvanáct nabídek možných dodavatelů. Výběr probíhal na základě ekonomické výhodnosti.

 „Půjde o rekonstrukci výpustného zařízení, odtěžení sedimentu z celé plochy nádrže a obnovu opevnění břehů rovnaninou z lomového kamene. Pro zvýšení rekreačního potenciálu území bude v prostoru zátopy vytvořena mělká zóna (brouzdaliště) se zpevněným dnem a s nášlapnými kameny vystupujícími nad vodní hladinu. Vytvoříme také mělkou zónu, která bude zarostlá rostlinným společenstvím a pochopitelně zde bude umístěn nový mobiliář – lavičky a odpadkové koše.

Revitalizace Pivovarského rybníčku začne letos. V prosinci

ilustrační foto studie

Město v roce 2018 odkoupilo od soukromé firmy pivovarský rybníček a přilehlé pozemky ve Vrahovicích. Následně vodní plochu dalo do pachtu Lesům města Prostějova, které měly zajistit její revitalizaci. Nakonec ji provede samo. Rada města Prostějova totiž schválila zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce. Revitalizace rybníčku zároveň vytvoří i možnost částečného vypouštění nádrže pro údržbové práce.

„V rámci revitalizace vodní nádrže bude opraven výtok nádrže, včetně výpustného zařízení. Bude zde třeba odtěžit sediment z celé plochy nádrže a obnovit opevnění břehů rovnaninou z lomového kamene. V rámci zakázky bude pro zvýšení rekreačního potenciálu území vytvořena v prostoru zátopy mělká zóna (brouzdaliště) se zpevněným dnem a s nášlapnými kameny vystupujícími nad vodní hladinu. Přístup k mělké zóně bude umožněn po betonových schodech. Zóna bude zarostlá rostlinným společenstvím, které poslouží jako náhradní stanoviště pro vodní živočichy,“ vysvětlil primátor František Jura.