projekty

O realizaci návrhů z projektu Rozvíjíme Prostějov rozhodne hlasování obyvatel

Foto rozvijime.prostejov.eu

O půlnoci 30. listopadu skončila možnost podávání návrhů od občanů našeho města na zkvalitnění veřejného prostoru. Tentokrát bylo podáno celkem 9 projektů, z toho nejvíce projektů (pět) je z oblasti Sportu a volného času a po jednom projektu z oblasti školství a vzdělávání, z oblasti kultury a zábavy, z životního prostředí, z dopravy. Dva náměty jsou z pera jednoho navrhovatele.

Nyní už je zřejmé, že do hlasování postoupilo 6 projektů – informace o prostějovských osobnostech na tabulky s označením názvů ulic (autor Bohdan Kousal – rozpočet 10 000 Kč), hrazda na koupaliště ve Vrahovicích (Pavel Dopita - 34 000 Kč), discgolfové hřiště v Kolářových sadech (David Kopecký - 254 196 Kč), oprava památníku manželů Vojáčkových (Jana Maršálková – 400 000 Kč), super zábava pro děti mezi stromy (Denisa Vitásková – 700 000 Kč) a příprava dopravního opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení silnice v Martinákově ulici v křižovatce s ulicí Pod Kosířem (

Městská polici Prostějov zveřejnila realizované projekty prevence situační kriminality 2022

ilustrační foto MPP

Městská policie Prostějov realizovala v loňském roce několik významných projektů. Zde jsou podrobnosti:

Modernizace a rozšíření kamerového systému v Prostějově

Podávejte projekty do participativního rozpočtu!

Foto plakát

Víte o tom, že můžete podat občanský projekt do participativního rozpočtu? Od 1. října až do 30. listopadu běží lhůta, kdy mohou občané předkládat své náměty do participativního rozpočtu. Návrhy mohou být různé od nových sportovišť přes zeleň až třeba po nové prvky na veřejném prostranství.

Nápad musí splnit pár základních bodů:

Jeho plánované umístění musí být na pozemcích města

Realizovatelný do 18 měsíců od schválení

Být v souladu s rozvojem města a územním plánem

Udržitelný po dobu minimálně 5 let

Náklady na jeho přípravu a realizaci musí být nižší než 1 mil. Kč.

Radní posílají dotační peníze do kulturní oblasti

ilustrační foto pozvánka

Vlastivědný věstník moravský, Divadelní slavnosti Lope de Vegy na nádvoří zámku Plumlov, doprovodný program Muzea kočárů na Hanáckých slavnostech 2020 v Prostějově a výstava autorských fotografií Ivana Vikára - akce, které získají dotační podporu města Prostějova.

Rada města Prostějova žádostem, které ke schválení doporučila Komise pro kulturu, vyhověla. Peníze mohou být využity na přesně smluvně určené účely.

„Částka ve výši 83 tisíc korun bude rozdělena mezi čtveřici žadatelů. Jsme rádi, že můžeme podpořit například vznik Vlastivědného věstníku moravského s příspěvky z dějin města Prostějova nebo třeba výstavu autorských fotografií,“ uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má na starosti kulturní oblast. (red)