kolony

Pozor! D46 ve směru na Vyškov jsou kolony!

Foto ber

Pokud se chcete vydat do Vyškova, volte jinou cestu, než po D46. Komunikace je v části dálnice totiž průjezdná pouze jedním směrem a tvoří se kolony.

Příčinou jsou opravy mostu u Žešova, a také opravy levého pruhu komunikace. (ber)

Řidiči, pozor! D46 zpomalují práce na komunikaci, tvoří se kolony!

ilustrační foto ŘSD

Hned dvě uzavírky části D46 komplikují provoz na cestě z Vyškova do Prostějova.

Uzavřen je pravý jízdní pruh mezi kilometry 8.6 a 10.6, ve směru od Vyškova na Prostějov u Brodku u Prostějova. 

Další uzavírka je u Držovic ve směru na Prostějov, a to mezi km 27.1 a 27, kde je rovněž uzavřen pravý jízdní pruh kvůli práci na údržbě mostu. Tato uzavírka potrvá do 10. května. (Zdroj ŘSD)

ŘSD má s "naší" dálnicí velké plány. A vyvlastňuje pozemky u Držovic

ilustrační foto ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic se rekonstrukcím na hanácké dálnici D46 věnuje intenzivně již několik let. Součástí prací je v některých případech i vyvlastňování pozemků.

"Předpoklad zahájení oprav mimoúrovňové křižovatky na dálnici D46 u Olšan je v březnu roku 2018. Aktuálně probíhá veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby, oprava MÚK bude probíhat jako pilotní projekt Design and Build. Značná část prací bude prováděna na dočasně uzavřené části vozovky dálnice D46. Stavba bude uváděna do provozu po částech. Etapizaci stavby navrhne vybraný zhotovitel", sdělil PvNovinkám mluvčí ŘSD Jan Studecký s tím, že délky uzávěr veřejného provozu jsou součástí kritérií ve výběrovém řízení. 

Pozor! Kolona na dálnici kolem Prostějova

ilustrační foto

Dálnici D 46 kolem Prostějova, a to ve směru od Olomouce na Vyškov, právě sužují husté kolony.

Důvodem je nejenom hustý provoz, ale také zúžení provozu do jednoho pruhu. Jeden z řidičů PvNovinkám hlásil, že kolona měří až šest kilometrů. Je asi jen otázkou času, kdy začnou auta sjíždět přímo do Prostějova, aby si čekání v koloně zkrátila. (red)

V březnu nás čekají dopravní komplikace při cestě na Brno!

ilustrační foto PvNovinky.cz

Jedenáctého března by měly vypuknout práce na D46 u Vranovic - Kelčic a Brodku u Prostějova. Omezení provozu se bude týkat i Prostějova.

"Dopravní omezení se bude týkat silnice II/367 ulice Dolní v Prostějově, II/150 ulice Wolkerova a Petrské náměstí, II/433 ulice Brněnská, silnice III/4334 a III/0462 Vranovice-Kelčice a Brodek u Prostějova, místní komunikace ulice Letecká a Poděbradovo nám. v Prostějově," uvádí odbor dopravy Magistrátu města Prostějova. Znamená to, že vždy bude uzavřený jeden jízdní pruh dálnice, řidiči, kteří budou najíždět či budou chtít sjíždět u Vranovic či Brodku, budou užívat objízdných tras přes Prostějov. Firma Strabag by měla práce dokončit do 4. června 2017. (ber)

Kolony na R46? Můžete se jim vyhnout

ilustrační foto

 

Motoristy již od loňského roku trápí stavební práce na hanácké dálnici. Ředitelství silnic a dálnic nejprve opravovalo na R46 most u Olšan, nyní se pustilo do opravy povrchu vozovky. Rychlostní komunikace se ta změnila díky kolonám v komunikaci pomalostní. Můžete se jim ale vyhnout.

Kvůli opravám povrchu vozovky mezi kilometry 29.1 a 35.6, ve směru Olomouc je provoz převeden do jednoho směru. To sebou přináší komplikace v podobě dlouhých kolon. Jen tak z R46 nezmizí, stavební práce má ŘSD naplánovány do 23. srpna.

Pokud se chcete kolonám na cestě do Olomouce vyhnout, nahlédněte nejprve na tento odkaz -  

http://www.dopravainformace.cz/stav-rychlostni-silnice-R46.aspx. (ber)

 

 

Prostějov v zajetí stavebních prací

Foto PvNovinky.cz

 

Řidičům, projíždějícím Prostějovem v dnešních dopoledních hodinách, se muselo cestování za volantem zdát nekonečné.

Uzavřená silnice Svatoplukova se projevila dlouhými kolonami až ke kruhovému objezdu u kostela Sv. Petra a Pavla, o čemž svědčí první dvě fotografie, průjezd kolem školy E. Valenty, tedy sídlištěm E. Beneše, je zkomplikován dalšími stavebními pracemi na povrchu silnice (tři fotografie následující).

Tedy nejen dálnice, ale i silnice ve městě Prostějově jsou v zajetí stavebních prací. Řidičům přejeme spoustu trpělivosti. (red)

Kolony se tvoří hlavně na ulici Dolní a Újezd!

ilustrační foto

 

Projeli jsme právě městem Prostějovem, abychom zjistili, jaký vliv má uzavírka jednoho celého pruhu na estakádě, kde probíhá oprava rychlostní komunikace.

Největší problémy, které se jistě daly čekat, jsou na příjezdu od průmyslové zóny, tedy od Kojetína či Přerova. Automobily musí projet přes ulici Dolní, najet na Újezd a pokračovat Olomouckou na Držovice, chtějí-li pokračovat směrem na Olomouc.

Takto vypadá aktuální stav kolem poledne v našem městě.

Aktualizujeme: Kolony na Olomoucké

Kolona na Olomoucké v sobotu 9:30

Prostějované buď bezmězně milují nákupní zónu kolem TESCO nebo nečtou dostatečně Prostějovské novinky.

Jedině tak je možné si vysvětlit, že reportér PvN hlásil už v 9:30 z Olomoucké ulice, že aktuálně se tam vytvořila pomalu popojíždějící kolona, která dosahovala až k Domu služeb a postupně se prodlužovala směrem k železničnímu přejezdu. Kolem jedenácté už ovšem auta stála až daleko za přejezdem, a to dokonce až k nákupnímu domu Morava.

Auta stála v 11 hodin až k Moravě