křižovatka

Rekonstrukci křižovatky Olomoucká – Valenty brzdí dráhy a Správa silnic

ilustrační foto iprostejov.cz

 

Jednou z nejproblematičtějších křižovatek v Prostějově je dlouhodobě křížení ulic Olomoucká – E. Valenty. Zejména motoristé poukazují na dlouhé čekací doby a nemožnost vyjet ze sídliště na hlavní silnici. Město Prostějov má na řešení této situace enormní zájem, problémy ale prý dělají jiní.

„Vedení města má enormní zájem na vyřešení problému napojení křižovatky ulice E. Valenty na ulici Olomouckou. Projektová dokumentace byla vypracována již v roce 2011. Město požadovalo, aby světelná signalizace křižovatky ulic E. Valenty / Olomoucká byla součástí rekonstrukce křižovatky a zabezpečení železničního přejezdu ulic Sladkovského/Olomoucká/Barákova realizované v roce 2014. Tento požadavek však nebyl investory - Českými drahami a Správou silnic Olomouckého kraje (SSOK) – akceptován,“ konstatovala mluvčí magistrátu Jana Gáborová.

Hanácký Stonehenge leží u Brodku u Prostějova

Foto J. Šedivý

 

Ve dnech 15. dubna až 21. května 2015 proběhl záchranný archeologický výzkum vyvolaný výstavbou mimoúrovňové křižovatky nově propojující rychlostní komunikaci R46 s městysem Brodek u Prostějova. Na skryté ploše byla zjištěna archeologická struktura, která se již na první pohled diametrálně odlišovala od dosud známých prostorových schémat běžných pravěkých sídlišť nebo pohřebišť. Archeologové jásají - do počtu „brodeckých sloupů“ lze totiž velmi dobře přenést „megalitický cyklus zatmění Měsíce“ hledaný a nacházený v dřevěné svatyni předcházející legendárnímu Stonehenge.

Strukturu tvořily dvě souběžné řady kruhových jam sloužících k ukotvení mohutných dřevěných sloupů, tvořících tak s geometrickou přesností rozložené linie orientované striktně ve směru východ-západ. Vnitřní plochu o rozměrech cca 20 x 4 metry od východu uzavírala dvojice obdobných „sloupových jam“ a na straně západní na ní navazovala čtveřice velkých obdélných jam rozložených opět do přesně „projektovaného“ obrazce.

Semafory v Olomoucké jsou hrozné. Kdepak, dí magistrát

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

 

Hrozné a nepraktické řízení semaforu na křižovatce Olomoucká, Barákova, Sladkovského. Tak zní připomínka, kterou na web Prostějova umístil jeden z občanů. Magistrát vidí situaci jinak.

„K seřízení semaforů na křižovatce ulic Olomoucká – Sladkovského - Baráková v Prostějově uvádíme, že řízení křižovatky a železničního přejezdu je nastaveno v souladu s projektovou dokumentací a požadavky Dopravního inspektorátu Policie ČR a Českých drah,“ odpovídá odbor správy a údržby majetku města. (ber)

Řidiči pozor, Karlov bude uzavřen!

ilustrační foto mapy.cz

 

Ve dnech 7. - 9. 5. 2015 bude uzavřen vjezd do ulice Karlov z ulice Svatoplukova.

„Příjezd bude možný z ulic Hvězda a Trávnická. Budou zde probíhat stavební práce společnosti SPRINTEL s.r.o., odpovědná osoba Petr Kapounek, tel. 774 444 725,“ upozorňuje magistrát. (red) 

Křivatka smrti: Zastavovací semafor nebo světla?

Foto PvNovinky.cz

 

Křižovatka smrti v Čechůvkách se dočkala osvětlení. Příslušné orgány si od toho slibují zvýšení bezpečnosti, stejně jako od informačních tabulí upozorňujících na sníženou rychlost. Je to ale skutečně dobré řešení? V nedalekých Kožušanech-Tážalech si poradili s frekventovanou tepnou jinak. Zpomalovacími semafory.

 Křižovatka u Čechůvek je dlouhé roky místem, kde pravidelně umírají lidé. Příčinou dopravních nehod bývá zpravidla nedání přednosti v jízdě. Dopravní inspektorát zde již před lety prosadil snížení rychlosti na 70km/h, policisté zde pravidelně měří její dodržování. Přesto je přehledná rovinka s křížením cesty mezi Kralicemi a Čechůvkami stále označována jako křižovatka smrti. „Řešení vidím jediné, kruhovou křižovatku.

