kriminalita

V rámci ČR patří Prostějov mezi města s nižší kriminalitou

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

V Prostějově nedochází ve zvýšené míře k migraci pachatelů. Lze tak velmi dobře uplatňovat osobní a místní znalosti strážníků. Nemá vyloučené lokality, nejsou zde zaznamenávány extremistické skupiny, jejich projevy na veřejnosti, nedochází k vážnějšímu narušování veřejného pořádku. Městská policie řeší mimo jiné problémy jako bezdomovectví, drobnou kriminalitu, rušení nočního klidu.

Díky dobré spolupráci s veřejností lze účinně reagovat na požadavky a potřeby občanů v oblasti zajištění veřejné služby strážníky Městské policie Prostějov. „Například za rok 2020 bylo přijato na linku 156 celkem 8459 tísňových volání, což je 23 oznámení denně. Celých 55 procent těchto oznámení tvoří oznámení dopravních přestupků, stání ve vjezdu, na vyhrazeném parkovišti a podobně. Díky včasným oznámením se podařilo v mnoha případech zadržet pachatele a předat jej policii,“ řekl primátor František Jura.

V Olomouckém kraji vloni policisté šetřili devět vražd

ilustrační foto Policie ČR

V roce 2020 bylo v rámci Olomouckého kraje spácháno 9 vražd. Z celkového počtu se ve 3 případech jednalo o dokonanou vraždu a v 6 případech se jednalo o vraždu ve stádiu pokusu. Objasněno bylo všech 9 případů.

„Ve 4 případech se stali obětmi muži, v 5 případech ženy. Motivem vražd byly většinou rodinné a partnerské neshody, v 5 případech byli pachatelé pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek,“ uvedla policejní mluvčí Jitka Dolejšová.

V roce 2020 bylo spácháno celkem 811 násilných skutků, oproti roku 2019 došlo k poklesu o 72 trestných činů, což představuje pokles o 8,2 %. Objasněno bylo 625 skutků, což je 77,1 % z celkového nápadu (v roce 2019 bylo objasněno 623 násilných skutků, což bylo 70,6 %), meziročně tak došlo ke zvýšení objasněnosti o 6,5 %.

Kriminalita v Olomouckém kraji klesla

ilustrační foto Policie ČR

V roce 2020 zaznamenali policisté v Olomouckém kraji celkem 8 369 trestných činů, což představuje oproti loňskému roku pokles o 1 469 trestných činů. Objasněnost trestných činů byla v loňském roce 58,62%, což je mírný nárůst oproti roku předchozímu.

Za výraznějším poklesem nápadu trestné činnosti stojí kromě dalších ukazatelů samozřejmě i opatření související s šířením výskytu nemoci COVID -19, zejména pak snížení pohybu osob na veřejnosti, další možnou příčinou je také novelizace trestního zákoníku, ve které došlo ke změně hranice výše škody při kvalifikaci trestného činu na 10 000 Kč. Jelikož zmíněná novelizace vstoupila v platnost až od 1. října 2020, ovlivnila tato skutečnost s největší pravděpodobností statistické údaje pouze minimálně.

Muž z Prostějovska od lidí vylákal čtvrt miliardy. Jde před soud

ilustrační foto justice.cz

Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně obžaloval pětačtyřicetiletého muže z Prostějovska, který od lidí podle kriminalistů vylákal téměř 240 milionů korun. Muži hrozí až desetileté vězení.

Obžalobu státní zástupce podal 18. března. „Obviněný provozoval takzvané letadlo a pod záminkou výhodného investování na burze vylákal z více než dvou set poškozených částku ve výši téměř 240 milionů korun,“ uvedl mluvčí krajských žalobců Hynek Olma.

Policie muži zajistila majetek, který bude použitý k aspoň částečnému uspokojení nároků poškozených. (ber)

Karanténu drží i zločinci: kriminalita v kraji klesá

ilustrační foto Policie ČR

Zdálo by se, že karanténu drží nejenom řádní občané, ale i zločinci. Počet trestných činů se v Olomouckém kraji v březnu 2020 totiž ve srovnání se stejným sledovaným obdobím v předchozích letech snížil.

