FCC

Soutěž škol ve sběru separovaného papíru opět pokračuje

ilustrační foto ber

 Společnost FCC Prostějov, s.r.o., ve spolupráci se Statutárním městem Prostějovem opět připravila pro školní rok 2022–2023 soutěž škol ve sběru separovaného papíru.

„Účelem sběrové soutěže je vychovávat děti ke třídění odpadů a školy touto formou získají finanční prostředky na jejich činnost. Společnost FCC Prostějov, s.r.o., nabízí školám výkupní cenu papíru 1,- Kč za 1 kg a svoz, vážení a nakládku mají školy zdarma. Vzhledem ke špatné situaci na trhu s papírem, byla v říjnu 2022 soutěž pozastavena. Znovu by měl sběr papíru začít během měsíce března 2023. Do soutěže se v letošním školním roce přihlásilo 8 škol, konkrétně jedna mateřská a sedm základních.

Z Močidýlek zmizelo bezdomovecké hnízdo

ilustrační foto

V lokalitě bývalé zahrádkářské kolonie na Močidýlkách se v uplynulém týdnu likvidoval a uklízel nepořádek, který v těchto místech nashromáždili lidé bez domova.

Úklidové práce probíhaly ve spolupráci s odborem Správy a údržby majetku města Prostějova a pracovníky firmy FCC. Aby se předešlo možným neshodám s bezdomovci, asistovali při těchto úklidových pracích strážníci Městské policie Prostějov.

„Na tento opravdu velký nepořádek upozornili účastníci akce Ukliďme Česko, který před několika týdny pořádal v této lokalitě Okrašlovací spolek. Společně se skauty jsme tehdy jedno podobné hnízdo zlikvidovali, ale na další už dobrovolníkům nezbývala kapacita,“ uvedla předsedkyně spolku Milada Sokolová.

S kalamitou ve městě bojuje FCC

ilustrační foto ber

Časté dotazy na řešení kalamitní situace s námrazou na silnicích a chodnících předložilo město Prostějov firmě, která má tuto problematiku ve své gesci – FCC Prostějov, s.r.o.

„Při nedělní zimní údržbě byla nasazena veškerá technika v počtu dvanácti vozidel. Údržba probíhala dle schváleného plánu zimní údržby, bohužel tvorba ledovky byla v takové míře (-5 stupňů a déšť), že i po ošetření vozovek a chodníků se nadále tvořila silná vrstva ledu. Trasy byly udržovány opakovaně, avšak účinnost posypové soli nebyla dostačující. Po aplikaci dochází i nadále k tvorbě ledovky. Bylo spotřebováno přes 160 tun posypové soli. Komunikace a chodníky I. a II. pořadí byly ošetřeny až 3x během jediného dne.

Město rozšiřuje likvidaci plevele horkou vodou

foto FCC

Město Prostějov ve spolupráci s firmou FCC myslí na životní prostředí a rozšiřuje techniku k likvidaci plevele horkou vodou.

„Informujeme veřejnost o nasazení dvou nástaveb ECLIP M1000 na podvozku Multicar 27, určených k likvidaci plevele horkou vodou /párou/. Zařízení máme zapůjčeno z FCC Znojmo do 8. 9. 2020, a pokud se osvědčí, budou oba stroje nasazeny každý den minimálně po dobu osmi hodin,“ uvedl 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil a dodal, že technika bude jako první použita v okolí MŠ a ZŠ, cestní sítě v sadech a parcích.

„Jak jsme deklarovali, budeme postupně tam, kde to je technicky možné, omezovat používání chemie a nahrazovat ji horkou párou,“ doplnila náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Na sklech autobusových zastávek budou bydlet dravci

Ilustrační foto pixabay.com

Prosklené tabule představují pro ptáky hrozbu a často mívají střety s nimi pro zástupce ptačí říše fatální dopady.

„Obrátili se na nás lidé s upozorněním na drobné ptáčky, kteří často zahynou po nárazu do skleněných výplní. Rádi bychom tomu zabránili,“ říká náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má na prostějovské radnici na starosti oblast životního prostředí. 

Použití Roundupu pozastaveno, hledají se účinné alternativy

ilustrační foto - použití horké páry

Zastupitelstvo města Prostějova se na svém úterním zasedání zabývalo také hojně diskutovanou problematikou používání glyfosátů k likvidaci plevele. Chemický postřik používán nebude. 

"Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci Rady města Prostějova o pozastavení používání glyfosátu s tím, že do doby prověření všech alternativních způsobů likvidace plevele se nebudou chemické postřiky používat," potvrdil primátor František Jura a dodal, že o řešení budou zastupitelé informováni v nejbližším možném termínu.

Změny svozu odpadu během Velikonoc

Ilustrační foto ber

Město informuje o změnách ve svozu odpadu během velikonočních svátků.

Na Velikonoční pondělí, tedy 13. dubna 2020, se svoz odpadů nebude provádět a všechny termíny svozu budou v týdnu od 13. dubna posunuty o 1 den.

 Pravidelný termín svozu      náhradní termín svozu

Po 13. 4. 2020            →        Út 14. 4. 2020

Út 14. 4. 2020             →        St 15. 4. 2020