IRIS

Iris plánuje letní příměstské tábory. Hlasme děti

ilustrační foto IRIS

Na letní prázdniny plánují prostějovští ochránci přírody prozatím dva příměstské tábory. Ve dnech 19. – 23.7. to bude Pohádkový tábor, Hrátky se zvířátky jsou naplánovány od 2. do 6. 8. 2021.

„Na obou táborech nás čekají hry venku, pozorování živočichů, tvořivé aktivity, sportovní hry, poznávání přírody, pokusy, vycházky atd.  Program je připraven denně od 7.30 do 16.00 hodin,“ uvedla za ochránce Eva Zatloukalová. Akce je určena pro děti z 1. – 5. třídy ZŠ.

Ochránci přírody dostanou zelenou střechu a dvě patra

foto Magistrát města Prostějova

V listopadu 2020 začala firma Prostas s demolicí sídla Ekocentra Iris v Husově náměstí v Prostějově. Na jeho místě bude do poloviny letošního roku stát moderní dvoupodlažní objekt s řadou ekologických prvků.

Původně chtělo město na původním objektu pouze zrekonstruovat střechu, ukázalo se ale, že nemá ani jednu štítovou stěnu. Ty patřily sousedním objektům. „V případě, kdy by chtěli majitelé sousedních budov své objekty opravovat, my bychom o stavbu přišli,“ vysvětlila náměstkyně primátora Milada Sokolová.  

Podzimní sbírka pro ježky je prodloužena. Do Vánoc

Ilustrační foto ber

Pokud vám není lhostejný osud nalezených malých či zraněných ježků v záchranné stanici, můžete se stále zapojit do podzimní sbírky pro ježky a další zvířecí obyvatele záchranné stanice v Němčicích nad Hanou. Sbírka měla končit v listopadu, byla ale prodloužena.

Nalezení malí ježci se potřebují před zimním spánkem dostatečně vykrmit. „Proto každoročně vyhlašujeme sbírku potravin pro tyto i další obyvatele stanice. Nosit můžete především krmení pro kočky (kapsičky, konzervy, granule),“ vypočítala Eva Zatloukalová. 

Konzervy, kapsičky či granule pro kočky můžete nosit každé úterý a čtvrtek od 13 do 16 hod. do přechodného sídla Irisu ve škole na Husově nám. 91 (boční vchod od ul. Winklerova). Pokud se nedozvoníte, volejte do kanceláře na tel. 737 898 777. "Za jakoukoliv pomoc záchranné stanici děkujeme," vzkazují ochránci. (ber)

Novostavba objektu ekocentra IRIS v Prostějově má jasnější obrysy

ilustrační foto MMP

Radní na své poslední schůzi rozhodli, že budovu postaví POZEMSTAV Prostějov, a.s., který v zadávacím řízení předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

„Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího objektu a následně zhotovení novostavby budovy Ekocentra IRIS na původním místě. Součásti novostavby je i zřízeni nového vjezdu z veřejné komunikace. Objekt je řešen jako dvoupodlažní, nepodsklepený. Nedojde k půdorysným změnám a dojde k navýšení stavby o jedno typické podlaží,“ vysvětlil v krátkosti primátor František Jura. Dle jeho vyjádření je předpokládaná hodnota zakázky ve výši 9,5 milionu korun (bez DPH).

Předpokládaný termín zahájení realizace je od 30. 11. 2020, požadovaný termín ukončení nejpozději do 15. 06. 2021.

Tip na sobotu. Hrátky s přírodou s Irisem

ilustrační foto IRIS

V sobotu 30. 5. 2020 v době od 9 do 12 hodin pořádá Ekocentrum Iris akci pro rodiny s dětmi. Konat se bude v Kolářových sadech v Prostějově.

Start je v březové aleji za budovou MŠ (Máchova 794, Prostějov). „V parku bude připravena hravá přírodovědná stezka zaměřená na stromy, květiny i zvířata žijící v parku. Celou stezku plnou úkolů si jednotlivé rodiny mohou projít samostatně kdykoliv mezi 9. a 12. hodinou. Pro děti budou na konci připraveny drobné odměny,“ uvedla za organizátory Eva Zatloukalová. Poplatek je 40 Kč/dítě.

Všichni účastníci musí mít ochranné roušky, k dispozici bude také dezinfekce. Jednotlivé rodiny budou muset mezi sebou dodržovat stanovené rozestupy.