"V březnu 2020 jsme v Olomouckém kraji evidovali celkem 601 trestných činů, což je o 316 skutků méně než v předchozím roce. Nejvyšší podíl trestné činnosti má letos v měsíci březnu majetková kriminalita, kterou policisté evidovali ve 274 případech. V předchozím roce to bylo 367 skutků. Téměř na polovinu poklesla hospodářská kriminalita, a to z loňských 115 činů na letošních 75. Výrazně ubyla i násilná kriminalita, kterou policisté šetřili v 64 případech, oproti loňským 94 případům," uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.

Hospodářská kriminálka řešila ponejvíce podvody, zpronevěry a počítačovou kriminalitu

ilustrační foto PČR

V loňském roce šetřili příslušníci oddělení hospodářské kriminality Policie ČR Prostějov 448 hospodářských trestných činů. Objasnili jich 362 hospodářských trestných činů, což je 81 %.

„V rámci majetkové trestné činnosti byly v roce 2015 nejčastěji prověřovány úvěrové podvody, podvody a zpronevěry související s činností podnikatelských subjektů a daňová kriminalita. V případě úvěrových podvodů jde o trvale vzestupnou tendenci v porovnání let 2009 – 2015 a u daňové kriminality došlo k výraznému nárůstu oproti roku 2015,“ ovedl vedoucí oddělení Leoš Navrátil.

Program prevence kriminality pro rok 2015 je schválen

ilustrační foto

 

Rada města schválila Program prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2015 a spoluúčast Statutárního města Prostějova ve výši minimálně desetiprocentního podílu z celkové ceny každého realizovaného projektu v případě obdržení dotace.

Předpokládaná celková výše nákladů spojených se zpracovanými projekty prevence kriminality v roce 2015 by měla činit 997.500 Kč, celková výše požadované dotace ze státního rozpočtu v roce 2015 činí 699.000 Kč.

Na olomoucké a přerovské radnici zasahovala policie, sbírá důkazy k celostátnímu případu

ilustrační foto PČR

 

Nepříjemné překvapení čekalo ráno na úředníky olomouckého magistrátu. Do budovy radnice i sídla na Hynaisově ulici dorazili policisté z Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality a začali odstavovat počítače. Podle dosavadních informací se jedná o celostátní akci, která údajně probíhá i v dalších městech a netýká se přímo olomoucké radnice. Policisté zde jen sbírají důkazní materiál. Od rána zasahují také na radnici v Přerově a ve Zlíně.

Policisté z Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality od rána zasahují nejen na olomoucké radnici, ale i v dalších městech v republice. Podle jednoho ze zdrojů se jedná o případ, který se týká ministerstva, na radnicích policisté sbírají důkazy. "Mohu potvrdit, že dnešního rána byla v budově radnice a budově magistrátu v Hynaisově ulici přítomna policie. O součinnost požádala primátora města, který ji v plné míře poskytl. Policie si vyžádala dokumentaci k běžícím a chystaným projektům dotovaným z integrovaného operačního programu.

Hned pět trestných činů. Vyústění - vazba!

ilustrační foto vscr.cz

 

35letého muže z Prostějovska obvinili policisté hned z pěti trestných činů – zanedbání povinné výživy, krádeže, porušování domovní svobody, podílnictví a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Skončil ve vazbě.

Od prosince 2012 do ledna 2014 neplnil vyživovací povinnost vůči svým dvěma nezletilým synům. Rozhodnutím soudu měl přispívat matce 2 500 korun měsíčně, což nečinil a dluží tak 35 tisíc korun. Dalších čtyř trestných činů se měl dopustit od listopadu 2013 do první poloviny února letošního roku na Jesenicku a Prostějovsku. Na Jesenicku se ve dvou případech vloupal do nákladního a osobního vozidla, z jednoho odcizil autorádio, z druhého navigaci.

Za dobrotu na žebrotu?

ilustrační foto internet mvcr.cz

 

Také děláte rádi dobré skutky? Někdy se ale nemusí vyplatit. Své o tom ví paní Zdena. Našla občanský průkaz a šla ho vrátit majitelce.

„Občanský průkaz jsem našla ležet u jedné z laviček na hlavním nádraží. Patřil asi pětadvacetileté mladé ženě, která bydlela v Prostějově a tak jsem ho šla vrátit. To jsem netušila, kam lezu,“ sdělila PvNovinkám stále ještě šokovaná žena.