přechod

Přechod pro chodce v Kojetínské bude bezpečnější

Ilustrační foto ber

Více světla a ochranný ostrůvek – větší bezpečnost pro přecházející a lepší pohledové podmínky pro řidiče motorových vozidel. To si radní slibují od záměru na úpravy přechodu v Kojetínské ulici.

„Konktrétně se zde bude jednat o změnu stávajícího přechodu pro chodce spočívající ve stavebních úpravách včetně nového ochranného ostrůvku a nasvětlení přechodu pro chodce,“ nastínil náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Nejvýhodnější nabídku předložila společnost FCC Prostějov s.r.o., celkové náklady na realizaci stavby tedy činí cca 700 tisíc korun (vč. DPH). Konečné slovo budou mít zastupitelé. (red)

Strážníci budou opět hlídat na přechodech

Ilustrační foto ber

Nezadržitelně se blíží konec prázdnin a s ním přichází začátek školního roku, který tentokrát připadá na úterý 1. září. V rámci dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu budou strážníci zajištovat bezpečné přecházení u základních škol a v jejich blízkosti.

Prioritou bude příchod do školy, ale také samozřejmě klidný odchod domů. Dá se očekávat velký nárůst v dopravě a větší provoz na pozemních komunikacích zejména u škol. Děti jsou myšlenkami ještě někde na prázdninách a zapomínají na pravidla bezpečného chování. Proto budou vyžadovat dopravní situace zejména ze strany řidičů motorových vozidel pozornost, předvídavost a velkou trpělivost. " V dohledech u přechodů pro chodce bude městská policie pokračovat i během celého školního roku," doplnil strážník Petr Zapletal. (red)

V Okružní vznikne nový přechod pro chodce. K Werichově ulici

Foto ber

Odbor rozvoje a investic již poptal několik firem na zjištění ceny za zpracování potřebné projektové dokumentace. Vznikne zde zbrusu nový přechod.

 

„Nejnižší cenová nabídka na vypracování dokumentace pro územní a stavební řízení byla předložena firmou Jaromíra Vláčila. Cena za zpracování projektové dokumentace činí 46 tisíc korun,“ vyčíslil náměstek primátora Jiří Rozehnal a přidal zmínku, že vzhledem k výši předložené cenové nabídky se jedná o přímé zadání zakázky s finančním objemem nižším, než je stanoveno ve směrnici, kterou se upravuje postup při zadávání dodávek služeb a stavebních prací. (red)

Podnět čtenáře bude řešit městská policie. Opět

Ilustrační foto čtenář Ladislav

Do redakce PvN přišla v srpnu fotografie od jednoho z čtenářů, který upozorňuje na cyklisty a chodce v Blahoslavově ulici. Velmi často jezdí a chodí přes přechod na červenou. Fotografii jsme i s dotazem zaslali řediteli MP Prostějov. Ten přislíbil nápravu. O měsíc později je ale situace stejná. Jan Nagy se ale brání, že podobný dozor je doménou Policie ČR. 

"Cyklisté bohužel velmi často porušují dopravní předpisy. V uplynulých dvou měsících jsme prováděli opakovaně preventivní akce na obdobných exponovaných místech se zaměřením na upozornění, že přechod pro chodce slouží pro chodce a na přejezdech pro chodce si nelze vynucovat přednost, na červený signál stůj již vůbec nelze. Bylo zkontrolováno více jak 300 cyklistů. Následně byly prováděny kontroly hlídkami na různých místech - Vápenice, Újezd, Školní, i Blahoslavova. Je skutečností, že přítomnost uniformy přispívá k dodržování předpisů, takže těch přestupků byly "jen" čtyři desítky.

Přechody v okružní křižovatce v Plumlovské ulici budou osvětleny

ilustrační foto MMP

Rada města Prostějova schválila finance na projektovou dokumentaci osvětlení přechodů okružní křižovatky v ulici Plumlovská. Zpracování projektové dokumentace připravuje odbor rozvoje a investic. 

„Jedná se o finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na osvětlení stávajících přechodů pro chodce na okružní křižovatce v ulici Plumlovská, u obchodního domu „BIG BILLA“.

