RG a ZŠ Prostějov

Absolvent RG a ZŠ města Prostějova z Číny přivezl zlato. Gratulujeme!

Foto

Bývalý student prostějovského gymnázia Jiří Doseděl se zúčastnil vědecké soutěže CASTIC 2018 z Čchung - Čchingu v jihozápadní Číně přivezl zlatou medaili. 

CASTIC (China Adolescents Science and Technology Innovation Contest) je jednou z největších světových studentských vědeckých soutěží, které se tento rok účastnilo více než 500 čínských studentů a okolo 100 studentů z 24 zemí celého světa, a jedná se tedy o mimořádný úspěch. Jiří Doseděl reprezentoval své gymnázium s prací Úloha proteinu WRNIP1 při udržování genomové stability, která byla na celostátní přehlídce SOČ (středoškolská odborná činnost) v Olomouci vyhodnocena jako druhá nejlepší práce v oboru BIOLOGIE.

RG a ZŠ města Prostějova bude mít opravenou tělocvičnu

Foto MMP

Na konci roku 2016 zastupitelé odsouhlasili zařadit do rozpočtu na tento rok opravu tělocvičny RG a ZŠ Prostějov.

„V rámci této akce se bude odstraňovat stávající nevyhovující podlaha, která bude nahrazena umělým povrchem včetně podkladního roštu. Souběžně s její výměnou budeme nahrazovat i původní obložení stěn tělocvičny,“ nastínil kroky první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že práce na obnově tělocvičny by měly být zahájeny na začátku července. Hotovo by pak mělo být na konci prázdnin tak, aby nebyl stavebně ohrožen provoz tělocvičny po zahájení nového školního roku.

Holky ze ZŠ a RG města Prostějova bojují o účast v celostátním kole vybíjené

Foto RG a ZŠ města Prostějova

Ve čtvrtek 11. 5. se na hale Sportcentra v Prostějově odehrálo okresní kolo ve vybíjené kategorie dívky 4.- 5. ročníků 1. stupně ZŠ. Od první hry, bez jediného prohraného utkání a bez ztráty jediného bodu, si reprezentantky ZŠ a RG města Prostějova „šly“ za postupem do krajského kola, kterého také dosáhly, a to z prvního místa.

Během tří hodin se utkaly se školami: ZŠ Majakovského (2. místo), ZŠ Železného (3. místo), ZŠ Horáka (4. místo), ZŠ Němčice na Hané (5. místo) a ZŠ Kostelec na Hané (6. místo).

O Zlatého Ámose bojuje učitelka z Prostějova

ilustrační foto

Studenti Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova nominovali do 23.ročníku Zlatého Ámose Radku Mikešovou. Sympatická brunetka se o titul nejoblíbenějšího učitele České republiky utká s 52 pedagogy, které do ankety přihlásili jejich žáci.

„V lednu a únoru budou probíhat regionální kola ankety. V nich musí žáci zajímavým způsobem své kandidáty na titul nejoblíbenější učitel představit porotě a obhájit tak nominaci. V krajích, kde jsou nejméně tři nominovaní, bude udělován titul krajský Ámos,“ uvedl ředitel ankety Slávek Hrzal.

Kdo je Radka Mikešová?

Prostějov včera navštívil americký vyslanec Andrew Schapiro!

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

 

Ve čtvrtek hostilo Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova vzácnou návštěvu. Na pozvání ředitele školy Rostislava Halaše přijel do školy velvyslanec Spojených států amerických v České republice, Andrew Schapiro. Škola mu představila výuku angličtiny na základní škole, nabídla besedu se studenty gymnázia a prohlédl si i vybavení objektu.

„Na naší škole působí v letošním školním roce asistentka pro výuku anglického jazyka slečna Trishia Mudd. Pan velvyslanec byl účasten části výuky anglického jazyka ve třetí třídě základní školy při které Trishia předvedla, co se žáci naučili od začátku školního roku. Ti totiž začali s angličtinou v září minulého roku. Součástí hodiny bylo krátké vystoupení žáků s lidovou písničkou "Zajíček ve své jamce sedí sám", které panu velvyslanci připomnělo jeho dětské roky, neboť tuhle písničku slýchával od své české babičky, jejíž rodina byla nucena v roce 1939 emigrovat do Spojených států.

