kočáry

Obrovy kočáry k hodové neděli patří již řadu let

Foto ber

I letos se mohli návštěvníci prostějovských hodů v neděli svézt kočárem. Do města tentokrát majitel Muzea kočárů přivezl z Čech pod Kosířem hned dva. Oba pocházely z Prostějovska.

„Kočár, který vás v této chvíli proveze, pochází z Mostkovic. Ten druhý, zatím nenastrojený, vyrobil prostějovský kočárník Antonín Zahradníček. Je to unikát, jeden z mála dochovaných," vysvětloval Václav Obr.

I letos se projížďky těšily velkému zájmu, jízdenky byly rozdány hned ráno. (ber)

Tip na víkend. Josefkol 2022 v Čechách pod Kosířem

ilustrační foto ber

Muzeum kočárů a Kočáry Mylord ve spolupráci s Olomouckým krajem, Vlastivědným muzeem v Olomouci, zámkem Čechy pod Kosířem a obcí Čechy pod Kosířem pořádají tradiční akci s názvem Josefkol. Každý rok probíhá program v jiném duchu, letos je jeho mottem „Návrat k matičce zemi“. Tentokrát ho můžete navštívit v sobotu 23. a v neděli 24. července.

„Letošní téma je pojaté do daleké historie našeho bytí. Chceme poukázat na to, jak důležité je vnímat historii, bez které není budoucnost,“ uvedl ředitel Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem Václav Obr s tím, že k vidění bude živý obraz antického Říma – hry v podání římských vozů a vojáků. Dále pak scénu 18. a 19. století s historickými kočáry biskupů a mistry devatenácti řemesel, kteří se již třicet let podílí na restaurování historických kočárů.

Muzeum kočárů odhalí kočár císaře Karla I.

Ilustrační foto historickekocary.cz

Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem 1. dubna 2022 slavnostně otevírá novou výstavu. Její součástí bude i odhalení kočáru rakouského arcivévodu a pozdějšího císaře Karla I  F.J.

„Program s koncertem Dity Hořínkové a Richarda Pachmana pod názvem „Příběh Ježíše-cesta krále-pašije “ začne v 17 hodin v Depozitáři muzea kočárů.  Na akci je nutná rezervace,“ přidal pozvání ředitel muzea Václav Obr. (red)

Muzeum kočárů vyšle na cesty kočár s kardinálem

Foto historickekocary.cz

Letošním rokem vstupuje celá Evropa do stoletého výročí úmrtí posledního českého krále a rakouského císaře Karla I., který byl v roce 2004 blahoslaven papežem Janem Pavlem II. ve Vatikánu. Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem připravuje akce k výročí císaře a slavnostně vypravuje historický cestovní kočár jedoucí po pamětihodných místech Olomouckého kraje.

„Kočár poveze arcibiskupa Lva kardinála Skrbenského z Hříště, který se 16. prosince 1917 setkal s císařem v Olomouci. Jeho majestát, císař Karel I., se tehdy zúčastnil slavnostního obnoveného vysvěcení kostela Panny Marie Sněžné, kde se s kardinálem setkali,“ říká ředitel muzea Václav Obr s tím, že dle cestovního řádu do obcí či města Olomouc zavítá 26. března 2022.