Iris zve na putování se Studánkovou vílou. Již zítra!

ilustrační foto ČSOP IRIS

Vycházka s aktivitami pro rodiny s dětmi se koná v sobotu 11. května.

"Se Studánkovou vílou se vydáme do lesů v okolí Seče, kde nás bude čekat nejedno překvapení - hry s tématikou studánek i hledání pokladu. Navštívíme několik studánek a dojdeme do Ptenského dvorku," zvou pořadatelé.

Ráno je sraz v 8.35 hodin na autobusové zastávce Lipová - Seč. Odjezd vhodného autobusu je v 7.55 z aut. nádraží v Prostějově (stanoviště č. 10).  Příjezd do Prostějova vlakem v 13.21 hodin, délka trasy 6 km. (red)

Poslední šance! Hlaste děti na jarní prázdniny v Ekocentru Iris

ilustrační foto ekocentrum iris

Jarní prázdniny v Ekocentru Iris v podobě příměstského tábora se konají ve dnech 4.- 8. února v době od 7,30 do 16 hodin. 

Pětidenní příměstský tábor zahrnuje program, materiál na tvořivou činnost, pitný režim, oběd, dvě svačiny, pedagogický dozor, atd. "Čeká nás týden plný her, tvoření i dobrodružství. Každý den aktivity uvnitř i venku, vyrábění z přírodních materiálů, hádanky, soutěže," zvou ochránci.

Na akci je nutné se přihlásit na iris@iris.cz, cena je 1700 korun. (red)

Hlaste děti na jarní prázdniny v Ekocentru Iris!

ilustrační foto Eva Zatloukalová

Jarní prázdniny v Ekocentru Iris v podobě příměstského tábora se koná ve dnech 4.- 8. února v době od 7,30 do 16 hodin. Děti můžete hlásit už teď.

Pětidenní příměstský tábor zahrnuje program, materiál na tvořivou činnost, pitný režim, oběd, dvě svačiny, pedagogický dozor, atd. "Čeká nás týden plný her, tvoření i dobrodružství. Každý den aktivity uvnitř i venku, vyrábění z přírodních materiálů, hádanky, soutěže," zvou ochránci.

Na akci je nutné se přihlásit na iris@iris.cz., cena je 1700 korun. (red)

Přijďte uspat ježky! Již zítra!

ilustrační foto ber

V pátek 9. listopadu pořádá Ekocentrum Iris benefiční akci na pomoc ježkům. Beseda bude doplněna ukázkou živých bodlináčů.

Zájemci se dozví vše o ježcích, jejich životě a zimním spánku. „Povídání bude doplněno ukázkou živých ježků. Dozvíte se, jak ježek dělá klubíčko, kolik má bodlinek, jestli má ocásek a jaký má zrak. Společně zjistíme hmotnost ježků, podíváme se do ježčího kalendáře a dozvíme se, jestli by tito ježci v přírodě přežili zimu,“ uvedla Eva Zatloukalová. Průvodcem bude odborník na zvířata, vedoucí Stanice pro handicapované živočichy v Němčicích nad Hanou Drahoš Kňourek.

Vstupné v podobě kočičí konzervy nebo 15 korun bude věnováno na podporu ježků, přezimujících ve stanici.

Do projektu 72 hodin se zapojili i prostějovští ochránci přírody

Foto IRIS

V první polovině října se prostějovští ochránci přírody z Ekocentra Iris zapojili hned dvakrát do celostátního projektu 72 hodin. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již po sedmé. Kdykoliv během těchto 72 hodin (od čtvrtka 11. října 12:00 do neděle 14. října 12:00) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Projekt koordinuje Česká rada dětí a mládeže. Ochránci o víkendu sázeli ovocné stromy v sadu na Kosíři a upravovali studánku Svatá voda u Drahanovic.

Sobotního sázení se zúčastnilo celkem 38 dobrovolníků. Tradičně se kromě rodin s dětmi zapojil i dětský přírodovědný oddíl ze ZŠ Smržice vedený paní učitelkou Gulakovou, letos se k organizátorům přidali i odborníci ovocnáři - Antonín Pařez z nedalekých Čelechovic a paní Zahradníková, vedoucí ovocné školky v Litenčicích. "Společně jsme vysadili 25 stromků třešní. Na závěr akce jsme si opékali dobroty na ohýnku, poté všichni účastníci obdrželi nejen pamětní list, ale i tričko projektu 72 hodin spolu s náramky a plackami", sdělila Eva Zatloukalová za Iris.