Provedli jsme průzkum trhu a předpokládaná výše finančních nákladů na zpracování této dokumentace činí cca sto tisíc korun,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer a doplnil, že hrubý odhad nákladů stavby bude činit zhruba 300 tisíc korun.

OBRAZEM: Oranžový přechod u ZŠ Horáka byl otevřen

ilustrační foto

V pondělí dopoledne byl ve spolupráci se zástupci Nadace ČEZ slavnostně otevřen takzvaný „oranžový“ přechod u Základní školy dr. Horáka v Prostějově. Ve městě už byly realizovány dva „oranžové“ přechody – jeden u ZŠ Horáka, druhý u ZŠ Železného.

„Jelikož jsme se v Prostějově zaměřili na nasvětlení přechodů u základních a mateřských škol již v předchozích letech, byly tyto dva přechody poslední, kde osvětlení chybělo. Nadace ČEZ právě tyto dva přechody podpořila,“uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Podle jeho slov bylo staré osvětlení přechodů u zmíněných škol krajně nevyhovující. Obzvláště v zimních měsících a nepříznivém počasí se z dlouhého rovného úseku v ulici Dr. Horáka stávalo dopravně nebezpečné místo pro všechny tamní chodce i řidiče.

Zvýšení bezpečnosti dětí u škol zajistí dotace

ilustrační foto prostejov.eu

 

Rada města Prostějova schválila realizaci nasvětlení dalších přechodů pro chodce, a to u budov základních škol. Město při jejich realizacích využije finančního příspěvku Nadace ČEZ. 

„V rámci projektu dojde k nasvětlení přechodů u Základní školy a mateřské školy Jana Železného v Prostějově na Sídlišti svobody a Základní školy Dr. Horáka. Konkrétně se jedná o přechody v Jungmannově ulici a u křižovatky ulic Dr. Horáka a Rumunská. Jedná se o frekventovaná místa v bezprostřední blízkosti škol, takže dojde ke zvýšení bezpečnosti dětí a mládeže,“ vysvětlil náměstek Zdeněk Fišer. Radní schválili rozpočtové opatření ve výši 40 tisíc korun na zpracování projektových dokumentací. 

Dojde k nasvětlení přechodů. Některých

Foto MMP

 

Město v únoru podalo žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na padesátiprocentní pokrytí nákladů na nasvětlení vybraných přechodů v rámci krajského programu na vybudování a rekonstrukce přechodů pro chodce.

„Byli jsme úspěšní, získali jsme dotaci, která pokryje z poloviny nasvětlení přechodu v Žeranovské ulici u křižovatky s ulicí Na hrázi, dále dva přechody v Brněnské ulici, a to mezi autobusovými zastávkami a u ulice Libušinka,“ uvedl Jaroslav Šlambor. Celková finanční výše projektu je předpokládána v hodnotě 615 tisíc, dotace pak 307 tisíc korun.

Skvělá zpráva! Klučina sražený v Janáčkově je již doma!

Foto

 

Před několika dny jsme vás informovali o dopravní nehodě, která se stala v Janáčkově ulici. Pod kola osobního auta tehdy vběhl osmiletý chlapec. Kvůli zraněním, která utrpěl, byl transportován letecky do brněnské nemocnice. Podle vyjádření jeho sestry se chlapcův stav zlepšil na tolik, že byl propuštěn do domácího léčení.  

 

"Stále má malé krvácení do mozku, za měsíc jde na kontrolu na CT. Jinak se má dobře, už mu otrnulo a  je rád, že je doma," napsala nám slečna Eva.

Takže přejeme jménem nejen redakce brzké uzdravení! (red)

Přechod pro kačeny? Proč ne!

Foto Radek Páleník

 

Dopravními značeními a rozkopanými silnicemi se roztrhl pytel. Jenže si troufáme tvrdit, že tuto značku jste ještě neviděli. Nu, posuďte sami!

Zaslal nám ji čtenář Radek, na fotografii níže, který říká: "Klužínek je malá ves na Konicku, dalo by se říci moje rodná... Ale teď se odvážím říci, že je světová, nu rěknete, kdo ma přechod pro "kachny"! 

Viděli-li jste někde podobnou značku, zašlete nám ji. Rádi ji zveřejníme!