bydlení

Prostějov má koncepci podporovaného bydlení

ilustrační foto

Radní zastupitelům předloží ke schválení Koncepci podporovaného bydlení Statutárního města Prostějova.

Bydlení je jedním z klíčových témat, které poukazuje na životní úroveň obyvatel, rodin a domácností. Podporované bydlení je jednou z metod, jak předcházet problémům souvisejícím s nedostatkem zázemí pro obyvatele. Lze jím zvýšit atraktivitu obce - jen obec, která se stará o své občany a vytváří pro ně potřebné zázemí a služby se stává atraktivní, aby zde lidé chtěli žít, zakládat rodiny a být součástí obce. Podporované bydlení se zaměřuje na lidi, u kterých nelze očekávat, že naleznou přiměřené bydlení na soukromém trhu s bydlením vlastními prostředky.

Miliony korun jdou na údržbu bytového a nebytového fondu

Ilustrační foto pixabay.com

Město v průběhu roku uvolňuje nemalé finance na opravy a údržbu svého bytového a nebytového fondu.

Z důvodu vyčlenění části příjmů na opravy a údržbu, které je možné v případě jejich nevyčerpání převádět do následujících let, byl již před časem zřízen trvalý peněžní fond, který je tvořen každoročním přídělem z rozpočtu města. Z tohoto fondu jsou v průběhu roku postupně uvolňovány finance na zmíněné potřeby.

„Letos v lednu byl Radou města Prostějova schválen plán oprav a údržby pro rok 2021 s celkovými náklady ve výši 16.6 milionu korun a současně radní uvolnili první část finančních prostředků ve výši 5 milionů. V červenci pak dalších 5 milionů,“ vyčíslil první náměstek primátora Jiří Pospíšil, který má správu a údržbu městského majetku ve své gesci.

Jak dále doplnil, jelikož většina prostředků byla již z uvolněného budgetu téměř vyčerpána, rozhodli radní o převodu dalších 5 milionů korun, ze kterých budou letos hrazeny náklady za provedené opravy a údržbu. (red)

Stát půjčí mladým rodinám až dva miliony. Na bydlení

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

Stát půjčí mladým rodinám do 36 let na rekonstrukci nebo pořízení nového bydlení až dva miliony korun. Úroková sazba bude jedno procento s garantovanou dobou dvacet let, maximální doba splácení bude ve výjimečných případech pětadvacet let. Příjem žádostí bude zahájen 15. srpna. Návrh ministerstva pro místní rozvoj na svém jednání schválila vláda.

Schválená verze zahrnuje tři kategorie. Na modernizaci bytu stát půjčí nejvýše 300 tisíc korun. Při koupi bytu je maximum 1,2 milionu korun, v případě stavby nebo koupě rodinného domu je nejvyšší možná půjčka stanovena na dva miliony korun. Úvěr bude poskytnut maximálně do 80 procent skutečných nákladů na výstavbu nebo koupi, u rodinných domů včetně pořizovací ceny pozemku. Rozdíl je také v tom, kdo o půjčku může žádat. Podle předchozího nařízení musel být jeden z žadatelů mladší než 36 let, společně navíc museli pečovat o dítě do šesti let. To se změnilo.

Fotopostřeh: Bydlet se dá leckde

Foto ber

Média velmi často uvádějí rarity, jako nejmenší ulice, silnice, domy. Jeden takový je kousek od Prostějova.

Už při pohledu na úhlednou zahrádku a upravenou fasádu maličkého domku ve Smržicích je poznat, že se zde bydlí víc než dobře. Není to o prostoru. (ber)

Mladé rodiny, těšte se. Vláda schválila půjčky na bydlení

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

Vláda schválila poskytování půjček na bydlení pro lidi do 36 let pečující o dítě do šesti let. Půjčky od 50 tisíc do 600 tisíc korun by měly být poskytnuty ze Státního fondu rozvoje bydlení. Úvěr by měl být poskytnut na stavbu nebo koupi bytu či rodinného domu.

V letošním roce počítá ministryně Karla Šlechtová ohledně půjček pro mladé rodiny s celkovým výdajem 100 milionů korun. Program bude vyhlášen nařízením vlády, to znamená, že nepodléhá schvalování zákonodárců.

Za opravu bytu snížené nebo nulové nájemné

ilustrační foto

Rada města Prostějova vybrala první desítku bytů, o které není z důvodu špatného technického stavu zájem a které nyní nabídne zájemcům za výhodných podmínek. Za opravu bytu získá nový nájemce kompenzaci nájemného. 

První byty určené k pronájmu jsou přímo v centru města – v Palackého a Svatoplukově ulici. Zájemce může získat volný byt oproti smlouvě, že provede nutné opravy na vlastní náklady, které pak budou zohledněny při stanovení nájemného. 

„Jedná se o opravy v řádu stotisíců korun. Většinou se týkají nových rozvodů, podlah, dveří a oken, zřízení koupelny a WC, případně opravy omítek. Zájemce o takový byt pak získá od města výhodnou nájemní smlouvu, kde bude zohledněno nájemné jako kompenzace za vložené finanční prostředky na opravy,“ uvedl místostarosta Jiří Pospíšil.  

Spekulacím s městskými byty je konec

ilustrační foto

Rada města Prostějova projednala a schválila nová pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města. Navržené a odsouhlasené změny se týkají výměny bytů a přechodu nájmu bytu na děti nebo partnera v případě úmrtí nájemce. 

Nová pravidla pro výměnu a přechod nájmu na jinou osobu u bytů ve vlastnictví města odsouhlasili radní z důvodu vyloučení spekulací s městskými byty. 

„Dohodli jsme se, že výměna bytů může být prováděna pouze mezi byty, které jsou v majetku města nebo obce. V řadě případů totiž docházelo k fingovaným výměnám bytů z důvodu získání nájemní smlouvy, což je ze strany města těžko dohledatelné a prokazatelné,“ vysvětlila místarostka Alena Rašková. 

Nová pravidla: investice vložené do oprav si nájemci odbydlí

ilustrační foto

Rada města schválila nová pravidla pro pronájem bytů, které jsou ve špatném technickém stavu. Město má 24 bytů, které mohou být nabídnuty k opravě vlastním nákladem. Je to příležitost nejen pro žadatele v pořadníku na byt, kterých je nyní kolem čtyř stovek.

Dříve nájemce dostal přidělen byt, který si na vlastní náklady opravil a tyto náklady pak převedl na město, přičemž platil řádně nájem. O takové podmínky ale zájem nikdo neměl. Radní tedy přišli s návrhem, že člověk, který půjde do soutěže o takovýto byt, bude vybrán na základě toho, že za vlastní náklady opraví byt a navrhne délku, kterou si odbydlí zadarmo. Zvítězí ten, jenž navrhne pro město lepší podmínky, tedy nejkratší dobu bydlení bez placení nájmu.

Bývalá „Kornolitka“ mění svou tvář

Bývalá „Kornolitka“ mění svou tvář
Foto: Zchátralý objekt Kornolitky nahradí nový bytový komplex.

Přidáno: 28. září, 2011 - 09:46
Ruiny objektu bývalého pivovaru a později knoflíkárny Kornolith ve Fanderlíkově ulici zmizely začátkem letošního roku pod ochranným pláštěm a čilý stavební ruch dává tušit, že tady dochází k radikální přeměně.

Zchátralý areál továrny koupila před několika lety otrokovická společnost TOMA development se záměrem přestavby průmyslové budovy na moderní bydlení, který nyní realizuje.