náměstí TGM

Na kuželně se začne pracovat každým dnem!

ilustrační foto

 

Vítězem zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby „Revitalizace náměstí T. G. Masaryka – kuželna“ se v srpnu stala společnosti Skanska. Práce, které měly být zahájeny po Hanáckých slavnostech, ale dosud nezačaly. Revitalizace by ale podle magistrátu měla začít každým dnem.

"Dnes vyprší termín pro odvolání neúspěšných uchazečů. Pokud vše proběhne bez problémů, podepíše město v nejbližších dnech smlouvu s vítězem výběrového řízení a může se začít pracovat," sdělila v úterý redakci mluvčí magistrátu Jana Gáborová.

Po Hodech to vypukne! Revitalizace TGM začíná!

Foto ber

 

Rada města schválila výsledky zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby „Revitalizace náměstí T. G. Masaryka – kuželna.“ V souladu s doporučením komise pro hodnocení nabídek rozhodla zadat veřejnou zakázku společnosti Skanska, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Práce budou zahájeny po Hanáckých slavnostech.

Předpokládaná hodnota zakázky činila 25 milionů korun, Skanska nabídla cenu 19,5 milionů korun. Projekt řeší komplexní revitalizaci středové části náměstí T. G. Masaryka. Mezi stěžejní stavební práce patří rekonstrukce zádlažby se souvisejícími terénními úpravami a odvodněním. Realizací projektu dojde k nárůstu zpevněných ploch a tímto k významnému zkapacitnění pro pořádané akce. Zelené plochy budou opatřeny novou závlahou, zeleným travnatým kobercem s doplněním nových stromů a prvků zeleně.

Pozor, část hlavního náměstí bude uzavřena!

ilustrační foto

 

Ve dnech 23. června až 25. srpna bude uzavřena jižní část náměstí TGM od občerstvení Dési po Muzeum. 

"Budou zde probíhat stavební práce na opravě vodovodu," uvedla tisková mluvčí magistrátu Jana Gáborová. Stavbu provádí  společnost JR STAVBY CZ s.r.o., investorem jsou Vodovody a kanalizace Prostějov. (red)

Magistrát hledá nového stavitele kuželny

ilustrační foto internet

 

Prostějovský magistrát začal hledat dodavatele úprav kuželny místního náměstí T.G. Masaryka. Na kompletní revitalizaci hodlá věnovat 19 milionů korun. 

"Předmětem veřejné zakázky je kompletní revitalizace vnitřního prostoru náměstí, včetně zelených ploch - výměna a předlažba povrchu vnitřního prostoru - obou tak zvaných kuželen, revitalizace stávajících zelených ploch včetně provedení nového závlahového systému. Dále pak také provedení nových elektrorozvodů včetně kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení," dočtete se v zadání zakázky. Tak kdopak bude tím šťastným, který vydělá a změní vzhled našeho hlavního náměstí?