Na křižovatce smrti přibudou čtyři sloupy veřejného osvětlení

ilustrační foto

 

Vzhledem ke zvýšení bezpečnosti křižovatky Čechůvky – Kralice na Hané, která se stala místem několika tragických dopravních nehod, navrhuje vedení města po dohodě s Olomouckým krajem vybudovat v této lokalitě osvětlení.

Radní na poslední schůzi schválili doporučení Zastupitelstvu města přidělit na tuto akci 300 tisíc korun z rezervy Rady města formou rozpočtového opatření. „Na základě informace Olomouckého kraje byla Statutárnímu městu Prostějov přidělena dotace na realizaci zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích ve výši 216 tisíc korun. Celkové náklady na vybudování světel u křižovatky budou činit 510 tisíc korun,“ vyčíslil Zdeněk Fišer, náměstek primátora.

Rondel u Rodenů se začne stavět v květnu

ilustrační foto

 

V minulém týdnu se uskutečnila poslední jednání se zástupci Správy silnic Olomouckého kraje ohledně realizace rekonstrukce křižovatky v Dolní ulici. Stavět se začne v květnu.

„Rada města na své schůzi 18. března schválila smlouvu o společném postupu zadavatelů na rekonstrukci křižovatky u Rodenů v návaznosti na opravu komunikace Dolní v ulici s vybudováním odbočovacího pruhu do ulice Šárka. Statutární město Prostějov bude realizovat ochranné ostrůvky, osvětlení přechodů, přeložku nutných inženýrských sítí, Olomoucký kraj pak rozšíření komunikace, opravu stávajících asfaltových ploch a vybudování okružní křižovatky,“ uvedla náměstkyně primátora Alena Rašková.

Křižovatka smrti v Čechůvkách dostane varovné tabule

Foto ber

 

Nejnebezpečnější křižovatka v Olomouckém kraji je podle policejních statistik u Čechůvek. Zatímco město navrhuje zvýšení bezpečnosti pomocí instalace dvou lamp veřejného osvětlení, policisté sázejí na výstražné tabule.

„O tom, že je tento úsek nebezpečný, víme všichni. Křižovatka byla projektována v 80. letech minulého století, kdy na ni byly kladeny zcela jiné požadavky,“ vysvětlil vedoucí dopravního inspektorátu PČR Prostějov Vítězslav Matyáš. Podle jeho slov nic neřeší instalace retardérů, již dříve vyslovil své mínění, že nejlepší cestou by bylo vybudování kruhového objezdu. V současné dob se připravuje na hlavním tahu instalace tabulí s výstražným nápisem nebezpečný úsek.

Křižovatka smrti má jediné řešení!

ilustrační foto

 

Ve zprávě Krajského ředitelství PČR Olomouckého kraje byla jako nejnebezpečnější z hlediska dopravních nehod vyhodnocena křižovatka u Čechůvek. Vloni zde zahynuli při autonehodě další dva lidé. Vedoucí prostějovského dopravního inspektorátu má jediné řešení. Kruhovou křižovatku.

Křižovatka u Čechůvek je dlouhé roky místem, kde pravidelně umírají lidé. Příčinou dopravních nehod bývá zpravidla nedání přednosti v jízdě. Dopravní inspektorát zde již před lety prosadil snížení rychlosti na 70km/h, policisté zde pravidelně měří její dodržování. Přesto je přehledná rovinka s křížením cesty mezi Kralicemi a Čechůvkami stále označována jako křižovatka smrti. „Řešení vidím jediné, kruhovou křižovatku. Jen tak bude provoz v tomto úseku bezpečný,“ sdělil PvNovinkám vedoucí DI PČR Prostějov Vítězslav Matyáš.

Oprava křižovatky Olomoucká - Barákova se odkládá

ilustrační foto infos.cz

 

Už v letošním roce měla vypuknout dlouho přetřásaná rekonstrukce problémové křižovatky ulic Barákova - Olomoucká, jejíž součástí měla být i rekonstrukce nebezpečného železničního přejezdu. Kraj ale stavbu pro letošek stopl.

Projekt na rekonstrukci je hotov, výběrové řízení na zhotovitele ukončeno. Olomoucký kraj se rozhodl vzhledem k blížící se zimě stavbu odložit na jaro příštího roku. "No netěší mě to, ta křižovatka je jednak nebezpečná, mimo to je silnice u kolejí tak na vyražení zubů. Ale chápu, že hledat objízdné trasy v zimním městě plném sněhu je těžké. Vydrželi jsme tolik let, tak snad už to nějaký měsíc přežijeme," nechal se slyšet Karel Chyška. (red)