Poděbradovo náměstí

Starý Prostějov. Budova elektrárny

Foto SOkA

Dnes se podíváme na jednu z významných funkcionalistických budov, kterou v Prostějově velmi často míjíme. Stojí na Poděbradově náměstí od roku 1938 a je dílem brněnského architekta Miroslava Putny.

Dům byl podle návrhu architekta postaven jako úřední a obytný a patřil Městským elektrickým podnikům. Jeho podoba je stále stejná.

Miroslav Putna má ale v Prostějově na svědomí i jiné stavby, třeba „parlament“ v Šárce či obytné domy a školku v Raisově ulici. (ber)

Semafory na Poděbradově náměstí čeká výměna

ilustrační foto MMP

Koncem loňského roku hejtmanství informovalo o zahájení revitalizace Brněnské ulice, která měla jít v rámci opravy silnice „II/433 Prostějov – Mořice“. Uzavírka byla krátce po vyhlášení, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, hejtmanstvím zrušena. Stavební práce by tak, dle informací Krajského úřadu Olomouc, měly probíhat letos.

Město Prostějov proto využije této situace a nechá obměnit semafory na Poděbradově náměstí. Tento postup a součinnost s krajskou uzavírkou doporučil Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova a také Dopravní inspektorát Policie ČR.

„Konkrétně půjde o výměnu sloupů, návěstidel a řadiče světelné signalizace, který je ve špatném stavu a po ukončené technické životnosti,“ vysvětlil náměstek primátorky Jiří Pospíšil. Podle jeho odhadů by výměna semaforů v termínu duben – květen 2018 měla trvat asi čtyři týdny.

Pozor! Semafory na Poděbradově náměstí jsou v opravě!

ilustrační foto mapy.cz

Také jste si všimli, že na Poděbradově náměstí nefungují semaory? Je to kvůli opravám.

"Společnost ELTODO opravuje poškozené návěstidlo na světelné signalizaci. Ta je po dobu opravy vypnuta," sdělil redakci Jaroslav Chromek, vedoucí oddělení údržby majetku města. (red)

Kruhová křižovatka na Poděbradově náměstí prozatím nevznikne

ilustrační foto nákres

Olomoucký kraj stavbu kruhové křižovatky na Poděbradově náměstí do svého rozpočtu na letošní rok nezařadil. Město Prostějov už má nachystanou projektovou dokumentaci, s realizací stavby bude ovšem třeba vyčkat na rozhodnutí kraje.

Je zpracována a územně povolená projektová dokumentace pro provádění stavby společnosti Atelier malých okružních křižovatek Petra Novotného z Pardubic v hodnotě 338.921,- Kč včetně DPH. "Na příslušné investiční položce v rozpočtu města Prostějova na letošní rok jsou k dispozici finanční prostředky ve výši pěti milionů korun," uvedl už letos v únoru náměstek primátorky Zdeněk Fišer.  

Křižovatka na Poděbradově náměstí se již rýsuje

ilustrační foto MMP

Rada města Prostějova schválila další krok směřující k vybudování nové křižovatky na Poděbradově náměstí. Radní zadají projektovou dokumentaci ve stupni pro provádění stavby „Křižovatka Poděbradovo náměstí“ formou výzvy jednomu zájemci, společnosti Atelier malých okružních křižovatek Petra Novotného z Pardubic.

K dnešnímu dni je zpracována a územně povolená projektová dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí a projektová dokumentace pro stavební povolení na investiční akci „Křižovatka Poděbradovo náměstí“. Ateliér už předložil cenovou nabídku ve výši 338.921,- Kč včetně DPH. „Na příslušné investiční položce v rozpočtu města Prostějova na letošní rok jsou k dispozici finanční prostředky ve výši pěti milionů korun,“ doplnil informace náměstek Zdeněk Fišer. (red)

Na Poděbradově náměstí vyrostou kruháče hned dva

Foto MMP

 

O tom, co s komunikací na Poděbradově náměstí, diskutuje magistrát již několik měsíců. Původně navrhovaná jediná elipsovitá křižovatka neprošla kvůli námitkám majitelů přilehlých nemovitostí a tak přišla na řadu varianta dvě. Ta počítá hned se dvěma kruhovými křižovatkami za sebou.

„Výhodou této varianty je rozšíření plochy veřejné zeleně a zachování zelených pásů,“ uvedla náměstkyně primátora Alena Rašková, podle níž s touto variantou souhlasili kromě jednoho všichni majitelé přilehlých nemovitostí. „Kladné stanovisko očekáváme rovněž od Policie ČR,“ dodala Rašková.

I v tomto případě je ale čas realizace plně na majiteli komunikace, kterým je Olomoucký kraj. (ber)

Poděbradovo náměstí je už volné, uzavírka skončila dřív

ilustrační foto

Dlouhé kolony, hluk a zápach. To byl pohled na dění posledních dní na Poděbradově náměstí. Uzavírka komplikující dopravu je minulostí, ta v Komenského ulici ale trvá.  

„Práce se stavbařům podařilo dokončit dřív. Původně byly naplánované až do konce tohoto týdne, tedy do 9. srpna,“ uvedl šéf odboru dopravy Miroslav Nakládal. Podle jeho slov je náměstí zase průjezdné. Práce na opravách vodovodu trvaly zhruba od půlky července.

Uzavírka Poděbradova náměstí brzdí dopravu

ilustrační foto

Nervozita, troubení a pach z výfuků, situace všedního dne na Poděbradově náměstí. Částečnou uzavírku křižovatky dokresluje zvýšená doprava v Žeranovské ulici. Dopravní omezení má trvat do 9. srpna.

Uzavírka na Poděbradově náměstí je sice jistou dopravní komplikací, ale přece jen nejde o katastrofu. Stavbaři tady opravují vodovod a se všemi pracemi by měli být hotovi do 9. srpna.