IRIS

Celosvětový úklidový den se kvapem blíží! Přidejte se

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Český svaz ochránců přírody opět vybízí dobrovolníky k účasti na podzimním pokračování české verze celosvětové kampaně „Ukliďme svět“. Letos půjde již o 28. ročník!

„Ukazuje se, že tato akce se pevně uchytila v povědomí českých ochránců přírody i dalších dobrovolníků z řad veřejnosti. Magistrát města Prostějova se opětovně zapojí. Uklízet budeme ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem města Prostějova a ČSOP Iris v sobotu 25. září 2021. Budu moc ráda, když si lidé udělají čas na pomoc přírodě a přidají se,“ informuje náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Připojte se s námi k Roku vážek, zvou ochránci

Foto FB

Naše Ekocentrum Iris se připojuje k následující fotografické aktivitě, kterou vyhlásilo pražské ústředí ČSOP. Jde o Rok vážek.

Letošní rok vyhlásil Český svaz ochránců přírody totiž jako Rok vážek. „Rádi bychom při té příležitosti zmapovali vážky na našich „místech pro přírodu“. Pomoci nám v tom můžete i vy! Pokud při návštěvě některé z vykoupených lokalit  (vykoupené lokality jsou mokřad Bělá, nedaleko vlakové zastávky Šubířov a mokřad u Ospělova), zahlédnete vážku, pokuste se ji vyfotit a spolu s datem a místem pozorování (ideálně souřadnice, stačí ale i jméno lokality) nám fotografie pošlete.

Nové sídlo Iris už je pod střechou

foto Magistrát města Prostějova

V listopadu 2020 začala firma Prostas s demolicí sídla Ekocentra Iris na Husově náměstí v Prostějově. Na jeho místě už nyní stojí hrubá stavba moderního dvoupodlažní objektu s řadou ekologických prvků.

Jak uvedl náměstek Jiří Rozehnal, čeká nás zelená střecha dvorního traktu, fotovoltaické panely, retenční nádrže. To je jen několik z moderních prvků, kterými se nové sídlo ochránců přírody bude pyšnit. Jak dodala náměstkyně primátora Milada Sokolová, šedá splašková voda bude zaústěna do čističky odpadních vod a po přečištění vedena do retenční nádrže, která je vybavena technologií pro využití přečištěných vod v objektu. „Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže s bezpečnostním přepadem do vsakovací rýhy.

Vydejte se za studánkami, zve Iris

ilustrační foto ČSOP Iris

V době od 14. do 20. dubna, tedy do úterý, připravili prostějovští ochránci přírody z ČSOP Iris pro zájemce všech věkových skupin akci Putování za studánkami.

Trasa vede od zastávky v Domamyslicích polními cestami na Záhoří, kde najdete postupně tři studánky. Odtud se potom vrátíte zpět do Domamyslic. Trasa je vyznačena fáborky a doplněna hravými úkoly a informacemi pro děti i dospělé. Délka trasy činí asi 7 km. (red)

Vydejte se podél Hloučely k soutoku s Romží, zve Iris

Foto ber

Ochránci přírody připravili další zábavné putování. Samoobslužná trasa pro seniory a další dospělé zájemce vede podél říčky Hloučely pokračuje dál. Projít ji můžete do 13. dubna.

Tentokrát povede od vrahovického rybníčku až do Vrahovic k soutoku Hloučely s Romží. Od soutoku je možnost vrátit se zpátky, anebo navštívit arboretum ve Vrahovicích a potom se vrátit autobusem MHD. Délka trasy asi 2 km. Trasa je označena fáborky a doplněna informacemi a hravými úkoly. (red)

Iris zve na procházku. Za zajímavostmi nad Domamyslicemi

Ilustrační foto FB Iris

Samoobslužná trasa nejen pro seniory, ale i pro rodiny s dětmi, kterou si můžete projít sami, vede od zastávky MHD v Domamyslicích na Záhoří a zpět.  Projít si ji můžete ještě až do úterý 23. března.

