rekonstrukce

Odbor dopravy je od dneška v nových prostorách

Rekonstrukce budovy v ulici Křižkovského/Demelova přišla na 8 milionů korun.

Od pondělí 5. března najdou prostějovští občané odbor dopravy Města Prostějov na nové adrese. O prvním březnovém víkendu se celá dopravní agenda stěhovala do nově zrekonstruovaných prostor v objektu v Křižkovského ulici 36/7. V pondělí byly prostory slavnostně otevřeny veřejnosti. 

Několik let úřadoval odbor dopravy v pronajatých prostorách budovy okresního archivu ve Vrahovické ulici. Nyní se stěhuje do prostor v majetku města. Celkové náklady na rekonstrukci budovy v ulici Křižkovského/Demelova dosáhly částky bezmála 8 milionů korun. 

Město nabídne volné byty mimo pořadník, podmínkou je rekonstrukce

ilustrační foto

Po dokončení prodeje městských bytů zůstalo ve správě města na dvanáct set bytů. Z tohoto počtu je 110 volných, avšak ve většině případů se jedná o starší byty, které jsou ve špatném stavu a je zde nutná rekonstrukce. Město ale nemá dostatek finančních prostředků, proto se snaží byty nabídnout zájemcům, kteří by si rekonstrukci provedli na vlastní náklady.

Takové volné byty jsou například na Šárce (tzv. parlament), ale právě ty je potřeba opravit. Město však nechce investovat miliony do oprav a přidělit je pak lidem za vysoké nájemné bez jistoty, že bude řádně placeno nebo nedojde k případné devastaci bytu. 

Veřejná finanční podpora pomohla k dostavbě Paxu

K malé obřadní místnosti je již dostavěno hygienické zázemí.

V letošním roce pokračovaly další etapou práce na opravě přístavby kostela sv. Cyrila a Metoděje v Brněnské ulici. Díky dárcům a všem ochotným pracovníkům, kteří nezištně přiložili ruce k dílu, byla letos provedena hrubá stavba hygienického zázemí u Paxu-místa smíření a setkávání farníků.

Postupná rekonstrukce Paxu letos pokračovala dostavbou hygienického zázemí, kde bude funkční kuchyňka a sociální zařízení pro návštěvníky kostela i obřadní síně Pax. Dokončení je naplánováno na příští rok, kdy by měla být položena dlažba a obklady, provedena instalace a závěrečná výmalba celého objektu.

„Letos jsme utratili stopětatřicet tisíc korun, které jsme získali ze sbírek farníků a také díky dotaci města. Příští rok chceme opravu Paxu dokončit,“ prozradila členka farní rady Zuzana Bartošová.

Zvonička ve Vrahovicích-Čechůvkách dostane nový kabát

Zvoničce hrozí zřícení střechy, v příštím roce ji radnice opraví.

Prostějovští radní využili projektového námětu Olomouckého kraje na podporu kultury a památkové péče v roce 2012 a podalo žádost o poskytnutí finanční dotace na opravu zvoničky ve Vrahovicích-Čechůvkách.

Záměrem připravovaného projektu je obnova zvoničky, která je v současné době ve značně zchátralém stavu a z důvodů bezpečnosti je uzavřena veřejnosti. V příštím roce by měla být provedena především oprava střechy, vyměněna dveří a okenních výplní a zvonička by měla dostat i novou fasádu. Současně bude upraveno i venkovní okolí.

Chodník zmizel, lidé šlapou bláto

ilustrační foto

V září byl s velkou slávou otevřen opravený prostor před místním nádražím ve Sladkovského ulici. Investiční akce za bezmála 17 milionů korun se však nějak nevyvedla. 

Nejenže za necelý měsíc se před nádražím znovu kopalo kvůli špatné přípojce kanalizace, dodnes také lidé šlapou bláto na úseku od křižovatky s Olomouckou ulicí směrem k nádraží. Chodníková dlažba prostě zmizela a na novou zřejmě nezbyly peníze.

Město podpoří opravy památek

ilustrační foto

Rada města rozhodla o pokračování rekonstrukcí na objektu prostějovského zámku i v příštím roce. Jednak bude pokračovat oprava fasády na jižní straně zámku, jednak budou pokračovat opravy ve dvorním traktu.

Radní schválili projekt „Rekonstrukce jižní fasády Zámku“, kdy bude nahrazena stávající omítka a posléze proveden nový nátěr fasády v souladu s dokončenou východní stranou zámku a rovněž budou obnovena sgrafita. Projekt přijde město na 5 milionů korun, počítá se však s krajskou dotací z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji v roce 2012. „Opravám zámku se budeme věnovat i nadále, a to jak venkovnímu plášti, tak i vnitřním úpravám ve dvoře.

Třetí etapa rekonstrukce Husova náměstí završena

Ve středu byla slavnostně otevřena další část Husova náměstí v Prostějově, které prochází postupnou rekonstrukcí již čtvrtým rokem. Slavnostní přestřižení pásky a symbolické otevření nově upraveného prostoru završilo již třetí etapu.

Město zateplí okna kavárny Národního domu

Letitý problém kavárny Národního domu bude ještě do konce letošního roku vyřešen. Město se rozhodlo zateplit okna kavárny a snížit tak jednak energetickou náročnost současného stavu a jednak zajistit návštěvníkům kavárny posezení v příjemném teple.

Rekonstrukce oken Národního domu zahrnuje pouze kavárnu. Odborná firma provádí postupnou výměnu skel a jejich zdvojení. Ve finální podobě nedojde k vizuální změně.