IRIS

Jarní prázdniny se blíží. Iris nabízí příměstský tábor

Ilustrační foto iris.cz

V době jarních prázdnin pořádá Ekocentrum Iris tradiční příměstský tábor pro děti od 1. do 5. třídy. Letos se koná od 6. do 19. března 2023 v době od 7:30 do 16 hodin. Děti můžete přihlašovat již nyní!

Pětidenní příměstský tábor zahrnuje program, materiál na tvořivou činnost, pitný režim, oběd z restaurace, 2 svačiny, pedagogický dozor atd. „Čeká nás týden plný her, tvoření i dobrodružství. Každý den aktivity uvnitř i venku, vyrábění z přírodních materiálů, hádanky, pokusy, soutěže," zvou ochránci. Na akci je nutné se přihlásit na iris@iris.cz. Cena je 2200 korun. (ber)

Kytičková víla vás uvítá v botanické zahradě

Foto Iris

Ekocentrum IRIS připravilo na červenec samoobslužnou hravou stezku pro všechny generace, a to v Botanické zahradě Petra Albrechta. Stezka nazvaná kytičková víla měla původně skončit už o uplynulém víkendu. Je však prodloužena až do 30. července.

„Na žádost zaměstnankyň botanické zahrady prodlužujeme naši samoobslužnou stezku Kytičková víla. Možná, že některé rostliny už odkvetly, ale poučit i pobavit se můžete i tak," uvádějí pracovníci ekocentra IRIS. (red)

Celosvětový úklidový den se kvapem blíží! Přidejte se

ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Český svaz ochránců přírody opět vybízí dobrovolníky k účasti na podzimním pokračování české verze celosvětové kampaně „Ukliďme svět“. Letos půjde již o 28. ročník!

„Ukazuje se, že tato akce se pevně uchytila v povědomí českých ochránců přírody i dalších dobrovolníků z řad veřejnosti. Magistrát města Prostějova se opětovně zapojí. Uklízet budeme ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem města Prostějova a ČSOP Iris v sobotu 25. září 2021. Budu moc ráda, když si lidé udělají čas na pomoc přírodě a přidají se,“ informuje náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Připojte se s námi k Roku vážek, zvou ochránci

Foto FB

Naše Ekocentrum Iris se připojuje k následující fotografické aktivitě, kterou vyhlásilo pražské ústředí ČSOP. Jde o Rok vážek.

Letošní rok vyhlásil Český svaz ochránců přírody totiž jako Rok vážek. „Rádi bychom při té příležitosti zmapovali vážky na našich „místech pro přírodu“. Pomoci nám v tom můžete i vy! Pokud při návštěvě některé z vykoupených lokalit  (vykoupené lokality jsou mokřad Bělá, nedaleko vlakové zastávky Šubířov a mokřad u Ospělova), zahlédnete vážku, pokuste se ji vyfotit a spolu s datem a místem pozorování (ideálně souřadnice, stačí ale i jméno lokality) nám fotografie pošlete.

Nové sídlo Iris už je pod střechou

foto Magistrát města Prostějova

V listopadu 2020 začala firma Prostas s demolicí sídla Ekocentra Iris na Husově náměstí v Prostějově. Na jeho místě už nyní stojí hrubá stavba moderního dvoupodlažní objektu s řadou ekologických prvků.

Jak uvedl náměstek Jiří Rozehnal, čeká nás zelená střecha dvorního traktu, fotovoltaické panely, retenční nádrže. To je jen několik z moderních prvků, kterými se nové sídlo ochránců přírody bude pyšnit. Jak dodala náměstkyně primátora Milada Sokolová, šedá splašková voda bude zaústěna do čističky odpadních vod a po přečištění vedena do retenční nádrže, která je vybavena technologií pro využití přečištěných vod v objektu. „Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže s bezpečnostním přepadem do vsakovací rýhy.