Zavede vás mezi lomy a lůmky, k ukryté pozorovatelně i k betonovému krytu, ke zbytkům vojenské střelnice, ke studánce na Kači. Cestou zpátky projdete kolem chráněného území Dolní Vinohrádky. Na trase této stezky najdete vyvěšená zastavení se zajímavými informacemi a hravými úkoly či otázkami. Správné odpovědi si můžete na místě sami zkontrolovat.

Začátek i konec stezky je u zastávky MHD v Domamyslicích. Délka trasy asi 6 km. „Stezku si můžete projít v dané dny kdykoliv. Aktuální informace získáte na tel. 603 730 594,“ vzkazuje za ochránce Eva Zatloukalová. (red)

Pojďme a „Ukliďme svět, Ukliďme Česko!“

Ilustrační foto ber

Ukliďme Česko i Ukliďme svět jsou dobrovolnické úklidové akce, které probíhají na území celé České republiky. Jejich cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.

Letošní úklidové akce se bude účastnit Statutární město Prostějov, Okrašlovací spolek města Prostějova a ČSOP Iris.

„Velmi bych se chtěla v současné době obrátit na obyvatele města, kteří využívají k procházkám břehy řeky Hloučely, zda by si vzali s sebou pytel či tašku a sesbírali odpadky při kterékoliv své procházce touto lokalitou. Pomůže se tím přírodě nejen v době organizovaných akcí,“ apeluje náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má oblast životního prostředí ve své pracovní náplni a doplňuje:

Vydejme se podél Hloučely. S Irisem

ilustrační foto

V době od 10. do 16. března si můžete zajít na procházku k Hloučele. Čeká tam na nás a naše děti samoobslužná trasa biokoridorem.

Vede podél říčky Hloučely od Kostelecké ulice přes Olomouckou ulici k lokalitě Močidýlka. Na trase této stezky najdete zastavení se zajímavými informacemi a hravými úkoly či otázkami. Správné odpovědi si můžete sami zkontrolovat rovnou na místě. Začátek trasy je na Kostelecké ulici u podchodu pod silnicí, konec trasy je v parčíku na Močidýlkách (před železniční tratí PV-Olomouc). Délka trasy tři kilometry. Stezku si můžete projít v dané dny kdykoliv. Poslední část trasy bude vyznačena fáborky. Aktuální informace na tel. 603 730 594. (red)

 

Iris plánuje letní příměstské tábory. Hlasme děti

ilustrační foto IRIS

Na letní prázdniny plánují prostějovští ochránci přírody prozatím dva příměstské tábory. Ve dnech 19. – 23.7. to bude Pohádkový tábor, Hrátky se zvířátky jsou naplánovány od 2. do 6. 8. 2021.

„Na obou táborech nás čekají hry venku, pozorování živočichů, tvořivé aktivity, sportovní hry, poznávání přírody, pokusy, vycházky atd.  Program je připraven denně od 7.30 do 16.00 hodin,“ uvedla za ochránce Eva Zatloukalová. Akce je určena pro děti z 1. – 5. třídy ZŠ.

Ochránci přírody dostanou zelenou střechu a dvě patra

foto Magistrát města Prostějova

V listopadu 2020 začala firma Prostas s demolicí sídla Ekocentra Iris v Husově náměstí v Prostějově. Na jeho místě bude do poloviny letošního roku stát moderní dvoupodlažní objekt s řadou ekologických prvků.

Původně chtělo město na původním objektu pouze zrekonstruovat střechu, ukázalo se ale, že nemá ani jednu štítovou stěnu. Ty patřily sousedním objektům. „V případě, kdy by chtěli majitelé sousedních budov své objekty opravovat, my bychom o stavbu přišli,“ vysvětlila náměstkyně primátora Milada Sokolová.