svátek

Dnes je Den české státnosti

ilustrační foto praha.eu

Den české státnosti je český státní svátek, který připadá na dnešní datum - 28. září.

V tento den byl v roce 935 zabit svým bratrem Boleslavem český kníže sv. Václav, patron Čech a Moravy.

Vyhlášení dne státním svátkem bylo navrženo na základě usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z 24. března 2000. Výbor zvolil pro státní svátek označení „Den české státnosti". (red)

Dnes je svaté Anny. A v Drozdovicích jsou hody

ilustrační foto pixabay.com

Údajně matka Panny Marie a babička Ježíše Krista. Dožila se prý vysokého věku a časem se stala ochránkyní matek a manželství, šťastného porodu, patronkou horníků, mlynářů, truhlářů, tkalců, krejčích nebo čeledínů. Jméno Anna je hebrejského původu a znamená milá či milostiplná. Její jméno bývalo nejrozšířenějším ženským jménem u nás.

A právě ona nám vzhledem k svátku, který byl stanoven na jeden z posledních červencových dnů, přináší chladná rána. Za jejich hlavní příčinu lze označit prodlužující se noc. Oproti letnímu slunovratu je noc delší o jednu hodinu, a to už je znát. Nejstudenější rána bývají v údolích. Anenské léto, trvající do 30. července, bylo pro naše předky kvůli žním velmi významným obdobím. Charakterizuje ho srážkový útlum, horké a parné dny. Tak zvané vrcholné léto, neboli psí dny, trvají do druhé srpnové dekády.

Dnes slavíme Den vítězství

foto ČT 24

Během Pražské povstání bylo mezi povstalci a německými vojsky v Praze dohodnuto příměří. Tankové jednotky Rudé armády také osvobodily židovské ghetto a věznici gestapa v Terezíně.  

První akt kapitulace byl podepsán už 7. května 1945 v Remeši. Na požadavek Sovětského svazu byla kapitulace opakována další den - 8. května 1945 – v Berlíně.

Ceremonie německé kapitulace se tedy dne 8. května konala před představiteli SSSR, USA a Velké Británie v Berlíně v bývalém důstojnickém kasinu v berlínské čtvrti Karlshorst. (red)

Dnes slaví svátek sv. Florián, patron hasičů

ilustrační foto internet

Nahlédneme-li 4. května do kalendáře, s překvapením zjistíme, že zde není ani “jiskérka” ba ani “čmoudík” o hasičích, a že tento den patří všem Květoslavům. Hasiči však velmi dobře vědí, že 4. květen je dnem umučení jejich patrona - svatého Floriána.

Svatý Florián, vysloužilý velitel pluku římských legií a vedoucí kanceláře císařského místodržícího v římském Lauriaku (dnešní Lorch u Ennsu v Horním Rakousku) - v  hlavním městě provincie Noricum - se dostal do žaláře za pokus osvobodit 40 uvězněných křesťanů. Když odmítl požadavek svého nadřízeného, aby obětoval bohům a odmítl dále i odpřísáhnout zapření víry, byl krutě mučen. Nakonec mu dne 4. května 304 n. l. pověsili na krk mlýnský kámen a svrhli ho do řeky Ennsu. Florianovo mrtvé tělo bylo vyplaveno na skálu a tam ho hlídal orel, aby ho nemohli pohané zhanobit.

Dnes je Den Země

ilustrační foto

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně připomínáme 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.

 

Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969, kdy především americký aktivista John McConnell začal volat po vzniku mezinárodního dne Země a v rámci těchto snah vytvořil i vlajku Země. První Den Země byl slaven 22. dubna 1970 v San Francisku. Kampaň s tímto svátkem spojená si kladla za cíl přenést otázku ekologie do politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Tato akce měla velký ohlas zejména mezi studenty.

Dnes mají svátek zvony a andělé

ilustrační foto

 

Druhý říjen je spojen se spoustou svátků, mimo jiné ho mají hospodářská zvířata a senioři. My jsem ale vybrali jiné dva. Dnes je totiž den zvonů a andělů.

O tom, proč a na čí popud byl Mezinárodní den zvonů zaveden, nejsou k dispozici žádné informace. Ale až dnes zaslechnete jejich zvuk, věnujte jim myšlenku. Jsou posly dávno minulých let a pamětníky dobrých i zlých časů. A až někdy budete uvažovat o výletu, co si tak zajet do Křtin. Tamější zvonkohra, kterou najdete v místním kostele, určitě stojí za pozornost.

Mám pocit, že druhý svátek, andělů strážných, je v dnešní době velmi aktuální. Tak nějak je potřebujeme čím dál víc. A proto si dovolím  jednu připomínku. Žijte tak, aby vám váš anděl strážný stačil... (ber)

28. září - Den české státnosti

ilustrační foto ber

 

Počínaje druhým tisíciletím si Česká republika v rámci Dne české státnosti připomíná 28. září smrt svatého Václava, jednoho z prvních Přemyslovců. Kníže Václav, který žil na počátku 10. století, se zasadil o christianizaci raného českého státu, a přestože vládl relativně krátce, obestřela jej po mučednické smrti aura ochránce a patrona země.

Život jedné z nejvýznamnějších postav dějin českého státu je pro nedostatek informací zastřen hned několika spornými fakty. Protože hlavní zdroj poznatků o Václavově životě představují dobové legendy, v mnohých ohledech se různí pohled historiků na některé události.

Proč dnes Josef širočinou ledy láme?

Vše nejlepší všem Josefům k dnešnímu svátku!
Vše nejlepší všem Josefům k dnešnímu svátku!

Dnes slaví svůj svátek Josefové, kterých jen na Prostějovsku žije kolem dvou a půl tisíce (údaj k prosinci 2011). Nositelů tohoto tradičního jména sice u nás rok od roku ubývá, ale i tak jsou josefovské oslavy stále tradicí.

19. březen byl v dobách povinných oslav Mezinárodního dne žen (8. březen) jakýmsi protikladem, svátkem nejen Pepíků a Jožinů, ale všech mužů. Fakticky dodnes nebyl žádným podobným svátkem nahrazen, i když chlapi si k oslavě důvod vždy najdou.

Nový rok je i významným dnem České republiky

ilustrační foto

První den ledna není jen vstupem do nového roku, je také státním svátkem jako Den obnovy samostatného českého státu. Tento den si připomínají Češi jako rozdělení bývalého Československa v roce 1993.

K datu 1. ledna 1993 zanikla dosud fungující federace společného státu Čechů a Slováků – Česká a Slovenská federativní Republika (ČSFR), která existovala 74 let, dva měsíce a tři dny. V pátek 1. ledna 1993 vznikly ve střední Evropě dva nové samostatné státy - Česká republika a Slovenská republika. Toho dne nabyla účinnost i nová Ústava České republiky, která stanovila státní symboly i zákonodárné uspořádání. Od roku 2001 se 1. leden neslaví jen jako Nový rok, ale také jako státní svátek Den obnovy samostatného českého státu.      

(jap)