Vydejte se za studánkami, zve Iris

ilustrační foto ČSOP Iris

V době od 14. do 20. dubna, tedy do úterý, připravili prostějovští ochránci přírody z ČSOP Iris pro zájemce všech věkových skupin akci Putování za studánkami.

Trasa vede od zastávky v Domamyslicích polními cestami na Záhoří, kde najdete postupně tři studánky. Odtud se potom vrátíte zpět do Domamyslic. Trasa je vyznačena fáborky a doplněna hravými úkoly a informacemi pro děti i dospělé. Délka trasy činí asi 7 km. (red)

Vydejte se podél Hloučely k soutoku s Romží, zve Iris

Foto ber

Ochránci přírody připravili další zábavné putování. Samoobslužná trasa pro seniory a další dospělé zájemce vede podél říčky Hloučely pokračuje dál. Projít ji můžete do 13. dubna.

Tentokrát povede od vrahovického rybníčku až do Vrahovic k soutoku Hloučely s Romží. Od soutoku je možnost vrátit se zpátky, anebo navštívit arboretum ve Vrahovicích a potom se vrátit autobusem MHD. Délka trasy asi 2 km. Trasa je označena fáborky a doplněna informacemi a hravými úkoly. (red)

Iris zve na procházku. Za zajímavostmi nad Domamyslicemi

Ilustrační foto FB Iris

Samoobslužná trasa nejen pro seniory, ale i pro rodiny s dětmi, kterou si můžete projít sami, vede od zastávky MHD v Domamyslicích na Záhoří a zpět.  Projít si ji můžete ještě až do úterý 23. března.

Zavede vás mezi lomy a lůmky, k ukryté pozorovatelně i k betonovému krytu, ke zbytkům vojenské střelnice, ke studánce na Kači. Cestou zpátky projdete kolem chráněného území Dolní Vinohrádky. Na trase této stezky najdete vyvěšená zastavení se zajímavými informacemi a hravými úkoly či otázkami. Správné odpovědi si můžete na místě sami zkontrolovat.

Začátek i konec stezky je u zastávky MHD v Domamyslicích. Délka trasy asi 6 km. „Stezku si můžete projít v dané dny kdykoliv. Aktuální informace získáte na tel. 603 730 594,“ vzkazuje za ochránce Eva Zatloukalová. (red)

Pojďme a „Ukliďme svět, Ukliďme Česko!“

Ilustrační foto ber

Ukliďme Česko i Ukliďme svět jsou dobrovolnické úklidové akce, které probíhají na území celé České republiky. Jejich cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.

Letošní úklidové akce se bude účastnit Statutární město Prostějov, Okrašlovací spolek města Prostějova a ČSOP Iris.

„Velmi bych se chtěla v současné době obrátit na obyvatele města, kteří využívají k procházkám břehy řeky Hloučely, zda by si vzali s sebou pytel či tašku a sesbírali odpadky při kterékoliv své procházce touto lokalitou. Pomůže se tím přírodě nejen v době organizovaných akcí,“ apeluje náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má oblast životního prostředí ve své pracovní náplni a doplňuje:

Vydejme se podél Hloučely. S Irisem

ilustrační foto

V době od 10. do 16. března si můžete zajít na procházku k Hloučele. Čeká tam na nás a naše děti samoobslužná trasa biokoridorem.

Vede podél říčky Hloučely od Kostelecké ulice přes Olomouckou ulici k lokalitě Močidýlka. Na trase této stezky najdete zastavení se zajímavými informacemi a hravými úkoly či otázkami. Správné odpovědi si můžete sami zkontrolovat rovnou na místě. Začátek trasy je na Kostelecké ulici u podchodu pod silnicí, konec trasy je v parčíku na Močidýlkách (před železniční tratí PV-Olomouc). Délka trasy tři kilometry. Stezku si můžete projít v dané dny kdykoliv. Poslední část trasy bude vyznačena fáborky. Aktuální informace na tel. 603 730 594. (red)