Část opozice vyzývá koalici k odvolání Ivany Hemerkové!

ilustrační foto prostejov.eu

 

Magistrátu města Prostějov a vlastně všem občanům Prostějova hrozí finanční  ztráta za nedodržení podmínek dotace. Je to jenom chyba nebo systémové selhání? Je možné vrácení dotace, ale i penále a není vyloučena ani pokuta od ministerstva financí. Celková částka může dosáhnout až 40 milionů.

V letech 2008 a 2009 přijalo město dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši cca 15 milionů korun. Peníze byly použity na projekt  „Rekonstrukce Základní školy, Husovo náměstí 3“. Podmínkou dotace byla udržitelnost projektu po dobu 10 let od dokončení, tj. asi do roku 2021.  Po celou tuto dobu bylo nutno budovu školy využívat ke vzdělávání. Magistrát plánoval, že zde bude působit Univerzita Tomáše Bati ze Zlína.

Ředitele reálky neodvoláváme!, popřeli radní

ilustrační foto RG Prostějov

 

Jak PvNovinky informovaly, ředitel ZŠ a RG města Prostějova Rostislav Halaš na poslední jednání zastupitelstva rozhodně odmítl převzít budovu školy v Husově náměstí. Město tak chtělo vyřešit problém s patnáctimilionovou dotací. Teď se Prostějovem šíří informace, že ředitel má být za neposlušnost odvolán.

"Byl jsem postaven před hotovou věc. Majetek je svěřený k hlavní činnosti. Já jsem vysvětlil paní náměstkyni a panu primátorovi, že toto my zajistit nemůžeme,“ řekl Halaš na prosincovém zastupitelstvu s tím, že  by si na přesuny do nové budovy stěžovali učitelé i rodiče. Nejasnosti jsou podle něj i s vybavením objektu. "Jednou tam je všechno, pak nic," uvedl. Pokud by se ve škole pravidelně neučilo, došlo by k porušení zákona a zřizovací listiny.

Město opraví zatékající střešní okna na RG a ZŠ

ilustrační foto

 

Částku 170 tisíc korun vyčlenila na poslední schůzi Rada města z rezervy pro havarijní situace na opravu zatékajících střešních oken na budově Reálného gymnázia a Základní školy ve Studentské ulici.

„V herně školní družiny dochází k opakovanému zatékání dešťové vody střešními okny a následnému vznikání plísně,“ přiblížil Zdeněk Fišer, náměstek primátora. Ze strany školy dosud realizovaná opatření na zlepšení situace nebyla dlouhodobě úspěšná. „Jediným řešením je výměna všech šesti střešních oken za nová, kvalitnější a provedení nového oplechování límce s napojením na stávající plechovou krytinu střechy,“ uzavřel Fišer. (red)

Děti ohlídá elektronika

ilustrační foto MMP

 

ZŠ a RG Města Prostějova nabídlo letos rodičům žáků základní školy novou službu. Za několik vteřin mohou zjistit, zda jejich dítko sedí ve školních škamnech a věnuje se učení, nebo si udělalo samo o sobě volný den. Žáky totiž od letoška hlídají elektronické třídní knihy.

 

"Využili jsme dobré zkušenosti, které máme z reálky, kde kniha funguje už třetím rokem," konstatoval ředitel školy Rostislav Halaš. Ŕodiče, kteří se připojí přes webové stránky školy, tak vidí nejen docházku svého potomka, ale i jeho známky, poznámky či rozvrh hodin.

"Velmi tuto službu oceňuji, protože i když syn chodí už do čtvrté třídy, vypravuje se sám, protože já chodím do práce na šest hodin. Vždycky si zkontroluji, jestli dorazil v pořádku," pochvalovala si službu maminka jednoho z žáčků.