poezie

Krajská postupová přehlídka Wolkrův Prostějov 2024 právě začala

Foto Magistrát města Prostějova

Ve dnech 21. a 22. března 2024 probíhá v Kulturním klubu Duha Krajská postupová přehlídka uměleckého přednesu a divadel poezie Wolkrův Prostějov 2024.

Mladé recitátory a recitátorky z Olomouckého kraje přivítala 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová, která jim popřála mnoho zdaru a minimum trémy při jejich vystoupení. Akce je přístupná bezplatně veřejnosti.  (red)

66. ročník Wolkrova Prostějova je minulostí!

Foto Marek Gerhard

Ve dnech 13. až 17. června ožilo město už 66. ročníkem celostátního festivalu uměleckého přednesu a divadel poezie Wolkrův Prostějov. Připraven byl i bohatý doprovodný program určený široké veřejnosti.

Tradiční Wolkrův Prostějov zahájil primátor František Jura symbolickým předáním klíče od města účastníkům festivalu. Poté následoval maraton recitací a představení divadel poezie. Závěrečný večer v DUZE pak patřil slavnostnímu vyhlášení výsledků. 1. náměstkyně primátora Milada Sokolová následně převzala od recitátorů zpět klíč od města…

Už teď se můžete těšit na další ročník festivalu poezie v Prostějově! (red)

Přehlídka Wolkrův Prostějov je po roce opět tady!

Foto plakát

Wolkrův Prostějov, 66. celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadel poezie bude probíhat od 13. 6. do 17. 6. 2023.  Zvou Statutární město Prostějov, oddělení DUHA – Kulturní klub u hradeb a NIPOS – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha.

Wolkrův Prostějov se koná pod záštitou ministra kultury Martina Baxy, hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka a primátora města Prostějova Františka Jury, z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byla podpořena realizace přehlídky i její postupový systém. Wolkrův Prostějov finančně podpořil Olomoucký kraj. Na festivalu spolupracují Městské divadlo v Prostějově, Městská knihovna Prostějov a Kino Metro 70.

Wolkrův Prostějov je tady!

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

64. celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadel poezie proběhne tentokrát v Prostějově od 31. srpna. do 4. září.

Wolkrův Prostějov se koná pod záštitou ministra kultury Lubomíra Zaorálka, hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka a primátora města Prostějova Františka Jury, z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury. Wolkrův Prostějov finančně podpořil Olomoucký kraj. Na festivalu spolupracují Městské divadlo v Prostějově, Městská knihovna Prostějov a Národní dům o.p.s. (red)

Máte rádi poezii? Tvoříte ji sami? Zašlete nám Vaši tvorbu!

ilustrační foto Jana Jarolímková

 

Během letních měsíců bychom se rádi věnovali vám, našim čtenářům. Byli bychom velmi rádi, kdybyste se mohli a hlavně chtěli podílet na tvorbě vašich novin. Potažmo našich novin!

Nedávno jsme vás požádali o zaslání fotografií vašich domácích mazlíčků, rozkvetlých balkonů, uspořádali soutěž o poznání zvířátka v olomoucké ZOO.

Nyní bychom vám chtěli představit vaši tvorbu. Máte rádi poezii? Prózu? Píšete texty k písním a nemáte se komu pochlubit? Učiňte tak!

Prvním, kdo nám zaslal svoji tvorbu, je paní Jana Marie Jarolímková. Vše o ní a její tvorbě níže...

Jana Marie Jarolímková

 

Rodný kraj

Odtud kde vítr přichází

 

plyne svou cestou

a při tom

čechrá listoví stromů

na vrcholcích zelených kopců

zvláště pak v dlouhých rovinách

milovaného rodného kraje

zdraví vše živé

s láskou objímá

jako matka či otec

své plačící dítě

 

V minutě uklidnění

zastavíš se a ztišíš

svůj vlastní pohyb

je a není

a putuje dál

nepolapen

svobodný

Část nákladů Wolkrova Prostějova uhradí kraj

Jedním z loňských laureátů WP byl soubor ZUŠ Liberec.
Jedním z loňských laureátů WP byl soubor ZUŠ Liberec.

I v letošním roce podpořil kraj finančně pořádání Wolkrova Prostějova. V rámci přímé finanční podpory významných kulturních akcí odsouhlasilo krajské zastupitelstvo částku 150.000 korun. Letos pořádá Prostějov již 55. ročník festivalu poezie

Radní Prostějova přijali dotaci do příjmů města. Celostátní přehlídka uměleckého přednesu, amatérských souborů a divadla poezie Wolkrův Prostějov 2012 se uskuteční v termínu 12. až 16. června. Je to festival nejen sólových recitátorů, ale i souborů a divadel. Wolkrův Prostějov je nejen soutěžní přehlídkou, ale i příležitostí k setkání interpretů literárních textů, uměleckého přednesu, k vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností a současně k dalšímu vzdělávání účastníků, neboť součástí je i řada seminářů a besed.