kniha

Jak pochopit ženu?!

ilustrační foto

 

Milovníci knih si jistě přijdou na své. Tentokrát vyšlo dílko, které by si měli přečíst hlavně pánové.

"Na knižních pultech se objevil 1. díl publikace Jak pochopit vlastní manželku," poslal nám upozornění čtenář Jan, který ovšem dodal, že nejde jen o manželky, ale ženy jako takové. Další díly prý budou k dostání v nejbližší době. (red)

Hejlík představí v LiStOVáNí bestseller Inferno

ilustrační foto internet

 

Nejnovější thriller a světový bestseller INFERNO amerického spisovatele Dana Browna zprostředkuje publiku celorepublikové turné scénického čtení LiStOVáNí, jehož autorem je známý herec Lukáš Hejlík. Inferno je v Městském divadle v Prostějově na programu ve čtvrtek 23. ledna v 19 hodin na jevišti za oponou.

„Šance dostat se na jeviště s knihou spisovatele, kterého zná celý svět, se neodmítá. Zvlášť, když na startu turné v polovině ledna v Praze bude i mistr samotný,“ uvedl k chystanému projektu Hejlík.

Záhadolog a hledač pokladů Milan Zacha Kučera ve Vranovicích-Kelčicích

ilustrační foto pozvánka

 

Badatel, záhadolog a spisovatel Milan Zacha Kučera představí svou další knihu Největší záhady třetí říše II. Beseda se koná ve čtvrtek 14. listopadu v 18 hodin v motorestu U Toma ve Vranovicích – Kelčicích.

 

 

Milan Zacha Kučera – záhadolog a člen Klubu psychotroniky a UFO se záhadami zabývá již od roku 1992 a je účastníkem a iniciátorem mnoha záhadologických expedic. Je členem zahraniční skupiny, která se věnuje odhalení tajemství Sovích hor. Jeho kniha je výsledkem terénního průzkumu i zpracováním mnoha polských zdrojů. Pojednává o podzemních stavbách v dnešním Polsku, v prostoru mezi státní hranicí, Wałbrzychem a Świdnicí.

Vyšla publikace o nemovitých kulturních památkách okresu Prostějov

ilustrační foto

Olomoucké územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu vydalo publikaci Soupis nemovitých kulturních památek okresu Prostějov. Publikace je vydána v rámci projektu Pernštejnský rok.

Publikace obsahuje aktualizovaný  přehled památkového fondu, zpřístupňující odborné i laické veřejnosti 362 nemovitých kulturních památek. Navazuje na již vydané soupisy jednotlivých okresů Olomouckého kraje. "Při tvorbě publikace byla uplatněna v minulosti osvědčená obsahová struktura dříve vydaných soupisů. Jednotlivé nemovité kulturní památky prostějovského okresu jsou členěny podle abecedně řazených obcí včetně jejich místních částí v daném katastrálním území.

Pohádky z Hané Lilian Amann čtou děti v Americe

Snímek ze zářijového křtu pohádkové knihy. Za asistence M. Sokolové knihu křtí cukrem spisovatelka L. Amann (vlevo).

Na podzim loňského roku spatřila světlo světa knížka pohádek a příběhů z Hané od spisovatelky Lilian Amann. V Prostějově byla slavnostně pokřtěna a dostala se do všech mateřských škol, knihoven a mezi děti v prostějovském regionu. Nyní si jí budou číst i děti v Americe.

„Vrátili jsme se s manželem pravě z cest po Spojených státech, kde jsem oficiálně věnovala několik výtisků pohádkové knížky z Hané Floridské knihovně. Byli moc vděčni, protože prý na Floridě žije komunita česky mluvících obyvatel a je dobře, když si děti budou moci v mateřštině přečíst pohádky z dávného domova,“ napsala autorka pohádek Lilian Amann předsedkyni okrašlovacího spolku Miladě Sokolové. „Američané samotní mají velice sentimentální vztah k minulosti, protože každy je vlastně přistěhovalec, navíc většinou z Evropy.

Kniha prostějovského fotografa a speleologa Petra Hrubana

Publikace poodkrývá tajemství zlatohorského podzemí

V těchto dnech vychází kniha prostějovského znalce podzemí a fotografa Petra Hrubana. Po dlouhých třech letech nekonečného focení v podzemí Zlatých Hor vychází knižní publikace Zlatohorské podzemí.

Tato kniha s asi stopadesáti barevnými fotografiemi dávno i nedávno zaniklých štol je výsledekem tříleté usilovné práce fotografa-speleologa Petra Hrubana z Prostějova, který nevynechal jedinou díru, štolku či šachtu ve Zlatohorském rudním revíru. Výsledek jeho práce umožní čtenářům nahlédnout do historie hornictví na tomto území. Zlatohorské podzemí ukrývá více než 100 km chodeb, komínů a jam různého stáří, různých profilů vyražených důlních děl různých plošných rozsahů. 

Mark Dzirasa: Jak dosáhnout úspěchu

Mark Dzirasa a Jaroslava Timková
ilustrační foto

V pondělním podvečeru se prostějovským příznivcům představil na besedě a následné autogramiádě známý komunikační mág v oblasti obchodního podnikání a businessu, ale i meditace a duchovna, Mark Dzirasa se svou úspěšnou knihou 21 dnů. Ve spolupráci s novinářkou Jaroslavou Timkovou vytvořili dílko, které se stalo pátou TOP knihou roku na Slovensku, přestože se zde prodává v českém vydání.

Zkušená novinářka Jaroslava Timková shrnula v knize lehkou formou nekonečný příval myšlenek a úvah Marka Dzirasu, který se sedmnáct let pohybuje ve světě podnikání, profesního i osobního růstu a přednáší na seminářích psychologii úspěchu, vyučuje komunikaci, prodejní dovednosti, typologii osobností, řeč těla, mentalitu úspěchu a také time management, což je plánování nejen pracovního dne, ale i volného času.