Březina

Lovecký zámeček Ferdinandsko jen tak nenavštívíte

Foto ber

Barokní lovecký zámeček Ferdinandsko nechal v roce 1757 postavit olomoucký biskup kardinál Ferdinand Julius Troyer z Troyersteinu.  Stavbu, jejíž součástí je kaple, zasvěcená patronovi lovu, svatém Eustachovi, najdete ve vojenském újezdu Březina. Ač je chráněnou kulturní památkou, jen tak ji tedy nenavštívíte.

Mně se to povedlo v rámci Dne otevřených dveří Březiny v minulých dnech. Mimo zmíněné kaple sloužilo první poschodí zámku k ubytování lovců a hostů, přízemí využíval doprovod a služebnictvo. Po Troyerově smrti byl zámeček využíván jen sporadicky, do roku 1935 zde sídlila správa arcibiskupských lesů. V roce 1935 byl vykoupen státem a převeden pod správu Ministerstva obrany. Pak v něm sídlila správa vojenského prostoru, za války německá armáda. Po osvobození byl vykraden a začal pustnout. Od roku 2005 není využíván.  

Rádi se touláte Březinou? Od ledna nesmíte

Foto army.cz

Pro všechny, kdo si oblíbili vojenský újezd Březina, nebo v jeho okolí bydlí, připravila armáda nemilé překvapení. Do lesů už se nesmí. Povolenku získají jen lesníci a zemědělci.

Vojenský újezd Březina se rozkládá mezi Brodkem u Prostějova, Plumlovem, Drahany a Protivanovem. O tom, že vstup do lesů v podstatě zakáže, informovalo ministerstvo obrany na konci roku přilehlé obce. Povolenku na sběr lesních plodin nedostane nikdo, individuální povolení ke vstupu se rovněž nebude vydávat, píše se v dokumentu zveřejněném na stránkách Vojenského újezdu Březina.