památka

Památný kříž projde renovací

Foto MMP

Odbor správy a údržby majetku města nechá zrenovovat kříž v Kostelní ulici.

"Odstraněna bude nepůvodní podesta a památka bude celkově zrestaurována," potvrdil 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil v průběhu dnešní (10. 4. 2019) prohlídky kříže. Náklady na rekonstrukci památky jsou kalkulovány na 342.500 Kč vč. DPH. (red)

 

Nejlepší projekty ocení soutěž Památka roku 2017

ilustrační foto logo

Cenu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (dále jen Sdružení) bude udělovat za nejlepší projekt a realizaci obnovy - budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. Hodnoceny mohou být např. zámek, hrad, klášter, jejich areál, kostel, palác, radnice, divadlo, obytná stavba, charakteristická část zástavby, brownfield, veřejný prostor, park a podobně. Sdružení pro letošní ročník soutěže "otevřelo" možnost přihlašovaných objektů pro takzvané nepamátky (objekt není zapsán v Ústředním seznamu), ale jedná se o památku tzv. místního významu.

Soutěž Památka roku 2017 má dvě kategorie:

1. kategorie: menší (rekonstrukce do 2 mil. Kč bez DPH)  2. kategorie: velké (rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH) 

Cena sestává  - z uměleckého artefaktu, - v 1. kategorii z finanční odměny vlastníkovi ve výši 50 000 Kč a v 2. kategorii z finanční odměny vlastníkovi ve výši 100 000 Kč.

Partnerem projektu je Asociace krajů ČR a Národní památkový ústav.

Připomenete si 98. výročí hladové demonstrace?

ilustrační foto MMP

 

V pátek 24. 4. 2015 v 10:00 hod. se u památníku obětí na nám. Padlých hrdinů uskuteční připomínka 98. výročí potlačení hladové demonstrace v Prostějově.

V rámci krátkého pietního aktu bude uctěna památka 23 zabitých a desítek zraněných lidí. „Připomeneme si událost, která se krvavým písmem zapsala nejen do dějin našeho města, ale i do dějin naší země,“ zve magistrát.

Komín je památkou, město zajistí jeho statiku

ilustrační foto

 

Po zhruba třiceti měsících se na jednání rady opět dostala problematika zajištění statiky objektu patnáctimetrového komína ve dvorním traktu budovy na náměstí T. G. Masaryka 22.

Dvůr je přístupný ze Školní ulice (vchod vedle prodejny Jeřabina). „Na základě statického posudku bylo zjištěno, že rekonstrukce komína je velmi problematická. Musel by se kompletně rozebrat a podle předlohy doslova cihlu po cihle postavit znovu. Jednalo by se o technicky a finančně velmi náročnou akci. Demolice desítky let nepoužívané stavby však není možná, protože památkáři trvají na tom, že se jedná o památkově chráněný objekt,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora.

Představitelé města uctili konec války

Foto MMP

 

Pietního aktu na prostějovském městském hřbitově se zúčastnili mimo představitelů města i zástupci nejrůznějších organizací a ozbrojených sil.

Ke slavnostnímu rázu akce přispělo i pěvecké sdružení Proměny. (red)

Údolí Velké Hané už nebude přírodní památkou

ilustrační foto

 

Radní kraje na podnět Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky odsouhlasili zrušení přírodní památky v lokalitě nazvané Údolí Velké Hané, která se nachází mezi Drahany a Otinovsí. 

Hlavním důvodem zrušení památky, uznané v roce 1990, je převažující výskyt kulturních lučních a lesních společenstev. Ta omezují možnost výskytu vzácných druhů rostlin a živočichů. Zrušení ochrany zvláště chráněného území bylo před hlasováním radních projednáno jak s vlastníky, tak dotčenými obcemi.

Za dobu existence kraje rada zrušila statut zvláště chráněného území na dvou lokalitách okresu Prostějov. V  roce 2012 u přírodní památky Prameniště Hamerského potoka  u Bukové a přírodní památky Pod Panským lesem u Malého Hradiště.

Zástupci města a dalších organizací uctili památku prostějovské tragédie

Foto MMP

 

V nynějších dubnových dnech si připomínáme událost, která se krvavým písmem zapsala nejen do dějin našeho města, ale i do dějin naší země. Před devadesáti sedmi lety zůstalo na dlažbě nynějšího náměstí Padlých ležet 23 mrtvých lidí.

Právě zuřila první světová válka a zásobování obyvatelstva potravinami vázlo. V důsledku toho vypukly v našem městě hladové bouře. „Okresní hejtman Wierer povolal proti demonstrujícím vojsko, kterému velel hejtman Zapletal. 25. a 26. dubna 1917 zůstalo na dlažbě Čelakovského náměstí (dnešní náměstí Padlých hrdinů) po střelbě vojenské jednotky do demonstrujících ležet 23 obětí. Zhruba osmdesát lidí bylo zraněno,“ popsala tehdejší události mluvčí magistrítu Jana Gáborová.

Hudební umělec Alfons Jindra se vrací domů

ilustrační foto

Město Prostějov se postará o památku na hudebního umělce Alfonse Jindru. Rada vyčlenila dvanáct tisíc korun na zřízení hrobového místa na městském hřbitově. Za iniciativou stojí Milada Sokolová, radní a předsedkyně kulturní komise.

Alfons Jindra, vlastním jménem Alfons Jindřich Langer (28. července 1908, Čechovice – 20. prosince 1978, Praha) byl český skladatel, aranžér, klarinetista, altsaxofonista a houslista. Na hudební nástroje se učil hrát v Prostějově u Bedřicha Voldana. V roce 1937 začal hrát s orchestrem Josefa Venclů, později hrál v jako profesionální hudebník v tanečním souboru svého staršího bratra - Langer Brothers kde hrál až do roku 1956. Svůj pseudonym Alfons Jindra začal používat od své první skladby - Hodiny spí v roce 1939. Spolupracoval zejména s orchestry R. A. Dvorského a Karla Vlacha.

Hejtman Martin Tesařík zahájil další etapu obnovy pietního areálu v Javoříčku

Zleva Filip Žáček, Miloslav Vlček, Martin Tesařík a František Lakomý
Zleva Filip Žáček, Miloslav Vlček, Martin Tesařík a František Lakomý

U příležitosti pietní vzpomínky k 67. výročí od vypálení obce Javoříčko nacisty odstartovala další etapa obnovy pietního areálu

Poklepem základního kamene takzvaných hrobodomů (odhalené základy původních stavení v obci) tak společně hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík s Miloslavem Vlčkem, předsedou Iniciativy pro podporu vypálených obcí Filipem Žáčkem a starostou obce Luká Františkem Lakomým spustili práce na úpravách, které spočívají v částečném vyznačení základů původních domů, dobudování komunikace v místech původní cesty s osazení historických patníků. Je plánováno také doplnění pietního území o informační tabule a vytvoření multimediální naučné stezky přibližující osud Javoříčka.

Dejte sbohem Doně, půjde k zemi

Historické budova na rohu Svatoplukovy a Jihoslovanské ulice prohrála svůj boj. Ministerstvo kultury zamítlo návrh na prohlášení této stavby kulturní památkou. Rozhodnutí nabylo právní moci přesně před čtrnácti dny. Co teď s bývalou továrnou bude, je pouze na majiteli. Tím je vietnamská firma O.H.Y., která zde chce vybudovat jednopodlažní objekt s prodejnami. Nyní tedy budovu čeká demolice, na jejím místě by pak měl vyrůst moderní obchodní dům s kvalitními prodejnami značkového zboží a se samoobsluhou, je to ale dostatečná náhrada?